Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Sunday, October 22, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 69
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Can Lộc
1 6h0 : 29/09/201711h30 : 29/09/2017Khác : Vê sinh sứ ĐZ Trục chính ĐZ 975E18.4 và NR sau CD số 4; NR TBA Trường Kỳ; GHTMC975 E18.4Xã Vượng Lộc, Thiên Lộc, xóm Cứu Quốc, Lâm Nghiệp- Phúc Lộc, các Khách hàng: Đá An Tín, Đá GHT, Chùa Hương, Cáp treo chùa Hương, Nhà Máy nước Thiên Lộc, Nhà Máy nước 1,2, Bơm Cầu Cao : Can Lộc ,Thành phố Hà Tĩnh,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Thiên Lộc,Xã Thuần Thiện,Xã Vượng Lộc,Thị trấn Cẩm Xuyên4396PA16CLĐiện lực Can Lộc
2 5h30 : 29/09/20176h30 : 29/09/2017Khác : Do DL TP Hà Tĩnh cắt điện để sủa chữa lưới điệnNR Đồng LộcXã Mỹ Lộc, Đồng Lộc, xóm 9, 12, 10 (Đập Lã), Con Công - xã Sơn Lộc, TBA: Ngọc Sơn 4,5, Khe Giao - xã Thạch Ngọc : Can Lộc ,Phường Trần Phú,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Trung Lộc,Xã Xuân Lộc,Xã Thượng Lộc,Xã Đồng Lộc,Xã Mỹ Lộc,Xã Sơn Lộc4547PA16CLĐiện lực TP Hà Tĩnh
Điện Lực Cẩm Xuyên
3 6h0 : 30/09/201718h0 : 30/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột Tại các VT cột 6A trục chính và VT 2 NR TBA thị trấn 11 ĐZ372CXMC ĐZ 372CXCẩm nhượng; TT Thiên Cầm; cẩm Phúc; Cẩm Dương; Cẩm trung; Cẩm Sơn; Cẩm Lạc; Cẩm Minh; Cẩm Lĩnh : Thạch hà ,Cẩm Xuyên ,Phường Trần Phú,Xã Xuân Lĩnh,Huyện Cẩm Xuyên,Thị trấn Cẩm Xuyên,Thị trấn Thiên Cầm,Xã Cẩm Dương,Xã Cẩm Bình,Xã Cẩm Thành,Xã Cẩm Nam,Xã Cẩm Nhượng,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Lĩnh,Xã Cẩm Quan,XÃ CẨM HÀ,Xã Cẩm Lộc,Xã Cẩm Hưng,Xã Cẩm Thịnh,Xã Cẩm Trung,Xã Cẩm Sơn,Xã Cẩm Lạc,Xã Cẩm Minh14437PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
4 6h0 : 29/09/201717h30 : 29/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột, lắp xà sứ, lấy lại độ võng ĐZDao pha lẻ số 9(VT 20 NR Cẩm Quang)xã cẩm quang : Xã Cẩm Bình,Xã Cẩm Thành,Xã Cẩm Quang,Xã Cẩm Nam,Xã Cẩm Huy1268PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
5 17h0 : 28/09/201718h0 : 28/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung VT 07 NR Cẩm QuanMC hợp bộ 971Cẩm Quan, TDP 10,11 TTCX, Chi cục thuế, tòa án huyện Cẩm Xuyên, Rừng phòng hộ, NM Chế biến phân hữu cơ, NM nước : Cẩm Xuyên ,Phường Tân Giang,Huyện Cẩm Xuyên,Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Bình,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Thăng,Xã Cẩm Duệ,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan,XÃ CẨM MỸ,Xã Cẩm Lạc6577PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
6 5h0 : 28/09/201718h0 : 28/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : dựng cột VT 16-17 NR Cẩm QuanCung nr Cẩm QuanXã Cẩm Quan : Cẩm Xuyên ,Phường Tân Giang,Huyện Cẩm Xuyên,Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Bình,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan,Xã Cẩm Lạc2364PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
7 5h0 : 28/09/20176h0 : 28/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung VT 07 NR Cẩm QuanMC hợp bộ 971Cẩm Quan, TDP 10,11 TTCX, Chi cục thuế, tòa án huyện Cẩm Xuyên, Rừng phòng hộ, NM Chế biến phân hữu cơ, NM nước : Cẩm Xuyên ,Phường Tân Giang,Huyện Cẩm Xuyên,Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Bình,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Thăng,Xã Cẩm Duệ,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan,XÃ CẨM MỸ,Xã Cẩm Lạc6577PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
Điện Lực Đức Thọ
8 7h0 : 30/09/20178h0 : 30/09/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối cung vào TBA khu xử lý rác thải huyện Đức ThọDPT SỐ 4xả Tùng ảnh -Đức hòa- Đức lạc -Đức đồng -Ân phú : Đức Thọ ,Thị trấn Đức Thọ,Xã Tùng ảnh,Xã Bùi Xá,Xã Đức Hòa,Xã Đức Long,Xã Đức Lạc,Xã Đức Đồng,Xã Đức Lạng2500PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
9 6h30 : 28/09/201711h30 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha,Xứ lý cột nghiêng,phát quang hành lang ĐZ hạ thếĐức An 4Thôn Quang Tiến. Hòa Tiến-xả Đức An : Xã Đức An401PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
10 14h0 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha; Phát quang hành lang ĐZ hạ thếĐức An 1Thôn Long Thành, Long Thủy - xã Đức An : Huyện Đức Thọ,Xã Đức An310PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
11 6h30 : 27/09/201711h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha; Phát quang hành lang ĐZ hạ thếĐức An 2Thôn Long Hòa - xã Đức An : Thị trấn Đức Thọ,Xã Đức Lập,Xã Đức An291PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
12 6h0 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : "Kéo dây hạ thế(Cáp bọc AC50)"TBA Trường Sơn 1xóm Vĩnh Khánh 1 -xả Trường Sơn : Đức Thọ ,Xã Trường Sơn136PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
13 14h0 : 26/09/201717h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha; Xử lý cung lèo; Bọc cáp muleĐức Dũng 2xóm 2 -xả Đức Dủng : Thị trấn Đức Thọ,Xã Đức Dũng298PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
14 6h30 : 26/09/201711h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha; Xử lý cung lèo; Bọc cáp muleĐức Thủy 3Xóm 8,9,10 Đức Thủy : Xã Đức Thủy,Xã Thái Yên294PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
15 6h0 : 26/09/201711h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha; Xử lý cung lèo; Bọc cáp muleĐức Dũng 2xóm 2 -xả Đức Dủng : Thị trấn Đức Thọ,Xã Đức Dũng298PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
16 6h30 : 26/09/201711h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha; Xử lý cung lèo; Bọc cáp muleĐức Thủy 3Xóm 8,9,10 Đức Thủy : Xã Đức Thủy,Xã Thái Yên294PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
17 6h0 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : "Kéo dây hạ thế(Cáp bọc AC50)"TBA Trường Sơn 1xóm Vĩnh Khánh 1 -xả Trường Sơn : Đức Thọ ,Xã Trường Sơn136PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
Điện lực Hương Khê
18 7h0 : 29/09/20178h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Tại vị trí cột 14T1 TBA Xóm 8 Hương Thủy thuộc ĐZ 372Nhánh 1 Xóm 8-Hương Thủyxóm 8 hương thủy : Thị trấn Hương Khê,Xã Hà Linh,Xã Hương Thủy158PA16HKĐiện lực Hương Khê
Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh
19 7h0 : 30/09/201711h30 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế khóa néo, Khắc phục các khiếm khuyết ĐZ hạ thế sau bão số 10 năm 2017Đức Thuận 2Khối 1, 2, 3 phường Đức Thuận : Phường Bắc Hồng,Xã Đức Thuận193PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
20 7h0 : 28/09/20178h30 : 28/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Keo cap van xoan tuyen 1 TBA Nam Hong 5 (Khoang 10-11)Tuyến số 1---TBA Nam Hồng 5phuong nam hong : Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng255PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
Điện lực Hương Sơn
21 17h0 : 01/10/201717h30 : 01/10/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung Tại vị trí 87 truc chính ĐZ 971 TGHSNR Long - Tràxã sơn Long , xã sơn Trà , Vạn Xuân : Hương Sơn ,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Trà,Xã Sơn Long1659PA16HSĐiện lực Hương Sơn
22 5h0 : 01/10/201717h30 : 01/10/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột , lắp xà , kéo dâyCột 06 NR Sơn TiếnXã Sơn Tiến : Xã Sơn Tiến,Thị trấn Vũ Quang1721PA16HSĐiện lực Hương Sơn
23 6h0 : 01/10/20177h30 : 01/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo hạ dây tháo xà rẽ nhánh rẽ vào TBA Viễn Thông Liên Tĩnh để Trung tâm Viễn Thông San Lấp mặt bằng, khuôn viên, chuyển địa điểm đấu cungMC972-SƠN TRUNG-VT 66Khu vực TT Phố Châu : Hương Sơn ,Phường Trần Phú,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Giang,Xã Sơn Quang,Xã Sơn Trung1318PA16HSĐiện lực Hương Sơn
24 15h0 : 01/10/201717h0 : 01/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp xà rẽ, đấu cung nhánh rẽ TBA Viễn Thông liên TĩnhMC972-SƠN TRUNG-VT 66Khu vực TT Phố Châu : Hương Sơn ,Phường Trần Phú,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Giang,Xã Sơn Quang,Xã Sơn Trung1318PA16HSĐiện lực Hương Sơn
25 5h0 : 01/10/20175h30 : 01/10/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung Tại vị trí 87 truc chính ĐZ 971 TGHSNR Long - Tràxã sơn Long , xã sơn Trà , Vạn Xuân : Hương Sơn ,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Trà,Xã Sơn Long1659PA16HSĐiện lực Hương Sơn
26 5h0 : 01/10/201717h30 : 01/10/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung Tại vị trí 87 truc chính ĐZ 971 TGHSTBAXBT Sơn Long 1thôn 8 : Hương Sơn ,Xã Sơn Trà,Xã Sơn Long154PA16HSĐiện lực Hương Sơn
27 5h0 : 01/10/201717h30 : 01/10/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung Tại vị trí 87 truc chính ĐZ 971 TGHSTBA XBT Sơn Long 5Xóm 3 : Xã Sơn Long71PA16HSĐiện lực Hương Sơn
28 5h0 : 01/10/201717h30 : 01/10/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung Tại vị trí 87 truc chính ĐZ 971 TGHSTBA XBT SƠN LONG 6xom 10 : Xã Sơn Trà,Xã Sơn Long20PA16HSĐiện lực Hương Sơn
29 5h0 : 01/10/201717h30 : 01/10/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung Tại vị trí 87 truc chính ĐZ 971 TGHSTBAXBT Sơn Long 3Thôn 4 : Xã Sơn Long173PA16HSĐiện lực Hương Sơn
30 6h30 : 30/09/201718h0 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường tiếp xúc ,đấu nối lại cung ĐZ ,cân đảo phaTBA XBT Hương Sơn 2Xóm 12 Xã Sơn Phú : Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Trung,Xã Sơn Phú151PA16HSĐiện lực Hương Sơn
31 17h0 : 30/09/201717h30 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu cung Tại vị trí 81 sau dao số PT số 3 ĐZ 971 TGHSNR Long - Tràxã sơn Long , xã sơn Trà , Vạn Xuân : Hương Sơn ,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Trà,Xã Sơn Long1503PA16HSĐiện lực Hương Sơn
32 5h30 : 30/09/201717h30 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột , lắp xà ,kéo dây Tại vị trí số 1 đến vị trí số 13 nhánh rẽ sơn trà ĐZ 971TBA Sơn Trà 2Xóm 1,5 : Xã Sơn Trà257PA16HSĐiện lực Hương Sơn
33 5h0 : 30/09/20175h30 : 30/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung Tại vị trí 81 sau dao số PT số 3 ĐZ 971 TGHSNR Long - Tràxã sơn Long , xã sơn Trà , Vạn Xuân : Hương Sơn ,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Trà,Xã Sơn Long1503PA16HSĐiện lực Hương Sơn
34 5h30 : 30/09/201717h0 : 30/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột , lắp xà ,kéo dây Tại vị trí số 1 đến vị trí số 13 nhánh rẽ sơn trà ĐZ 971TBA Sơn Trà 1Xóm 3 : Xã Sơn Trà174PA16HSĐiện lực Hương Sơn
35 5h30 : 30/09/201717h30 : 30/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột , lắp xà ,kéo dây Tại vị trí số 1 đến vị trí số 13 nhánh rẽ sơn trà ĐZ 971TBA Sơn Trà 3Xóm 1,2 : Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Trà204PA16HSĐiện lực Hương Sơn
36 5h30 : 30/09/201717h30 : 30/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột , lắp xà ,kéo dây Tại vị trí số 1 đến vị trí số 13 nhánh rẽ sơn trà ĐZ 971TBA Sơn Trà 4Xóm 4,2 : Xã Sơn Trà204PA16HSĐiện lực Hương Sơn
37 5h30 : 30/09/201717h30 : 30/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột , lắp xà ,kéo dây Tại vị trí số 1 đến vị trí số 13 nhánh rẽ sơn trà ĐZ 971Công Ty Cổ phần Đầu Tư Vạn Xuân Hà TĩnhXóm 5 Sơn Trà : Xã Sơn Trà1PA16HSĐiện lực Hương Sơn
38 5h0 : 28/09/20175h30 : 28/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung tại VT 53Cột 06 NR Sơn TiếnXã Sơn Tiến : Xã Sơn Tiến,Thị trấn Vũ Quang1721PA16HSĐiện lực Hương Sơn
39 9h0 : 27/09/201710h0 : 27/09/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBAXBT Sơn Quang1Xóm 1,2,3,4,5,6 : Xã Sơn Quang141PA16HSĐiện lực Hương Sơn
40 7h30 : 27/09/20178h30 : 27/09/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATXBT Sơn Phố 2Khối 4,5 : Thị trấn Phố Châu205PA16HSĐiện lực Hương Sơn
41 10h30 : 27/09/201711h30 : 27/09/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA XBT Sơn Quang 2thôn 2,3 : Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Quang118PA16HSĐiện lực Hương Sơn
42 16h0 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA XBT Hương Sơn 1Khối 1, 12 : Hương Sơn ,Thị trấn Phố Châu177PA16HSĐiện lực Hương Sơn
43 14h30 : 27/09/201715h30 : 27/09/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAY TẾ DỰ PHÒNGTT-Y Tế Dự Phòng : Xã Sơn Giang4PA16HSĐiện lực Hương Sơn
44 6h0 : 27/09/20177h0 : 27/09/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATXBT Sơn Phố 1Khối 10,11,13 : Thị trấn Phố Châu,Thị trấn Tây Sơn329PA16HSĐiện lực Hương Sơn
45 14h30 : 26/09/201715h30 : 26/09/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThị trấn 7khối 1,2 : Hương Sơn ,Phường Bắc Hà,Thị trấn Phố Châu222PA16HSĐiện lực Hương Sơn
46 6h0 : 26/09/20178h0 : 26/09/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA Gạch TuynelGạch tuynen sơn bình : Hương Sơn 1PA16HSĐiện lực Hương Sơn
47 8h30 : 26/09/20179h30 : 26/09/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm XBT Sơn Phúc 5Thôn2 : Xã Sơn Phú,Xã Sơn Phúc131PA16HSĐiện lực Hương Sơn
48 10h0 : 26/09/201711h0 : 26/09/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA Sơn Trung 7Thôn Hà Tràng, Tân Tràng : Xã Sơn Trung131PA16HSĐiện lực Hương Sơn
49 5h0 : 26/09/20175h30 : 26/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cungMC971Xã sơn Châu, Sơn Bình, Sơn Hà,tân ,Mỹ,Long ,Trà,Thịnh,Hòa,An,Lễ, Tiến : Hương Sơn ,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Tiến,Xã Sơn Lâm,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Thịnh,Xã Sơn An,Xã Sơn Hòa,Xã Sơn Tân,Xã Sơn Mỹ,Xã Sơn Ninh,Xã Sơn Châu,Xã Sơn Hà,Xã Sơn Bình,Xã Sơn Kim 1,Xã Sơn Trà,Xã Sơn Long,Xã Sơn Thủy,Thị trấn Vũ Quang10367PA16HSĐiện lực Hương Sơn
50 5h30 : 26/09/201717h0 : 26/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột , lắp xà,kéo dâyCột số 3 NR THỊNH - HOÀ - AN - LỆ - TIẾNThịnh, hòa, an, lệ, tiến : Hương Sơn ,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Tiến,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Thịnh,Xã Sơn An,Xã Sơn Hòa,Xã Sơn Ninh,Xã Sơn Châu,Thị trấn Vũ Quang5551PA16HSĐiện lực Hương Sơn
51 17h0 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu cungHương sơn - Đức thọXã S/Châu ,Bình,Hà,Trà,Long Tân,Mỹ,Ninh,Thịnh,Hòa,An,Lệ,Tiến , : Hương Sơn ,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Tiến,Xã Sơn Lâm,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Thịnh,Xã Sơn An,Xã Sơn Hòa,Xã Sơn Tân,Xã Sơn Mỹ,Xã Sơn Ninh,Xã Sơn Châu,Xã Sơn Hà,Xã Sơn Bình,Xã Sơn Kim 1,Xã Sơn Trà,Xã Sơn Long,Xã Sơn Thủy,Thị trấn Vũ Quang10455PA16HSĐiện lực Hương Sơn
52 8h30 : 26/09/20179h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm XBT Sơn Phúc 5Thôn 2 : Xã Sơn Phú,Xã Sơn Phúc131PA16HSĐiện lực Hương Sơn
53 10h0 : 26/09/201711h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thí nghiệm định kỳ MBATBA Sơn Trung 7Thôn Hà Tràng, Tân Tràng : Xã Sơn Trung131PA16HSĐiện lực Hương Sơn
54 14h30 : 26/09/201715h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thí nghiệm định kỳ MBAThị trấn 7khối 1,2 : Hương Sơn ,Phường Bắc Hà,Thị trấn Phố Châu222PA16HSĐiện lực Hương Sơn
55 5h30 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột, lắp xà ,kéo dâyTBA XBT Sơn Hà 1Xóm Tây Hà, Bắc Hà Xã Sơn Hà : Hương Sơn ,Xã Sơn Hà251PA16HSĐiện lực Hương Sơn
56 6h30 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển công tơ sang lưới mới, thu hồi vật tư cũ ĐZ hạ thếTBA XBT Bệnh ViệnBệnh Viện ,Khối 6,7 TT Phố Châu. : Hương Sơn ,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Quang,Xã Sơn Trung434PA16HSĐiện lực Hương Sơn
57 17h0 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cungMC971Xã sơn Châu, Sơn Bình, Sơn Hà,tân ,Mỹ,Long ,Trà,Thịnh,Hòa,An,Lễ, Tiến : Hương Sơn ,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Tiến,Xã Sơn Lâm,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Thịnh,Xã Sơn An,Xã Sơn Hòa,Xã Sơn Tân,Xã Sơn Mỹ,Xã Sơn Ninh,Xã Sơn Châu,Xã Sơn Hà,Xã Sơn Bình,Xã Sơn Kim 1,Xã Sơn Trà,Xã Sơn Long,Xã Sơn Thủy,Thị trấn Vũ Quang10367PA16HSĐiện lực Hương Sơn
58 5h0 : 26/09/20175h30 : 26/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cungMC971Xã sơn Châu, Sơn Bình, Sơn Hà,tân ,Mỹ,Long ,Trà,Thịnh,Hòa,An,Lễ, Tiến : Hương Sơn ,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Tiến,Xã Sơn Lâm,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Thịnh,Xã Sơn An,Xã Sơn Hòa,Xã Sơn Tân,Xã Sơn Mỹ,Xã Sơn Ninh,Xã Sơn Châu,Xã Sơn Hà,Xã Sơn Bình,Xã Sơn Kim 1,Xã Sơn Trà,Xã Sơn Long,Xã Sơn Thủy,Thị trấn Vũ Quang10455PA16HSĐiện lực Hương Sơn
59 5h30 : 26/09/201717h0 : 26/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột , lắp xà ,kéo dâyCột số 3 NR THỊNH - HOÀ - AN - LỆ - TIẾNThịnh, hòa, an, lệ, tiến : Hương Sơn ,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Tiến,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Thịnh,Xã Sơn An,Xã Sơn Hòa,Xã Sơn Ninh,Xã Sơn Châu,Thị trấn Vũ Quang5551PA16HSĐiện lực Hương Sơn
Điện lực TP Hà Tĩnh
60 5h0 : 26/09/20176h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo cung cột 33-372E18.1Máy cắt 372E18.1BV An Hòa phát, sơ sở GDXH ,Bắc sơn, thạch vĩnh, thạch ngọc, ĐV K19, D19 : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Xã Ngọc Sơn,Xã Bắc Sơn14PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
61 17h0 : 26/09/201718h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu cung cột 33-372E18.1Máy cắt 372E18.1BV An Hòa phát, sơ sở GDXH ,Bắc sơn, thạch vĩnh, thạch ngọc, ĐV K19, D19 : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Xã Ngọc Sơn,Xã Bắc Sơn14PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
Điện lực Lộc Hà
62 5h30 : 30/09/201713h30 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ sinh sứ, xử lý cung lèo ( xử lý khiếm khuyết sau bão số 10- kết hợp cắt điện)Dao phụ tải cột 80TCXã Thạch Kim, Thạch Bằng, Thạch Châu, Mai Phụ, Hộ Độ, Thạch Mỹ : Lộc Hà,Xã Thạch Hội,Huyện Lộc Hà,Xã Tân Lộc,Xã Hồng Lộc,Xã Thịnh Lộc,Xã Bình Lộc,Xã Ích Hậu,Xã Thạch Bằng,Xã Thạch Mỹ,Xã Thạch Kim,Xã Thạch Châu,Xã Hộ Độ,Xã Mai Phụ13100PA16LHĐiện lực Lộc Hà
63 7h0 : 29/09/201717h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ sinh sứ, xử lý cung lèo ( xử lý khiếm khuyết sau bão số 10)Dao phụ tải nhánh rẻ Hồng LộcXã Hồng lộc, Tân lộc. : Lộc Hà,Huyện Lộc Hà,Xã Tân Lộc,Xã Hồng Lộc,Xã Thịnh Lộc,Xã Bình Lộc4210PA16LHĐiện lực Lộc Hà
Điện lực Nghi xuân
64 5h30 : 30/09/20178h0 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý cầu dao bị lệch, bổ sung giằng xà tại cột hình PiNR Xuân GiangX/GIANG 2,3 : Xã Xuân Giang197PA16NXĐiện lực Nghi xuân
Điện lực Thạch Hà
65 7h0 : 28/09/201710h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyển MBA từ TBA Thạch Sơn 6-ĐZ 476E18.1 về TBA Thạch Vĩnh 8-473E18.1Đông NgạnXóm Tri Khê (Đông Ngạn) - xã Thạch Sơn : Xã Thạch Sơn81PA16THĐiện lực Thạch Hà
66 7h0 : 28/09/201710h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyển MBAThạch Xuân 6Xã Thạch Xuân : Xã Thạch Xuân141PA16THĐiện lực Thạch Hà
67 6h30 : 28/09/201711h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyển MBA từ Thạch Vĩnh 8-473E18.1 về TBA Thạch Sơn 6-ĐZ 476E18.1Thạch Vĩnh 8thạch vĩnh 8 : Xã Thạch Vĩnh152PA16THĐiện lực Thạch Hà
68 6h0 : 20/09/20179h0 : 20/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay dây dẫn phụ kiện ,thu hồi dây dẫn VT 16-17 TC ĐZ 375DZ375E18.1Tr Việt Đức,Cửa hàng Xăng Dầu T. Quí, Công ty Sách, Thiết bị trường học, Xóm Hòa Bình, Đồng Thanh-Thạch Đồng, Xã Thạch Khê, Thạch Lạc, Thạch Bàn, Thạch Hải, Thạch Đỉnh : Thạch hà ,Phường Thạch Quý,Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Hải,Xã Thạch Bàn,Xã Thạch Liên,Xã Thạch Đỉnh,Xã Phù Việt,Xã Thạch Khê,Xã Thạch Trị,Xã Thạch Lạc,Xã Thạch Vĩnh4818PA16THĐiện lực Thạch Hà
Điện lực Vũ Quang
69 5h0 : 29/09/201716h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ sinh sứ ĐZ, ép lại cung lèo 05:00 16:00 Từ VT 01 đến 19 NR dao LL Vũ Quang Hương Sơn; NR dao 8 thuộc ĐZ 371 E18.2 Cắt dao 371-1 Vũ Quang; cắt dao PT 13; 18 thuộc ĐZ 371 E18.2Cột số 199 Trục chínhTBA Vũ Quang 4;5; Hương Đại 1; KS Vũ Quang; : Vũ Quang ,Thị trấn Vũ Quang,Xã Đức Bồng456PA16VQĐiện lực Vũ Quang