Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Tuesday, June 28, 2016

Trường học chung tay tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả năm 2014. Hoàn thành lớp đào tạo BSC và KPIs nâng cao.
Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng của cả nước, thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong cộng đồng xã hội, nâng cao nhận thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đi vào trường học, chiều ngày 09/12/2014, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp với Trường Tiểu học Ân Phú – huyện Vũ Quang tổ chức Chương trình tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện và hiệu quả. Ngày 26&27/5/2016 Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH nghiên cứu, ứng dụng và quản lý khoa học trí tuệ Việt Nam tổ chức lớp đào tạo nâng cao về BSC và KPIs