Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Tuesday, September 27, 2016

Trường học chung tay tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả năm 2014. Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo….
Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng của cả nước, thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong cộng đồng xã hội, nâng cao nhận thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đi vào trường học, chiều ngày 09/12/2014, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp với Trường Tiểu học Ân Phú – huyện Vũ Quang tổ chức Chương trình tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện và hiệu quả. Sáng ngày 16/9/2016, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ chính trị, vinh danh các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.