Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Sunday, November 17, 2019

 

 

   Website chăm sóc khách hàng: http://cskh.npc.com.vn

(Dịch vụ trực tuyến)

 

 

 

   Website chăm sóc khách hàng: http://cskh.npc.com.vn

(Dịch vụ trực tuyến)

 

Công ty Điện Lực Hà Tĩnh tổ chức “Hội thi tiết kiệm Năng lượng và hiệu quả” tại các trường học trên địa bàn Huyện Thạch Hà ĐIỆN LỰC CAN LỘC VỚI PHƯƠNG CHÂM “VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LINH HỒN CỦA DOANH NGHIỆP”
Thực hiện chương trình với nội dung “Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019”, từ ngày 05/11 đến 08/11, Công Ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp với Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến Công & Xúc Tiến Thương Mại tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thi “Tiết kiệm Năng lượng, hiệu quả trong trường học năm 2019” tại các trường học trên địa bàn huyện Thạch Hà bao gồm: Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn, Trường THCS Tân Lâm, Trường THCS Hàm Nghi, Trường THCS Phan Huy Chú. Phải khẳng định rằng, văn hóa doanh nghiệp (VHDN) có vai trò rất lớn trong quản lý doanh nghiệp, bởi đó là công cụ để triển khai chiến lược, tạo động lực cho người lao động và tạo nên sức mạnh đoàn kết của tổ chức. Thấm nhuần sâu sắc các giá trị tư tưởng đó, Lãnh đạo và CBCNV Điện lực Can Lộc đã không ngừng chung tay gìn giữ, phát huy những tinh hoa văn hóa tốt đẹp, lấy VHDN làm nền tảng cho quá trình phát triển đi lên của đơn vị.