Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Wednesday, March 29, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 165
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Can Lộc
1 7h0 : 01/04/20179h0 : 01/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBATBA Kho Bạc Thạch HàKho Bạc Thạch Hà : Thị trấn Thạch Hà1PA16CLĐiện lực Can Lộc
2 13h30 : 01/04/201715h0 : 01/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBABệnh Viện Thạch HàBẹnh iện Thạch Hà và ô Tô Dũng Lạc : Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Long2PA16CLĐiện lực Can Lộc
3 15h0 : 01/04/201717h0 : 01/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBACTy- BOTChiếu sáng đèn đường Ngã 3 Thạch Long : Xã Thạch Long3PA16CLĐiện lực Can Lộc
4 8h0 : 31/03/201711h0 : 31/03/2017Khác : Thay ATM nhánhTBA Mỹ Lộc 4Xóm Nhật Tân : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Mỹ Lộc358PA16CLĐiện lực Can Lộc
5 8h0 : 31/03/201711h0 : 31/03/2017Khác : Thay cáp tổngTBA Mỹ Lộc 6Xóm Trại Tiểu; xóm Nhật Tân - xã Mỹ Lộc; : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Mỹ Lộc337PA16CLĐiện lực Can Lộc
6 13h30 : 30/03/201715h0 : 30/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBABệnh Viên Can LộcBệnh Viên Can Lộc : Can Lộc 1PA16CLĐiện lực Can Lộc
7 7h0 : 30/03/201717h0 : 30/03/2017Khác : Ra quân chống tổn thất (Buộc dây cổ sứ, thay hộp vỡ, cân đảo pha, thay công tơ định kỳ, đấu lại cung lèo)BA Nga Lộc 1Xóm Trung Hòa, Đất Đỏ, Chùa Hội - xã Nga Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Thường Nga381PA16CLĐiện lực Can Lộc
8 7h0 : 30/03/201717h0 : 30/03/2017Khác : Ra quân chống tổn thất (Buộc dây cổ sứ, thay hộp vỡ, cân đảo pha, thay công tơ định kỳ, đấu lại cung lèo)TBA Sơn Lộc 3Xóm Phúc Sơn - xã Sơn Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Sơn Lộc267PA16CLĐiện lực Can Lộc
9 7h0 : 30/03/201717h0 : 30/03/2017Khác : Ra quân chống tổn thất (Buộc dây cổ sứ, thay hộp vỡ, cân đảo pha, thay công tơ định kỳ, đấu lại cung lèo)TBA Đông BắcXóm 1;2 ;4;5 Sơn Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Sơn Lộc662PA16CLĐiện lực Can Lộc
10 9h0 : 30/03/201711h30 : 30/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBAKho Bạc Can LộcKho Bạc Can Lộc : Thị trấn Nghèn1PA16CLĐiện lực Can Lộc
11 15h0 : 30/03/201716h30 : 30/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBAChi cục thuế Can LộcChi cục thuế Can Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn3PA16CLĐiện lực Can Lộc
12 9h0 : 29/03/201711h30 : 29/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBATBA Cáp Treo Chùa HươngCáp treo chùa Hương : Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Thiên Lộc3PA16CLĐiện lực Can Lộc
13 7h30 : 29/03/20179h0 : 29/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBAChùa HươngDi tích Chùa Hương : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Thiên Lộc3PA16CLĐiện lực Can Lộc
14 8h0 : 29/03/201711h0 : 29/03/2017Khác : Thay cáp tổng 0.4kVTBA Trà Sơn TLXóm Vĩnh Xuân và Xóm Sơn Bình - xã Thượng Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Thượng Lộc241PA16CLĐiện lực Can Lộc
15 7h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Khác : Ra quân chống tổn thất (Cân đảo pha, buộc dây cổ sứ, bọc cổ cáp, Thay các hộp CT …)TBA Nga Lộc 7Xóm Liên Minh - xã Nga Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Thường Nga73PA16CLĐiện lực Can Lộc
16 15h30 : 28/03/201717h30 : 28/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng và Ti định kỳBải CátXóm bãi Cát - xã Đồng Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Đồng Lộc42PA16CLĐiện lực Can Lộc
17 13h30 : 28/03/201715h0 : 28/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng và Ti định kỳTBA Sơn Lộc 6Xóm 9 - xã Sơn Lộc : Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Sơn Lộc180PA16CLĐiện lực Can Lộc
18 7h0 : 28/03/201710h30 : 28/03/2017Khác : Lắp thu lôi thông minh Tại các cột số 20; 21; 22 sau CD số 1- ĐZ 971 E18.4 NR Liên SơnNR Liên PhúcXóm Phúc Sơn, Liên Sơn, Tây Hồ, Xóm Lồng Lộng, Trường Tiến, Làng Khang, Rú Rồng, Xóm Yên - xã Thuần Thiện : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Thuần Thiện1475PA16CLĐiện lực Can Lộc
19 7h30 : 28/03/20179h0 : 28/03/2017Khác : Thay công tơ tổng và Ti định kỳTBA Sơn Lộc 7Xóm Khe Giao - xã Sơn Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Sơn Lộc216PA16CLĐiện lực Can Lộc
20 7h0 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Khác : Ra quân chống tổn thất (Cân đảo pha, buộc dây cổ sứ, bọc cổ cáp, Thay các hộp CT …)Phú Lộc (35kV)Xóm Đông Tiến, Đông Thịnh - xã Phú Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Phú Lộc259PA16CLĐiện lực Can Lộc
21 9h30 : 28/03/201711h30 : 28/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng và Ti định kỳTBA Sơn Lộc 5Xóm 10 (Đập Lã), Con Công - xã Sơn Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Sơn Lộc181PA16CLĐiện lực Can Lộc
22 7h0 : 28/03/201711h30 : 28/03/2017Khác : Lắp tụ bù Tại cột số 16 ĐZ 975 E18.4MC975 E18.4.Xã Vượng Lộc, Thiên Lộc, xóm Cứu Quốc, Lâm Nghiệp- Phúc Lộc, các Khách hàng: Đá An Tín, Đá GHT, Chùa Hương, Cáp treo chùa Hương, Nhà Máy nước Thiên Lộc, Nhà Máy nước 1,2, Bơm Cầu Cao : Can Lộc ,Thành phố Hà Tĩnh,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Thiên Lộc,Xã Thuần Thiện,Xã Vượng Lộc4769PA16CLĐiện lực Can Lộc
23 5h30 : 28/03/201717h30 : 28/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột, lắp xà, kéo dây Tại cột 114,115, 116,117 TC, kéo băng sa mang TBA Bệnh Viện Can Lộc, TBA Nam Sơn -ĐZ 371E18.4MC371E18.4Khối 1,2,3,4,5,6,7, Khối Phú Sơn Thị Trấn nghèn,Can Lộc ,Hà Tĩnh : Can Lộc ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Huyện Vũ Quang,Thị trấn Vũ Quang,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Thiên Lộc,Xã Thuần Thiện,Xã Tùng Lộc,Xã Gia Hanh,Xã Tiến Lộc,Xã Quang Lộc,Xã Mỹ Lộc3153PA16CLĐiện lực Can Lộc
Điện Lực Cẩm Xuyên
24 7h0 : 02/04/201717h30 : 02/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu TBA Cẩm Thịnh 1dao phân đoạn TC cột 20Cẩm Hà; Cẩm Thịnh; Cẩm Hưng; Cẩm Trung; Cẩm Lộc : Cẩm Xuyên ,Huyện Cẩm Xuyên,Thị trấn Cẩm Xuyên,Thị trấn Thiên Cầm,Xã Cẩm Vĩnh,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Thăng,XÃ CẨM HÀ,Xã Cẩm Lộc,Xã Cẩm Hưng,Xã Cẩm Thịnh,Xã Cẩm Trung,Xã Cẩm Sơn5779PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
25 17h0 : 01/04/201718h0 : 01/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung vào NR nhà máy nướcDao số 5 nhánh rẽ Cẩm Quan 1Cẩm Quan : Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan1481PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
26 6h0 : 01/04/201718h0 : 01/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tuCung VT 13 NR Cẩm Quan 2 (NMN CX)Cẩm Quan : Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan350PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
27 6h30 : 01/04/201717h30 : 01/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung vào TBA Cẩm Trung 1Dao phân đoạn TC cột 60Xã Cẩm Hà, Cẩm Lộc, thôn 3;4;5;9;10 - Cẩm Trung, Xăng dầu cẩm thịnh : Thị trấn Cẩm Xuyên,Thị trấn Thiên Cầm,Xã Cẩm Vĩnh,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Thăng,XÃ CẨM HÀ,Xã Cẩm Lộc,Xã Cẩm Thịnh,Xã Cẩm Trung,Xã Cẩm Sơn3614PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
28 6h0 : 01/04/20176h45 : 01/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung vào TBA Cẩm Trung 1Dao phân đoạn TC cột 60Xã Cẩm Hà, Cẩm Lộc, thôn 3;4;5;9;10 - Cẩm Trung, Xăng dầu cẩm thịnh : Thị trấn Cẩm Xuyên,Thị trấn Thiên Cầm,Xã Cẩm Vĩnh,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Thăng,XÃ CẨM HÀ,Xã Cẩm Lộc,Xã Cẩm Thịnh,Xã Cẩm Trung,Xã Cẩm Sơn3614PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
29 6h0 : 01/04/20176h45 : 01/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung NR nhà máy nướcDao số 5 nhánh rẽ Cẩm Quan 1Cẩm Quan : 1481PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
30 6h0 : 01/04/201717h30 : 01/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu TBATBA Cẩm Trung 1Thôn: 9, 10 Cẩm Trung : Xã Cẩm Trung459PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
31 6h0 : 30/03/201717h0 : 30/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu ĐZDao số 5 nhánh rẽ Cẩm Quan 1Cẩm Quan : Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan1481PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
32 7h0 : 30/03/201716h30 : 30/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu TBATBA Cẩm Trung 2Thôn: 3, 4, 5 Cẩm Trung : Xã Cẩm Trung311PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
33 16h30 : 30/03/201717h30 : 30/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung vào TBA Cẩm Trung 2Dao phân đoạn TC cột 60Xã Cẩm Hà, Cẩm Lộc, thôn 3;4;5;9;10 - Cẩm Trung, Xăng dầu cẩm thịnh : Thị trấn Cẩm Xuyên,Thị trấn Thiên Cầm,Xã Cẩm Vĩnh,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Thăng,XÃ CẨM HÀ,Xã Cẩm Lộc,Xã Cẩm Thịnh,Xã Cẩm Trung,Xã Cẩm Sơn3614PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
34 6h0 : 30/03/201717h0 : 30/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu sữa chữa ĐZDao số 5 nhánh rẽ Cẩm Quan 1Cẩm Quan : Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan1481PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
35 6h0 : 30/03/20176h45 : 30/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung vào TBA Cẩm Trung 2Dao phân đoạn TC cột 60Xã Cẩm Hà, Cẩm Lộc, thôn 3;4;5;9;10 - Cẩm Trung, Xăng dầu cẩm thịnh : Thị trấn Cẩm Xuyên,Thị trấn Thiên Cầm,Xã Cẩm Vĩnh,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Thăng,XÃ CẨM HÀ,Xã Cẩm Lộc,Xã Cẩm Thịnh,Xã Cẩm Trung,Xã Cẩm Sơn3614PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
36 6h0 : 29/03/20176h45 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung vào TBA Cẩm Hưng 1dao phân đoạn TC cột 20Cẩm Hà; Cẩm Thịnh; Cẩm Hưng; Cẩm Trung; Cẩm Lộc : Cẩm Xuyên ,Huyện Cẩm Xuyên,Thị trấn Cẩm Xuyên,Thị trấn Thiên Cầm,Xã Cẩm Vĩnh,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Thăng,XÃ CẨM HÀ,Xã Cẩm Lộc,Xã Cẩm Hưng,Xã Cẩm Thịnh,Xã Cẩm Trung,Xã Cẩm Sơn5779PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
37 16h30 : 29/03/201717h30 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung vào TBA Cẩm Hưng 1dao phân đoạn TC cột 20Cẩm Hà; Cẩm Thịnh; Cẩm Hưng; Cẩm Trung; Cẩm Lộc : Cẩm Xuyên ,Huyện Cẩm Xuyên,Thị trấn Cẩm Xuyên,Thị trấn Thiên Cầm,Xã Cẩm Vĩnh,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Thăng,XÃ CẨM HÀ,Xã Cẩm Lộc,Xã Cẩm Hưng,Xã Cẩm Thịnh,Xã Cẩm Trung,Xã Cẩm Sơn5779PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
38 7h0 : 29/03/201716h0 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu TBATBA Cẩm Hưng 1Thôn 11;13 Cẩm Hưng : Xã Cẩm Hưng303PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
39 13h30 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0,4kV sau TBA Cẩm Thịnh 5Nhánh số 2---TBA Cẩm Thịnh 5Thôn 1;2;3 - Cẩm Thịnh : Xã Cẩm Thịnh102PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
40 7h0 : 29/03/201711h30 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0,4kV sau TBA Cẩm Thịnh 5Nhánh số 1---TBA Cẩm Thịnh 5Thôn chiến Thắng Cẩm Thịnh : Xã Cẩm Thịnh124PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
41 7h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Xử lý khiếm khuyết, cân đảo pha, phát quang hành lang lưới điệnNhánh số 2---TBA Cẩm Dương 3Đông Đoài-Cẩm Dương : Xã Cẩm Dương57PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
42 16h30 : 28/03/201717h30 : 28/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung vào TBA Cẩm Quan 1DCL số 03 ĐZ 971CXCẩm Quan : Cẩm Xuyên ,Phường Tân Giang,Huyện Cẩm Xuyên,Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Bình,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan864PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
43 7h0 : 28/03/201717h30 : 28/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu sữa chữa TBA Cẩm Quan 1TBA Cẩm Quan 1Thôn: 3;4;5-Cẩm Quan : Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan508PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
44 7h0 : 28/03/201718h0 : 28/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu ĐZCung VT 13 NR Cẩm Quan 2 (NMN CX)Cẩm Quan : Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan350PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
45 17h0 : 28/03/201718h0 : 28/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung NR nhà máy nướcDao số 5 nhánh rẽ Cẩm Quan 1Cẩm Quan : Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan1481PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
46 6h0 : 28/03/20176h45 : 28/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung NR nhà máy nước để đại tuDao số 5 nhánh rẽ Cẩm Quan 1Cẩm Quan : Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Huy,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan1481PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
47 6h0 : 28/03/20176h45 : 28/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung vào TBA Cẩm Quan 1DCL số 03 ĐZ 971CXCẩm Quan : Cẩm Xuyên ,Phường Tân Giang,Huyện Cẩm Xuyên,Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Bình,Xã Cẩm Phúc,Xã Cẩm Quan864PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
Điện Lực Đức Thọ
48 14h0 : 31/03/201715h0 : 31/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu cung NR TBA Đức Lâm 1, 2, 8 thuộc ĐZ373E18.2DPT số 21sau dao 21 : Đức Thọ ,Huyện Đức Thọ,Thị trấn Đức Thọ,Xã Đức Quang,Xã Đức Vĩnh,Xã Đức La,Xã Yên Hồ,Xã Đức Nhân,Xã Bùi Xá,Xã Đức Thịnh,Xã Đức Thủy,Xã Thái Yên,Xã Trung Lễ,Xã Đức Hòa,Xã Đức Long,Xã Đức Lâm,Xã Đức Thanh,Xã Đức Dũng,Xã Đức Lập,Xã Đức An,Xã Đức Đồng,Xã Tân Hương,Xã Phú Lộc16189PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
49 7h0 : 31/03/201714h0 : 31/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp chụp xà, sứ, lắp Dao pha lẻNR Đức Lâm 1, 2, 8NR TBA Đức Lâm 1,2,8 : Xã Đức Lâm459PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
50 6h0 : 31/03/20177h0 : 31/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo cung NR TBA Đức Lâm 1, 2, 8 thuộc ĐZ373E18.2DPT số 21sau dao 21 : Đức Thọ ,Huyện Đức Thọ,Thị trấn Đức Thọ,Xã Đức Quang,Xã Đức Vĩnh,Xã Đức La,Xã Yên Hồ,Xã Đức Nhân,Xã Bùi Xá,Xã Đức Thịnh,Xã Đức Thủy,Xã Thái Yên,Xã Trung Lễ,Xã Đức Hòa,Xã Đức Long,Xã Đức Lâm,Xã Đức Thanh,Xã Đức Dũng,Xã Đức Lập,Xã Đức An,Xã Đức Đồng,Xã Tân Hương,Xã Phú Lộc16189PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
51 7h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha, bó dây; Kiểm tra, nịt hộp công tơ (Phục vụ chống tổn thất)TBA Thái Yên 1Xóm 6,7,8,9 -xã Thái Yên : Xã Liên Minh,Xã Thái Yên667PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
52 8h0 : 27/03/201710h0 : 27/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ đầu nguồn, tra chì cao thế, thí nghiệm định kỳ MBAĐức Hòa 01Thôn Thị Tứ - xã Đức Hòa : Đức Thọ ,Xã Đức Hòa227PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
53 10h0 : 27/03/201711h0 : 27/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ đầu nguồn, tra chì cao thế, thí nghiệm định kỳ MBALiên Minh 3Xóm 6, 7 - xã Liên Minh : Xã Liên Minh356PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
54 6h0 : 27/03/20178h0 : 27/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển nấc phân áp MBAĐức Hòa 03Trung hòa xã Đức hòa : Xã Đức Hòa227PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
55 13h30 : 27/03/201715h0 : 27/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý chảy dầu MBATBA Đức Lập 4Xóm 1 Xả Đức Lập : Xã Đức Lập261PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
Điện lực Hương Khê
56 7h0 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Khác : Vệ sinh sứ ĐZ và TBAMáy cắt 372 Hương Long 206TC.Xóm 2,3 xã hlong,Xã gia phổ Và toàn bộ thị trấn HK,Toàn bộ ĐZ 971 Và 972 : Hương Khê ,Huyện Hương Khê,Thị trấn Hương Khê,Xã Hương Thủy,Xã Hòa Hải,Xã Phương Điền,Xã Phúc Đồng,Xã Hương Giang,Xã Lộc Yên,Xã Hương Bình,Xã Hương Long,Xã Phú Gia,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Hương Vĩnh,Xã Hương Xuân,Xã Phúc Trạch,Xã Hương Trà,Xã Hương Trạch,Xã Hương Lâm,Xã Hương Liên,Thị trấn Thiên Cầm19865PA16HKĐiện lực Hương Khê
57 7h15 : 27/03/201717h0 : 27/03/2017Khác : Vệ sinh sứ ĐZ và TBACột 7 Trục chínhXã phú gia,hương vĩnh, : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê,Xã Phương Mỹ,Xã Lộc Yên,Xã Hương Long,Xã Phú Gia,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Hương Vĩnh2676PA16HKĐiện lực Hương Khê
Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh
58 15h30 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra, đấu lại cung các NRTuyến số 3---TBA Trung Lương 4Phường trung lương : Tx Hồng Lĩnh ,Phường Bắc Hồng,Xã Trung Lương68PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
59 7h0 : 29/03/201711h30 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra, đấu lại cung các NR tuyến 1Tuyến số 1---TBA Trung Lương 4phường trung lương : Tx Hồng Lĩnh ,Phường Bắc Hồng,Xã Trung Lương,Xã Thuận Lộc149PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
60 7h0 : 29/03/201711h30 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra, đấu lại cung các NRTuyến số 1---TBA Trung Lương 5phường trung luong : Tx Hồng Lĩnh ,Phường Bắc Hồng,Xã Trung Lương,Xã Đức Thuận256PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
61 13h30 : 29/03/201715h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra, đấu lại cung các NRTuyến số 2---TBA Trung Lương 4phuong trung luong : Xã Trung Lương,Xã Thuận Lộc140PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
62 13h30 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : kiểm tra, đấu lại cung các NRTuyến số 2---TBA Trung Lương 5phường trung lương : Tx Hồng Lĩnh ,Xã Trung Lương62PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
63 7h0 : 27/03/20179h0 : 27/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thi nghiem dinhkyTBA Trung Lương 2Khối 12 - phường Trung Lương : Phường Bắc Hồng,Xã Trung Lương276PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
64 9h30 : 27/03/201711h30 : 27/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thi nghiem dinhkyTBA Trung Lương 6trung luong : Phường Bắc Hồng,Xã Trung Lương229PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
Điện lực Hương Sơn
65 8h0 : 01/04/20179h0 : 01/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Hồng 4Xóm 5,7 : Xã Sơn Hồng230PA16HSĐiện lực Hương Sơn
66 9h30 : 01/04/201710h30 : 01/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnĐồn Biên phòng 565Đồn 565 : Hương Sơn 1PA16HSĐiện lực Hương Sơn
67 8h0 : 31/03/20179h0 : 31/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA và Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Lĩnh 5Xóm 9,10 sơn lĩnh : Xã Sơn Lĩnh188PA16HSĐiện lực Hương Sơn
68 9h30 : 31/03/201710h30 : 31/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Hồng 5Thôn 7,9 : Xã Sơn Hồng141PA16HSĐiện lực Hương Sơn
69 7h0 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang lười điện , tăng cường tiếp xúc cáp mule , cân đảo phaXã Sơn Hàm 1Thôn Mai Lĩnh : Xã Sơn Hàm275PA16HSĐiện lực Hương Sơn
70 15h30 : 31/03/201716h30 : 31/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBAXBT Sơn Hồng 8Xóm 12,10 : Xã Sơn Hồng83PA16HSĐiện lực Hương Sơn
71 14h0 : 31/03/201715h0 : 31/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Hồng 1Xóm 7,8 : Xã Sơn Hồng169PA16HSĐiện lực Hương Sơn
72 7h0 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha , tăng cường tiếp xúc băng cách điện cáp Mule xuống hộp công tơTBA Sơn Tân 3Xóm 5,6 : 221PA16HSĐiện lực Hương Sơn
73 7h0 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ sinh sứ DZ và TBA Sau dao phân đoạn số 04Dao 4 Cột 01 NR Lâm - Hồng - LĩnhXã Sơn Lâm, Xã Sơn Hồng, Xã Sơn Lĩnh : Hương Sơn ,Xã Sơn Hồng,Xã Sơn Lâm,Xã Sơn Lĩnh,Xã Sơn Tây2798PA16HSĐiện lực Hương Sơn
74 14h0 : 30/03/201715h0 : 30/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA và Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Lĩnh 4Xóm 4,5,6 : Hương Sơn ,Xã Sơn Lĩnh164PA16HSĐiện lực Hương Sơn
75 14h30 : 30/03/201715h30 : 30/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Hồng 3Xóm 4,11,12 : Xã Sơn Hồng203PA16HSĐiện lực Hương Sơn
76 7h0 : 30/03/201717h0 : 30/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường tiếp xúc ,quấn lại cổ ngổng cáp xuống hộp công tơ , đấu nối lại cung DZ ,Cân đảo phaTBA XBT Sơn Kim 2(Ủy ban)Xóm 6 : Xã Sơn Kim 1,Xã Sơn Kim 2306PA16HSĐiện lực Hương Sơn
77 7h0 : 30/03/201717h0 : 30/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha , tăng cường tiếp xúc băng cách điện cáp Mule xuống hộp công tơTBA Sơn Tân 2Xóm 4,5 : Xã Sơn Tân197PA16HSĐiện lực Hương Sơn
78 8h0 : 30/03/20179h0 : 30/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Lĩnh 1Thôn 1,2 : 170PA16HSĐiện lực Hương Sơn
79 15h30 : 30/03/201716h30 : 30/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA và Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBAXBT Sơn Hồng 7Xóm 9,10 : Xã Sơn Hồng101PA16HSĐiện lực Hương Sơn
80 15h30 : 30/03/201716h30 : 30/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Lĩnh 2Xóm 3 : 201PA16HSĐiện lực Hương Sơn
81 9h30 : 30/03/201710h30 : 30/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA và Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Lĩnh 6Xóm 3,4 : Xã Sơn Lĩnh137PA16HSĐiện lực Hương Sơn
82 8h0 : 30/03/20179h0 : 30/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Hồng 2Thôn 3,4 : Xã Sơn Hồng181PA16HSĐiện lực Hương Sơn
83 7h0 : 30/03/201717h0 : 30/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang lười điện , tăng cường tiếp xúc cáp mule , cân đảo phaTBA XBT Sơn Giang 2Xóm 7.8,9 xã Sơn Giang : Xã Sơn Giang412PA16HSĐiện lực Hương Sơn
84 8h30 : 29/03/201710h30 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênMC972Xã Sơn Phúc, Mai, Thủy, Mỏ đá Sơn Nguyệt, Mỏ đá Đại Long, Đức Lĩnh, Xóm Mãm Tâm, X chùa, Trường Nguyễn Khắc Viện xã Sơn Bằng, Mỏ đá Lạc An, khu sinh thái Ẩm Thực, Xóm Hải Thượng xã Sơn Trung : Hương Sơn ,Phường Trần Phú,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Tiến,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Giang,Xã Sơn Hòa,Xã Sơn Ninh,Xã Sơn Châu,Xã Sơn Quang,Xã Sơn Trung,Xã Sơn Bằng,Xã Sơn Bình,Xã Sơn Thủy,Xã Sơn Phúc,Xã Sơn Mai,Thị trấn Vũ Quang,Xã Đức Lĩnh5889PA16HSĐiện lực Hương Sơn
85 14h0 : 29/03/201715h0 : 29/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA và Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA Sơn Tây 6Xóm 6 : Xã Sơn Tây1PA16HSĐiện lực Hương Sơn
86 15h30 : 29/03/201716h30 : 29/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Lĩnh 3Xóm 1,2 : Xã Sơn Lĩnh135PA16HSĐiện lực Hương Sơn
87 6h30 : 29/03/201713h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ Sinh sứ ĐZ và TBACột số 3 NR THỊNH - HOÀ - AN - LỆ - TIẾNThịnh, hòa, an, lệ, tiến : Hương Sơn ,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Tiến,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Thịnh,Xã Sơn An,Xã Sơn Hòa,Xã Sơn Ninh,Thị trấn Vũ Quang5542PA16HSĐiện lực Hương Sơn
88 8h0 : 29/03/20179h0 : 29/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA và Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA Sơn Tây 3Xóm 4 : Thị trấn Tây Sơn,Xã Sơn Tây2PA16HSĐiện lực Hương Sơn
89 8h30 : 29/03/201710h30 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý đầu cáp 932 TGHSMC972Xã Sơn Phúc, Mai, Thủy, Mỏ đá Sơn Nguyệt, Mỏ đá Đại Long, Đức Lĩnh, Xóm Mãm Tâm, X chùa, Trường Nguyễn Khắc Viện xã Sơn Bằng, Mỏ đá Lạc An, khu sinh thái Ẩm Thực, Xóm Hải Thượng xã Sơn Trung : Hương Sơn ,Phường Trần Phú,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Tiến,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Giang,Xã Sơn Hòa,Xã Sơn Ninh,Xã Sơn Châu,Xã Sơn Quang,Xã Sơn Trung,Xã Sơn Bằng,Xã Sơn Bình,Xã Sơn Thủy,Xã Sơn Phúc,Xã Sơn Mai,Thị trấn Vũ Quang,Xã Đức Lĩnh5884PA16HSĐiện lực Hương Sơn
90 7h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường tiếp xúc ,quấn lại cổ ngổng cáp xuống hộp công tơ , đấu nối lại cung DZ ,Cân đảo phaTBA XBT Sơn Kim 2(Ủy ban)Xóm 6 : Xã Sơn Kim 1,Xã Sơn Kim 2306PA16HSĐiện lực Hương Sơn
91 7h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang lười điện , tăng cường tiếp xúc cáp mule , cân đảo phaTBA XBT Sơn Giang 2Xóm 7.8,9 xã Sơn Giang : Xã Sơn Giang412PA16HSĐiện lực Hương Sơn
92 6h30 : 29/03/201713h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ Sinh sứ ĐZ và TBACột số 3 NR THỊNH - HOÀ - AN - LỆ - TIẾNThịnh, hòa, an, lệ, tiến : Hương Sơn ,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Tiến,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Thịnh,Xã Sơn An,Xã Sơn Hòa,Xã Sơn Ninh,Thị trấn Vũ Quang5544PA16HSĐiện lực Hương Sơn
93 7h0 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha , tăng cường tiếp xúc băng cách điện cáp Mule xuống hộp công tơTBA Sơn Tân 1Xóm 3,4 : Xã Sơn Tân278PA16HSĐiện lực Hương Sơn
94 14h0 : 28/03/201715h0 : 28/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA Đồng TiếnĐồng Tiến : Thị trấn Tây Sơn,Xã Sơn Tây4PA16HSĐiện lực Hương Sơn
95 15h30 : 28/03/201716h30 : 28/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnHải quan(MM Dong Tien)Hai Quan : Xã Sơn Tây1PA16HSĐiện lực Hương Sơn
96 8h0 : 28/03/20179h0 : 28/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ đầu nguồnTBA XBT Sơn Diệm 2Thôn 2 : Xã Sơn Diệm171PA16HSĐiện lực Hương Sơn
97 7h0 : 28/03/20179h0 : 28/03/2017Khác : Thay MBATBA XBT Nầm 3Xóm10 : Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Châu160PA16HSĐiện lực Hương Sơn
98 7h0 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường tiếp xúc ,quấn lại cổ ngổng cáp xuống hộp công tơ , đấu nối lại cung DZ ,Cân đảo phaTBA XBT Sơn Kim 2(Ủy ban)Xóm 6 : Xã Sơn Kim 1,Xã Sơn Kim 2306PA16HSĐiện lực Hương Sơn
99 9h30 : 28/03/201711h30 : 28/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay MBATBA Sơn Phú 7Thôn Vọng Sơn : Xã Sơn Phú76PA16HSĐiện lực Hương Sơn
Điện lực TP Hà Tĩnh
100 6h30 : 02/04/201717h0 : 02/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột, lắp xà đỡ dây, lắp xà CD+CD, xà CSV+CSV và treo lắp cáp ngầm NR TBA Thạch Linh 16, Trần Phú 15 (DA CQT 2016) Xử lý vệ sinh phễu cáp, vệ sinh sứ cách điện, bảo dưỡng DCLMáy cắt 477E18.1Thạch Linh+Trần Phú+Hà Huy Tập : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nam Hà,Phường Hà Huy Tập,Phường Thạch Linh,Xã Thạch Tân5294PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
101 7h0 : 01/04/201711h0 : 01/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Quy hoạch san tải giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năngTuyến 1---Thạch Quý 5Tân Quý-Thạch Quý : Phường Trần Phú,Phường Thạch Quý,Thành phố Hà Tĩnh126PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
102 14h0 : 01/04/201717h0 : 01/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Quy hoạch san tải giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năngThạch Quý 14thạch quý : Thành phố Hà Tĩnh,Phường Thạch Quý42PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
103 13h30 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Xóa phụ lụcMai Thúc LoanKP 9+Tiền Tiến+tiền Phong-Phường Thạch Qúi : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Bắc Hà,Phường Tân Giang,Phường Thạch Quý334PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
104 7h0 : 29/03/201711h30 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Xóa phụ lụcTrạm BA đường 26/3Tây Yên-Văn Yên : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nam Hà,Phường Đại Nài,Phường Văn Yên175PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
Điện Lực Kỳ Anh
105 7h30 : 02/04/201711h30 : 02/04/2017Khác : Dựng cột, lắp xà, lấy lại độ võng nâng cao khoảng cách pha đấtNhánh rẽ Kỳ Thịnh 3Cấp điện cho TBA Khu tập thể Lilama 18.1, TBA Cty CP DK Miền Trung và khu vực dân cư Thôn Tây Yên, Thôn Yên Thịnh xã Kỳ Thịnh. : Xã Kỳ Lợi,Xã Kỳ Thịnh682PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
106 7h30 : 02/04/201711h30 : 02/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột, lắp xà, lấy lại độ võng nâng cao khoảng cách pha đấtNhánh rẽ Kỳ Thịnh 3Cấp điện cho TBA Khu tập thể Lilama 18.1, TBA Cty CP DK Miền Trung và khu vực dân cư Thôn Tây Yên, Thôn Yên Thịnh xã Kỳ Thịnh. : Xã Kỳ Lợi,Xã Kỳ Thịnh682PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
107 6h0 : 02/04/20177h0 : 02/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung tại vị trí cột số 19 và vị trí cột số 34 trục chính ĐZ 373E18.3MC373E18.3TBA Thị Trấn 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8, 10, TT Y Tế, UBND Huyện, Huyện Ủy, Trường Thọ, : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Xuân,Xã Kỳ Bắc,Thị trấn Kỳ Anh,Xã Kỳ Phú,Xã Kỳ Phong,Xã Kỳ Tiến,Xã Kỳ Giang,Xã Kỳ Đồng,Xã Kỳ Khang,Xã Kỳ Ninh,Xã Kỳ Văn,Xã Kỳ Trung,Xã Kỳ Thọ,Xã Kỳ Tây,Xã Kỳ Lợi,Xã Kỳ Thư,Xã Kỳ Hà,Xã Kỳ Châu,Xã Kỳ Tân,Xã Kỳ Hưng,Xã Kỳ Trinh,Xã Kỳ Thịnh,Xã Kỳ Hoa30072PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
108 6h0 : 02/04/20177h0 : 02/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung tại vị trí cột số 19 và vị trí cột số 34 trục chính ĐZ 373E18.3MC375Khu vực xã Kỳ Lợi, phía Bắc xã Kỳ Thịnh, cảng Vũng Áng, phía Bắc khu công nghiệp FHS : Thị trấn Kỳ Anh,Xã Kỳ Hà,Xã Kỳ Trinh1180PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
109 17h0 : 02/04/201718h0 : 02/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung tại vị trí cột số 19 và vị trí cột số 34 trục chính ĐZ 373E18.3MC375Khu vực xã Kỳ Lợi, phía Bắc xã Kỳ Thịnh, cảng Vũng Áng, phía Bắc khu công nghiệp FHS : Thị trấn Kỳ Anh,Xã Kỳ Hà,Xã Kỳ Trinh1180PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
110 17h0 : 02/04/201718h0 : 02/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung tại vị trí cột số 19 và vị trí cột số 34 trục chính ĐZ 373E18.3MC373E18.3TBA Thị Trấn 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8, 10, TT Y Tế, UBND Huyện, Huyện Ủy, Trường Thọ, : Kỳ Anh ,Thị trấn Kỳ Anh,Xã Kỳ Xuân,Xã Kỳ Bắc,Xã Kỳ Phú,Xã Kỳ Phong,Xã Kỳ Tiến,Xã Kỳ Giang,Xã Kỳ Đồng,Xã Kỳ Khang,Xã Kỳ Ninh,Xã Kỳ Văn,Xã Kỳ Trung,Xã Kỳ Thọ,Xã Kỳ Tây,Xã Kỳ Lợi,Xã Kỳ Thư,Xã Kỳ Hà,Xã Kỳ Châu,Xã Kỳ Tân,Xã Kỳ Hưng,Xã Kỳ Trinh,Xã Kỳ Thịnh,Xã Kỳ Hoa30072PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
111 7h0 : 01/04/201717h0 : 01/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : SCL trục chính ĐZ 373E18.3Phân đoạn cột 112Các xã Kỳ Đồng, Phú, Giang, Tiến, Phong, Bắc, Xuân : Xã Kỳ Xuân,Xã Kỳ Bắc,Xã Kỳ Phú,Xã Kỳ Phong,Xã Kỳ Tiến,Xã Kỳ Giang,Xã Kỳ Đồng,Kỳ Anh ,Xã Kỳ Khang,Xã Kỳ Ninh,Xã Kỳ Văn,Xã Kỳ Thọ,Xã Kỳ Lợi,Xã Kỳ Hà13863PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
112 7h0 : 01/04/201717h0 : 01/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : SCL trục chính ĐZ 373E18.3Phân đoạn cột 112Các xã Kỳ Đồng, Phú, Giang, Tiến, Phong, Bắc, Xuân : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Xuân,Xã Kỳ Bắc,Xã Kỳ Phú,Xã Kỳ Phong,Xã Kỳ Tiến,Xã Kỳ Giang,Xã Kỳ Đồng,Xã Kỳ Khang,Xã Kỳ Ninh,Xã Kỳ Văn,Xã Kỳ Thọ,Xã Kỳ Lợi,Xã Kỳ Hà14293PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
113 7h0 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Sửa chữa thường xuyên : SCL NR Kỳ Khang 5NR Titan Kỳ Khang 1thôn Trung Tân xã Kỳ Khang : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Khang288PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
114 15h0 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Khác : Hoán đổi MBA Kỳ Hoa 2 - Hoa 4TBA Kỳ Hoa 4Khách hàng sau TBA Kỳ Hoa 4 : Xã Kỳ Hà,Xã Kỳ Hoa238PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
115 7h0 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu NR Kỳ Xuân sau dao số 17 thuộc ĐZ 373E18.3NR Kỳ Tiến-Kỳ XuânKhu sinh thái, Trạm BTS, Titan, Mỏ Đá Kỳ Xuân, Toàn bộ khu dân cư của xã Kỳ Xuân, Thôn Đông Tiến xã Kỳ Bắc và các Thôn Hoàng Diệu, Trần Hưng, Kim Nam Tiến, Bình Lợi của xã Kỳ Tiến : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Xuân,Xã Kỳ Bắc,Xã Kỳ Tiến2844PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
116 7h0 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu NR Kỳ Xuân sau dao số 17 thuộc ĐZ 373E18.3NR Kỳ Tiến-Kỳ XuânKhu sinh thái, Trạm BTS, Titan, Mỏ Đá Kỳ Xuân, Toàn bộ khu dân cư của xã Kỳ Xuân, Thôn Đông Tiến xã Kỳ Bắc và các Thôn Hoàng Diệu, Trần Hưng, Kim Nam Tiến, Bình Lợi của xã Kỳ Tiến : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Xuân,Xã Kỳ Bắc,Xã Kỳ Tiến2844PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
117 8h0 : 31/03/201710h0 : 31/03/2017Khác : Hoán đổi MBA Kỳ Sơn 1 - Kỳ Thượng 6TBA Kỳ Thượng 6 (TĐC)Thôn 10 (Thôn TĐC) xã Kỳ Thượng : 148PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
118 8h0 : 31/03/201711h30 : 31/03/2017Khác : Hoán đổi MBA Kỳ Sơn 1 - Kỳ Thượng 6TBA Kỳ Sơn 1Thôn Mỹ Lợi, Một phần hộ dân thôn Mỹ Lạc và Một phần hộ dân thôn Sơn Trung, Sơn Bình 1, Thôn Sơn Bình 2 và Thôn 3, Mỹ Tân và Một phần hộ dân thôn Mỹ Lạc xã Kỳ Lạc : Xã Kỳ Sơn431PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
119 14h0 : 31/03/201717h30 : 31/03/2017Khác : Hoán đổi MBA Kỳ Hoa 2 - Hoa 4TBA Kỳ Hoa Trạm 21/3 hộ dân Thôn 3, 5, 6, 1/3 hộ dân Thôn 4 xã Kỳ Hoa : Xã Kỳ Hoa80PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
120 7h0 : 30/03/201717h0 : 30/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : SCL trục chính ĐZ 373E18.3MC372KAKỳ Hải, Kỳ Hà, Thôn 3, 4, 5 Kỳ Thư, Thôn Châu Long, Thuận Châu Kỳ Châu, Hưng Lợi, Trung Lợi, Trung Thượng, Hưng Hòa, Hưng Lợi, KS Thương Mại, KS Ngoại Thương, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4 Kỳ Hoa : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Xuân,Xã Kỳ Bắc,Xã Kỳ Phong,Xã Kỳ Giang,Xã Kỳ Đồng,Xã Kỳ Khang,Xã Kỳ Ninh,Xã Kỳ Văn,Xã Kỳ Trung,Xã Kỳ Thọ,Xã Kỳ Tây,Xã Kỳ Thư,Xã Kỳ Hà,Xã Kỳ Thịnh12231PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
121 7h0 : 30/03/201711h0 : 30/03/2017Khác : Cắt cung san tảiTBA CTy Phú HàTBA Phú Hà : Xã Kỳ Tân1PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
122 7h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : SCL trục chính ĐZ 373E18.3MC372KAKỳ Hải, Kỳ Hà, Thôn 3, 4, 5 Kỳ Thư, Thôn Châu Long, Thuận Châu Kỳ Châu, Hưng Lợi, Trung Lợi, Trung Thượng, Hưng Hòa, Hưng Lợi, KS Thương Mại, KS Ngoại Thương, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4 Kỳ Hoa : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Xuân,Xã Kỳ Bắc,Xã Kỳ Phong,Xã Kỳ Giang,Xã Kỳ Đồng,Xã Kỳ Khang,Xã Kỳ Ninh,Xã Kỳ Văn,Xã Kỳ Trung,Xã Kỳ Thọ,Xã Kỳ Tây,Xã Kỳ Thư,Xã Kỳ Hà,Xã Kỳ Thịnh12231PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
123 7h0 : 29/03/201711h0 : 29/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 phaTrạm 6 Kỳ TânThôn Văn Miếu, Một phần hộ dân thôn Xuân Dục xã Kỳ Tân : Xã Kỳ Tân354PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
124 14h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 phaTBA Kỳ Tân 3Thôn Đức Lợi, Thôn Trung Mỹ, Một phần hộ dân thôn Tân Thắng xã Kỳ Tân : Xã Kỳ Tân543PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
125 7h0 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 phaTBA Kỳ Tân 1Thôn Đông Hạ, Thôn Trung Xuân, Một phần hộ dân thôn Xuân Dục, Thượng Xuân xã Kỳ Tân : Xã Kỳ Khang,Xã Kỳ Lợi,Xã Kỳ Tân699PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
126 7h20 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA Kỳ Phong 1Kỳ Phong : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Phong430PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
Điện lực Lộc Hà
127 7h0 : 31/03/20179h0 : 31/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Sửa tụ bù hạ thế TBAThạch Bằng 5xa thach bang : Xã Thạch Bằng,Xã Thạch Mỹ,Xã Thạch Kim175PA16LHĐiện lực Lộc Hà
128 14h0 : 31/03/201716h0 : 31/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Sửa tụ bù hạ thế TBATBA Thạch Châu 5Xóm bằng Châu : Huyện Lộc Hà,Xã Tân Lộc,Xã Thạch Châu203PA16LHĐiện lực Lộc Hà
129 6h0 : 31/03/201716h0 : 31/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ sinh sứ bổ sung dầu MBADao phụ tải NR Nam MỹXã Thạch Mỹ : Lộc Hà,Xã Thịnh Lộc,Xã Thạch Mỹ,Xã Hộ Độ1786PA16LHĐiện lực Lộc Hà
130 7h0 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Ra quân làm lại cung lèo, thay dây nguồn hòm công tơ, chặt cây hành langTBA Thạch Châu 2Xóm châu hạ : Huyện Lộc Hà,Xã Tân Lộc,Xã Thạch Bằng,Xã Thạch Mỹ,Xã Thạch Châu428PA16LHĐiện lực Lộc Hà
131 9h0 : 31/03/201711h0 : 31/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Sửa tụ bù hạ thế TBATBA Thạch Châu 3xóm tiến châu, đức châu : Huyện Lộc Hà,Xã Thạch Châu287PA16LHĐiện lực Lộc Hà
132 6h0 : 30/03/201716h0 : 30/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ sinh công nghiệp bổ sung dầu máyDao phụ tải NR Hộ Độ 1Xã Hộ Độ : Xã Thạch Hội,Huyện Lộc Hà,Xã Hồng Lộc,Xã Thạch Bằng,Xã Thạch Mỹ,Xã Hộ Độ,Xã Mai Phụ1652PA16LHĐiện lực Lộc Hà
133 14h0 : 30/03/201716h0 : 30/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Sửa tụ bù hạ thếThạch Bằng 3Xóm Xuân Hoà xã Thạch Bằng : Xã Thạch Bằng153PA16LHĐiện lực Lộc Hà
134 7h0 : 30/03/20179h0 : 30/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Sửa tụ bù hạ thếThạch Kim 5Xóm Liên Tân : Xã Thạch Kim179PA16LHĐiện lực Lộc Hà
135 9h0 : 30/03/201711h0 : 30/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Sửa tụ bù hạ thếThạch Bằng 6Xóm Khánh Yên xă Thạch Bằng : Xã Bình Lộc,Xã Thạch Bằng,Xã Thạch Kim136PA16LHĐiện lực Lộc Hà
136 14h0 : 29/03/201716h0 : 29/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Sửa tụ bù hạ thế TBAThạch Kim 2Xóm sơn bằng : Xã Thạch Bằng,Xã Thạch Kim,Xã Thạch Châu280PA16LHĐiện lực Lộc Hà
137 9h0 : 29/03/201711h0 : 29/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Sửa tụ bù hạ thế TBAThạch Kim 4Thach kim : Xã Thạch Bằng,Xã Thạch Kim215PA16LHĐiện lực Lộc Hà
138 7h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Làm lại cung lèo, thay dây nguồn, xiết đai hộp, cân đảo phaHồng Lộc 1Xóm 1+2 Hồn Lộc : Lộc Hà,Huyện Lộc Hà,Xã Tân Lộc,Xã Hồng Lộc462PA16LHĐiện lực Lộc Hà
139 6h0 : 29/03/201717h45 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ sinh sứ ĐZMC1-977Xã; Ích Hậu; Phù Lưu; Bình Lộc; An Lộc; Thịnh Lộc; Tân Lộc; Hồng Lộc. : Lộc Hà,Phường Bắc Hà,Huyện Lộc Hà,Xã Tân Lộc,Xã Hồng Lộc,Xã Thịnh Lộc,Xã An Lộc,Xã Bình Lộc,Xã Ích Hậu,Xã Phù Lưu,Xã Thạch Bằng,Xã Thạch Mỹ,Xã Thạch Châu,Xã Mai Phụ12885PA16LHĐiện lực Lộc Hà
140 7h0 : 29/03/20179h0 : 29/03/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Sửa tụ bù hạ thế TBAThạch Kim 1TBA Thach Kim : Xã Thạch Bằng,Xã Thạch Kim810PA16LHĐiện lực Lộc Hà
141 6h0 : 28/03/201716h0 : 28/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ simh công nghiệp bổ sung dầu máyDCL11-DAOPHUTAI11Xã Thạch Kim Huyện Lộc Hà : Lộc Hà,Xã Thạch Bằng,Xã Thạch Kim,Xã Thạch Châu2805PA16LHĐiện lực Lộc Hà
Điện lực Nghi xuân
142 6h0 : 02/04/201717h0 : 02/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Đại tu Thay dây, xà , sứ và các phụ kiệnNR Nam ViênNam x/viên : Huyện Nghi Xuân4PA16NXĐiện lực Nghi xuân
143 6h0 : 01/04/201717h0 : 01/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu Thay dây, xà , sứ và các phụ kiệnNR Nam ViênNam x/viên : Huyện Nghi Xuân4PA16NXĐiện lực Nghi xuân
144 6h0 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu Thay dây, xà, sứ và các phụ kiệnNR Nam ViênNam x/viên : Huyện Nghi Xuân4PA16NXĐiện lực Nghi xuân
145 6h0 : 30/03/201717h0 : 30/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu Thay dây, xà, sứ và các phụ kiệnNR Nam ViênNam x/viên : Huyện Nghi Xuân4PA16NXĐiện lực Nghi xuân
146 8h0 : 30/03/201711h0 : 30/03/2017Khác : Kiểm tra, thí nghiệm hệ thống đo lườngCẦU DAO NR DLL1 CỘT 22-14-5 NX-HL LỘ 372E15.7sau DCL 20 : Thị trấn Nghi Xuân,Thị trấn Xuân An2PA16NXĐiện lực Nghi xuân
147 5h30 : 29/03/20176h30 : 29/03/2017Khác : Mở cung làm BPATNR Hoa Liên SongHoa Lien Song : Phường Trần Phú,Phường Đại Nài,Huyện Nghi Xuân,Thị trấn Nghi Xuân,Thị trấn Xuân An,Xã Xuân Hải,Xã Xuân Giang,Xã Xuân Yên,Xã Xuân Mỹ,Xã Xuân Thành,Xã Cỗ Đạm,Xã Xuân Liên,Xã Cương Gián9979PA16NXĐiện lực Nghi xuân
148 6h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu Thay dây, xà, sứ và các phụ kiệnTBA Xuân Viên 1X/Viên 1 : Huyện Nghi Xuân1PA16NXĐiện lực Nghi xuân
149 6h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu Thay dây, xà, sứ và các phụ kiệnNR Nam ViênNam x/viên : Huyện Nghi Xuân4PA16NXĐiện lực Nghi xuân
150 7h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Khác : Ra quân giảm tổn thất, Kiểm tra đo dòng, cân đảo pha, san tải, đấu nối cung lèo, phát quang HL và xử lý các khiếm khuyết trên tuyến ĐZ 0.4kV .Xuân Hoa 7X/Hoa 7 : Xã Cỗ Đạm251PA16NXĐiện lực Nghi xuân
151 16h30 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Khác : Làm BPAT đấu cungNR Hoa Liên SongHoa Lien Song : Phường Trần Phú,Phường Đại Nài,Huyện Nghi Xuân,Thị trấn Nghi Xuân,Thị trấn Xuân An,Xã Xuân Hải,Xã Xuân Giang,Xã Xuân Yên,Xã Xuân Mỹ,Xã Xuân Thành,Xã Cỗ Đạm,Xã Xuân Liên,Xã Cương Gián9979PA16NXĐiện lực Nghi xuân
152 6h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Khác : Đại tu Thay dây, xà, sứ và các phụ kiệnTBA CTCPGT-419TBA 419 : Thị trấn Nghi Xuân1PA16NXĐiện lực Nghi xuân
153 6h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đại tu Thay dây, xà, sứ và các phụ kiệnTBA Xuân Viên 4cac k/hang dung dien tba x/vien 4 : Huyện Nghi Xuân1PA16NXĐiện lực Nghi xuân
154 7h0 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Khác : Ra quân giảm tổn thất, Kiểm tra đo dòng, cân đảo pha, san tải, đấu nối cung lèo, phát quang HL và xử lý các khiếm khuyết trên tuyến ĐZ 0.4kV .Xuân Yên 3K/HANG DUNG DIEN TBA X/YEN 3 : Xã Xuân Yên213PA16NXĐiện lực Nghi xuân
155 16h30 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Khác : Làm BPAT đấu cungNR Hoa Liên SongHoa Lien Song : Phường Trần Phú,Phường Đại Nài,Huyện Nghi Xuân,Thị trấn Nghi Xuân,Thị trấn Xuân An,Xã Xuân Hải,Xã Xuân Giang,Xã Xuân Yên,Xã Xuân Mỹ,Xã Xuân Thành,Xã Cỗ Đạm,Xã Xuân Liên,Xã Cương Gián9979PA16NXĐiện lực Nghi xuân
156 6h0 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay xà, sứ, phụ kiện cột 20, 21, thay xà cột 01 đến cột 07 nhánh rẽ Nam Viên, thay xà cột 01 đến cột 02 NR TBA X.Viên 4TBA Xuân Viên 4cac k/hang dung dien tba x/vien 4 : Huyện Nghi Xuân1PA16NXĐiện lực Nghi xuân
157 6h0 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay xà, sứ, phụ kiện cột 20, 21, thay xà cột 01 đến cột 07 nhánh rẽ Nam Viên, thay xà cột 01 đến cột 02 NR TBA X.Viên 4TBA Xuân Viên 1X/Viên 1 : Huyện Nghi Xuân1PA16NXĐiện lực Nghi xuân
158 5h30 : 28/03/20176h30 : 28/03/2017Khác : Mở cung làm BPATNR Hoa Liên SongHoa Lien Song : Phường Trần Phú,Phường Đại Nài,Huyện Nghi Xuân,Thị trấn Nghi Xuân,Thị trấn Xuân An,Xã Xuân Hải,Xã Xuân Giang,Xã Xuân Yên,Xã Xuân Mỹ,Xã Xuân Thành,Xã Cỗ Đạm,Xã Xuân Liên,Xã Cương Gián9979PA16NXĐiện lực Nghi xuân
159 6h0 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay xà, sứ, phụ kiện cột 20, 21, thay xà cột 01 đến cột 07 nhánh rẽ Nam Viên, thay xà cột 01 đến cột 02 NR TBA X.Viên 4NR Nam ViênNam x/viên : Huyện Nghi Xuân4PA16NXĐiện lực Nghi xuân
Điện lực Thạch Hà
160 6h30 : 02/04/201718h0 : 02/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột, lắp xà đỡ dây, lắp xà CD+CD, xà CSV+CSV và treo lắp cáp ngầm NR TBA Thạch Linh 16, Trần Phú 15 (DA CQT 2016)MC477E18.1Xả Thạch Thắng , Thạch Văn ,Thạch Hội, Thạch TRị Thạch Lạc : Xã Ngọc Sơn,Xã Thạch Hải,Xã Thạch Long,Xã Thạch Trị,Thạch hà ,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Lạc,Xã Thạch Văn,Xã Thạch Vĩnh,Xã Thạch Thắng,Xã Thạch Hội7051PA16THĐiện lực Thạch Hà
161 6h30 : 01/04/201717h30 : 01/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : ĐL Can Lộc sửa chửaDao số 4TBA tây long, khối 4,5,6,7,8,9 thị trấn thạch hà : Thạch hà ,Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Hải,Xã Thạch Kênh,Xã Thạch Liên,Xã Thạch Long1897PA16THĐiện lực Thạch Hà
162 7h30 : 31/03/201711h30 : 31/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay cáp xuất tuyếnThạch Đài 7Xóm đài 7 : Xã Thạch Vĩnh,Xã Thạch Đài225PA16THĐiện lực Thạch Hà
163 7h30 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hộp công tơThạch Đỉnh 2Xóm 2.3.5Thạch Đỉnh +Tôm Vĩnh Tiến + Xóm 1.4 xã Thạch bàn : Thạch hà ,Xã Thạch Đỉnh99PA16THĐiện lực Thạch Hà
164 7h30 : 28/03/201717h30 : 28/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo cáp xuất tuyến bọc lại cáp xuống hộp công tơNam Hương 1Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 7, Xóm 8 - xã Nam Hương : Thạch hà ,Xã Thạch Hương,Xã Nam Hương301PA16THĐiện lực Thạch Hà
165 7h30 : 27/03/201711h30 : 27/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫn, xử lý khiếm khuyếtTBA Thạch Đỉnh 1Thạch đỉnh 1 : Xã Thạch Đỉnh301PA16THĐiện lực Thạch Hà