Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Sunday, August 20, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 81
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Can Lộc
1 7h0 : 17/08/201717h30 : 17/08/2017Khác : Di dời cột điện để mở đường GTNT từ cột 02 đến 14TBA Phú Lộc 4Xóm Hồng Lam, xóm Trung Đông - xã Phú Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Thuần Thiện,Xã Phú Lộc266PA16CLĐiện lực Can Lộc
2 5h0 : 15/08/20176h30 : 15/08/2017Khác : Xử lý xà bị lật nghiêng ro rơi đinh xà tại cột 21 NR Can Lộc 6MC371E18.4Thị Trấn Nghèn : Khối 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,Khối Phúc Sơn : Can Lộc ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Huyện Vũ Quang,Thị trấn Vũ Quang,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Thiên Lộc,Xã Thuần Thiện,Xã Tùng Lộc,Xã Gia Hanh,Xã Tiến Lộc,Xã Quang Lộc,Xã Mỹ Lộc3423PA16CLĐiện lực Can Lộc
3 6h0 : 14/08/201717h30 : 14/08/2017Khác : Di dời cột điện GTNTTBA Thanh HoàXóm 4; Xóm 5 ;Xóm 7 ; Xóm 8 và Xóm 10 : Thị trấn Nghèn,Xã Trung Lộc,Can Lộc ,Huyện Can Lộc570PA16CLĐiện lực Can Lộc
Điện Lực Cẩm Xuyên
4 7h0 : 19/08/201717h30 : 19/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nguồn xuống hộp công tơ.Thay công tơ, cân đảo pha chỉnh trang lưới điệnTBA Cẩm Thành 3Thôn tân Vĩnh Cầu : Xã Cẩm Thành334PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
5 7h0 : 19/08/201717h30 : 19/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nguồn xuống hộp công tơ.Thay công tơ, cân đảo pha chỉnh trang lưới điệnNhánh số 1---TBA Cẩm Thành 3Thôn Tân Vĩnh Cần : Xã Cẩm Thành129PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
6 7h0 : 17/08/201717h30 : 17/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nguồn xuống hộp, thay công tơ, cân đảo pha, chỉnh trang lưới điện hạ ápNhánh số 2---TBA Thị Trấn 14Tổ dân phố 2-TTCX : Cẩm Xuyên ,Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Huy73PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
7 5h0 : 15/08/20176h30 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Cắt Cung san tải ĐZ 0,4 KV TBA Thị Trấn 17Nhánh số 2---TBA Thuế CX (CC)---TBA Thị trấn 17 -*- LZ974tổ 13.14 TTCX : Cẩm Xuyên ,Thị trấn Cẩm Xuyên52PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
8 5h0 : 15/08/201710h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay xà sứ đến TBA công An thiên cầm , Vệ sinh sứ ĐZ và TBA nhánh Thiên Cầm 1+2Cầu dao pha lẻ số 21 ĐZ 372CXKhu du lịch Thiên Cầm : Cẩm Xuyên ,Huyện Cẩm Xuyên,Thị trấn Cẩm Xuyên,Thị trấn Thiên Cầm,Xã Cẩm Nhượng135PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
Điện Lực Đức Thọ
9 13h30 : 18/08/201717h30 : 18/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối san tải ĐZ hạ thế sang TBA mớiLộ số 1---TBA Đức Quang 2xã đức quang : Xã Đức Quang176PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
10 6h30 : 15/08/201710h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối san tải từ TBA Thái Yên 6 sang TBA Thái Yên 8Lộ số 1---TBA Thái Yên 6XẢ - Thái Yên : Xã Thái Yên200PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
11 6h0 : 15/08/201711h0 : 15/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : "Chuyển dây hạ thế từ cột cũ sang cột mới và đấu nối(Công trình SCL)"Lộ số 1---TBA Đức Lập 4Xóm 1 : Xã Đức Lập93PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
12 6h0 : 15/08/201710h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : "Chuyển dây hạ thế từ cột cũ sang cột mới và đấu nối(Công trình SCL)"Lộ số 2---TBA Đức Lập 3xả -Đức Lập : Xã Đức Lập50PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
13 14h0 : 15/08/201718h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : "Chuyển dây hạ thế từ cột cũ sang cột mới và đấu nối(Công trình SCL)"Lộ số 1---TBA Đức Lập 4Xóm 1 : Xã Đức Lập93PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
14 6h30 : 15/08/201710h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối san tải từ TBA Thái Yên 6 sang TBA Thái Yên 8Lộ số 1---TBA Thái Yên 6XẢ - Thái Yên : Xã Thái Yên200PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
15 14h0 : 15/08/201718h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : "Chuyển dây hạ thế từ cột cũ sang cột mới và đấu nối(Công trình SCL)"Lộ số 1---TBA Đức Lập 3xa đức lập : Xã Đức Lập195PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
Điện lực Hương Khê
16 9h0 : 20/08/201710h0 : 20/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung tại VT 34 trục chính ĐZ 371 E18.8Máy cắt 372 Hương Long 206TC.Khách hàng sau CD 28, TBA Hương Long 7, Công ty Thông, Công ty Hồ Gia : Hương Khê ,Huyện Hương Khê,Thị trấn Hương Khê,Xã Phương Mỹ,Xã Hương Thủy,Xã Hòa Hải,Xã Phương Điền,Xã Phúc Đồng,Xã Hương Giang,Xã Lộc Yên,Xã Hương Bình,Xã Hương Long,Xã Phú Gia,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Hương Vĩnh,Xã Hương Xuân,Xã Hương Trạch,Thị trấn Thiên Cầm11895PA16HKĐiện lực Hương Khê
17 5h0 : 20/08/20176h0 : 20/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung tại vị trí 34 trục chính ĐZ 371 E18.8Máy cắt 372 Hương Long 206TC.Khách hàng sau CD 28, TBA Hương Long 7, Công ty Thông, Công ty Hồ Gia : Hương Khê ,Huyện Hương Khê,Thị trấn Hương Khê,Xã Phương Mỹ,Xã Hương Thủy,Xã Hòa Hải,Xã Phương Điền,Xã Phúc Đồng,Xã Hương Giang,Xã Lộc Yên,Xã Hương Bình,Xã Hương Long,Xã Phú Gia,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Hương Vĩnh,Xã Hương Xuân,Xã Hương Trạch,Thị trấn Thiên Cầm11895PA16HKĐiện lực Hương Khê
18 6h0 : 20/08/20179h0 : 20/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp CD pha lẻ tại VT 15 NR đi TBA Nhà Máy NướcCung tại VT 34 trục chính ĐZ 371 E18.8Một số vùng thuộc Khối 7, khối 8, 9,10 Thị Trấn : Xã Phú Gia,Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Phúc Trạch,Xã Hương Trà,Xã Hương Trạch885PA16HKĐiện lực Hương Khê
19 5h0 : 20/08/201710h0 : 20/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp CD pha lẻCột 79 trục chínhXã Phúc Trạch, Hương Trạch : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê,Xã Lộc Yên,Xã Gia Phố,Xã Phúc Trạch,Xã Hương Trà,Xã Hương Trạch3662PA16HKĐiện lực Hương Khê
20 5h0 : 20/08/201711h0 : 20/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay dây dẫnCột số 25 TCXã Phúc Tạch, Hương Trạch, Hương Đô : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê,Xã Hương Thủy,Xã Phương Điền,Xã Lộc Yên,Xã Hương Bình,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Phúc Trạch,Xã Hương Trà,Xã Hương Trạch6857PA16HKĐiện lực Hương Khê
21 5h0 : 20/08/201710h0 : 20/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp CD lẽDao số 28xã hương thủy, Hương Giang : Thị trấn Hương Khê,Xã Hương Thủy,Xã Hòa Hải,Xã Phương Điền,Xã Phúc Đồng,Xã Hương Giang,Xã Gia Phố2147PA16HKĐiện lực Hương Khê
22 9h0 : 18/08/201710h0 : 18/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cungCột 7 Trục chínhXã phú gia,hương vĩnh, : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê,Xã Phương Mỹ,Xã Lộc Yên,Xã Hương Long,Xã Phú Gia,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Hương Vĩnh2736PA16HKĐiện lực Hương Khê
23 5h0 : 18/08/20176h0 : 18/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cungCột 7 Trục chínhXã phú gia,hương vĩnh, : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê,Xã Phương Mỹ,Xã Lộc Yên,Xã Hương Long,Xã Phú Gia,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Hương Vĩnh2736PA16HKĐiện lực Hương Khê
24 6h0 : 18/08/20179h0 : 18/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp cầu dao pha lẽCung NRẽ đi CD 06 ĐZ972Xóm 2,4,5, Xã Hương Vĩnh : Thị trấn Hương Khê,Xã Phương Mỹ,Xã Lộc Yên,Xã Hương Vĩnh333PA16HKĐiện lực Hương Khê
25 7h0 : 16/08/20179h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : San tải MBATUYẾN 1---XBT_Hương LộcXóm Hương Lộc Xã Lộc Yên : Xã Lộc Yên161PA16HKĐiện lực Hương Khê
26 6h0 : 15/08/20179h0 : 15/08/2017Khác : Luân chuênr MBA Hà Linh 2NR Hà Linh 2Một số vung xã Hà Linh : Xã Phương Mỹ,Xã Hà Linh,Xã Phúc Đồng,Xã Hương Giang1010PA16HKĐiện lực Hương Khê
Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh
27 5h0 : 20/08/20177h0 : 20/08/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đối nối ĐZ vào TBA đôn hà tịa vị trí 71 trục chính ĐZ 373E18.4Can Lộc - Hồng Lĩnhphuong dau lieu : Tx Hồng Lĩnh ,Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng,Xã Trung Lương,Xã Đức Thuận,Xã Đậu Liêu,Xã Thuận Lộc,Xã Xuân Lĩnh,Thị trấn Nghèn,Xã Vượng Lộc4706PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
28 5h0 : 20/08/20177h0 : 20/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột, lắp xà sứ tại vị trí 12 NR Bắc Hồng 4 ĐZ 373E18.4DAO PHA LẺ NR TBA BẮC HỒNG 4Tổ DP 1, 2, 3, 9 phường Bắc Hồng thị xã Hồng Lĩnh : Tx Hồng Lĩnh ,Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng,Xã Đức Thuận974PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
29 15h0 : 15/08/201715h30 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thao cung tai vi tri 9B tuyen 3 TBA nam hong 3Tuyến số 1---TBA Nam Hồng 3phuong nam hong : Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Nam Hồng36PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
30 15h0 : 15/08/201715h30 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thao cung tai vi tri 9B tuyen 3 TBA nam hong 3 (do su co may bien ap da chuyen khach hang TBA nam hong 10 sang TBA nam hong 3)Tuyến số 2---TBA Nam Hồng 10phuong nam hong : Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng107PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
31 15h40 : 15/08/201717h40 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Dau cung tai vi tri so 1 tuyen 1 TBA nam hong 4Tuyến số 1---TBA Nam Hồng 4phuong nam hong : Phường Nam Hồng55PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
Điện lực Hương Sơn
32 6h0 : 18/08/201717h30 : 18/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển công tơ sang lưới mới, thu hồi vật tư cũNhánh A---TBA TT Tây Sơn C(LT)Khối 3,4 Thị Trấn Tây Sơn : Thị trấn Phố Châu,Thị trấn Tây Sơn258PA16HSĐiện lực Hương Sơn
33 6h30 : 18/08/201710h0 : 18/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường tiếp xúc ,đấu nối lại cung DZ Cân dảo phaTBA XBT Sơn kim 1(Trạm 1)Xóm Trung công thương : Xã Sơn Kim 1,Xã Sơn Kim 2316PA16HSĐiện lực Hương Sơn
34 14h0 : 18/08/201717h30 : 18/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường tiếp xúc ,đấu nối lại cung DZ Cân dảo phaTBA XBT Sơn Kim 1(Trạm 6)Xóm Tiền Phong ,Thanh Dùng : Xã Sơn Kim 1,Xã Lộc Yên134PA16HSĐiện lực Hương Sơn
35 6h0 : 17/08/201717h30 : 17/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển công tơ sang lưới mới, thu hồi vật tư cũNhánh A---TBA TT Tây Sơn EThôn Trưng : Xã Sơn Kim 1,Thị trấn Tây Sơn32PA16HSĐiện lực Hương Sơn
36 6h0 : 16/08/201717h30 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển công tơ sang lưới mới, thu hồi vật tư cũNhánh B---TBA TT Tây Sơn DKhối 6 TT Tây Sơn : Thị trấn Phố Châu,Thị trấn Tây Sơn181PA16HSĐiện lực Hương Sơn
37 6h0 : 16/08/201711h30 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha, tăng cường tiếp xúc, chỉnh trang dây ra của khách hàng sau công tơTBA Sơn Phú 2Thôn 2,3 : Hương Sơn ,Xã Sơn Phú160PA16HSĐiện lực Hương Sơn
38 14h0 : 16/08/201718h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha, tăng cường tiếp xúc, chỉnh trang dây ra của khách hàng sau công tơTBA XBT GhềnhKhối 2,3 : Hương Sơn ,Thị trấn Phố Châu304PA16HSĐiện lực Hương Sơn
Điện lực TP Hà Tĩnh
39 5h0 : 20/08/20176h0 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo cung cột 24-ĐZ 472E18.1 Tháo cung hạ dây từ cột 58 đến Dao 7-ĐZ 472E18.1Máy cắt 472E18.1Phường Nguyễn Du, bắc Hà, thạch môn, thạch hạ, thạch quý, thạch hưng, thạch đồng : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nam Hà,Phường Bắc Hà,Phường Nguyễn Du,Phường Tân Giang,Phường Hà Huy Tập,Xã Thạch Trung,Phường Thạch Quý,Phường Thạch Linh,Xã Thạch Hạ,Xã Thạch Môn,Xã Thạch Đồng,Xã Thạch Hưng,Xã Thạch Tân,Xã Hộ Độ12122PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
40 11h0 : 20/08/201712h0 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu cung cột 24-ĐZ 472E18.1 Lấy độ võng và lắp sứ chuỗi dấu cung từ cột 58 đến Dao 7-ĐZ 472E18.1Máy cắt 472E18.1Phường Nguyễn Du, bắc Hà, thạch môn, thạch hạ, thạch quý, thạch hưng, thạch đồng : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nam Hà,Phường Bắc Hà,Phường Nguyễn Du,Phường Tân Giang,Phường Hà Huy Tập,Xã Thạch Trung,Phường Thạch Quý,Phường Thạch Linh,Xã Thạch Hạ,Xã Thạch Môn,Xã Thạch Đồng,Xã Thạch Hưng,Xã Thạch Tân,Xã Hộ Độ12122PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
41 5h0 : 20/08/201712h0 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp dao pha lẻ+thay cầu dao tại cột 01 NR Công An TP,Kho Bạc,Cục ThuếCung cột 24TCNguyễn Du : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nguyễn Du256PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
42 6h0 : 20/08/201717h30 : 20/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Ra dây lấy độ võng, chuyễn lưới, thu hồi dây cũ, chặt cột cũ sau DCL7-ĐZ 472E18.1Dao cách ly số 7Thạch Quý : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Thạch Quý,Xã Thạch Hưng796PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
43 7h0 : 18/08/201710h0 : 18/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển đo lường trên mặt MBA xuống tủ 0,4kvTrường Công ĐoànTuyến T : Tx Hà Tĩnh ,Phường Trần Phú,Xã Thạch Trung,Phường Thạch Linh44PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
44 6h0 : 18/08/201718h0 : 18/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : ĐL Thạch Hà SCL 2017MC 375E18.1thạch đồng : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Xã Thạch Môn,Xã Thạch Đồng,Xã Thạch Hưng364PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
45 7h0 : 16/08/201718h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực Thạch Hà sữa chữa thường xuyênĐZ 375E18.1Thạch Đồng : Thành phố Hà Tĩnh,Xã Thạch Môn,Xã Thạch Đồng,Xã Thạch Hưng,Tx Hà Tĩnh 364PA16HTĐiện lực Thạch Hà
46 5h0 : 15/08/20176h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo cung cột 100-ĐZ 477E18.1DPT16Đại nài, Thạch Bình : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Bắc Hà,Phường Đại Nài,Phường Thạch Linh,Xã Thạch Bình1284PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
47 10h0 : 15/08/201711h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu cung cột 100-ĐZ 477E18.1DPT16Đại nài, Thạch Bình : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Đại Nài,Phường Trần Phú,Phường Bắc Hà,Phường Thạch Linh,Xã Thạch Bình1284PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
48 7h0 : 12/08/201717h30 : 12/08/2017Khác : Chỉnh trang TBAHà Huy Tập 1KP 2, 3 Phường Hà Huy Tập : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nam Hà,Phường Bắc Hà,Phường Hà Huy Tập191PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
49 7h0 : 12/08/201717h30 : 12/08/2017Khác : Chỉnh trang TBA dọc QL 1AHà Huy Tập 2Khối Phố 5+6+1+2 Nam Hà & KP 1 Hà Huy Tập : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nam Hà,Phường Bắc Hà,Phường Hà Huy Tập319PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
Điện Lực Kỳ Anh
50 5h0 : 20/08/201716h0 : 20/08/2017Khác : Cắt điện phụ tải sau MC 371 Kỳ Khang, 371 Kỳ Thọ, 371 Kỳ Tiến, 371 Kỳ Tây giảm tải cấp hỗ trợ trung tâm KADao số 9 NR Kỳ KhangKỳ khang : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Khang,Xã Kỳ Thịnh2911PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
51 4h0 : 20/08/20175h0 : 20/08/2017Khác : Tháo cáp xuât tuyến ĐZ 373E18.3 phục vụ cấp hỗ trợ từ 374E18.1MC373E18.3TBA Thị Trấn 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8, 10, TT Y Tế, UBND Huyện, Huyện Ủy, Trường Thọ, : Xã Kỳ Châu,Xã Kỳ Tân,Xã Kỳ Hưng,Xã Kỳ Trinh,Xã Kỳ Hoa,Kỳ Anh ,Thị trấn Kỳ Anh3501PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
52 5h0 : 20/08/201716h0 : 20/08/2017Khác : Cắt điện phụ tải sau MC 371 Kỳ Khang, 371 Kỳ Thọ, 371 Kỳ Tiến, 371 Kỳ Tây giảm tải cấp hỗ trợ trung tâm KAMC 371 Kỳ TiếnKỳ Tiến, Kỳ Xuân : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Xuân,Xã Kỳ Bắc,Xã Kỳ Tiến,Xã Kỳ Thư3207PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
53 5h0 : 20/08/201716h0 : 20/08/2017Khác : Cắt điện phụ tải sau MC 371 Kỳ Khang, 371 Kỳ Thọ, 371 Kỳ Tiến, 371 Kỳ Tây giảm tải cấp hỗ trợ trung tâm KADao số 6 NR Kỳ Thọ - Kỳ NinhCác xã Kỳ Ninh, Kỳ Thọ : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Ninh,Xã Kỳ Thọ2929PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
54 4h0 : 20/08/201716h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt điện ĐZ 371, 373, 375, 377E18.5, 371, 375, 377, 477E18.3 phục vụ Chi nhánh lưới điện cao thế Hà Tĩnh hoàn thiện sơ đồ và kết nối ScadaTrạm 110kV Kỳ AnhTách tải phục vụ CNLĐCT Hà Tĩnh thay TI ngăn lộ MC 371E18.3 : Huyện Kỳ Anh,Thị trấn Kỳ Anh,Xã Kỳ Xuân,Xã Kỳ Khang,Xã Kỳ Thọ,Xã Kỳ Tây,Xã Kỳ Lợi,Xã Kỳ Thượng,Xã Kỳ Hải,Xã Kỳ Thư,Xã Kỳ Hà,Xã Kỳ Châu,Xã Kỳ Tân,Xã Kỳ Hưng,Xã Kỳ Trinh,Xã Kỳ Thịnh,Xã Kỳ Hợp,Xã Kỳ Hoa,Xã Kỳ Phương,Xã Kỳ Long,Xã Kỳ Lâm,Xã Kỳ Liên,Xã Kỳ Sơn,Xã Kỳ Nam,Xã Kỳ Lạc,Kỳ Anh 20405PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
55 4h0 : 20/08/201716h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt điện ĐZ 371, 373, 375, 377E18.5, 371, 375, 377, 477E18.3 phục vụ Chi nhánh lưới điện cao thế Hà Tĩnh hoàn thiện sơ đồ và kết nối ScadaTrạm 110kV Vũng ÁngKCN Vũng Áng, Xã Kỳ Lợi : Kỳ Anh ,Thị trấn Kỳ Anh,Xã Kỳ Đồng,Xã Kỳ Lợi,Xã Kỳ Châu,Xã Kỳ Tân,Xã Kỳ Hưng,Xã Kỳ Trinh,Xã Kỳ Thịnh,Xã Kỳ Hợp,Xã Kỳ Hoa,Xã Kỳ Phương,Xã Kỳ Long,Xã Kỳ Liên,Xã Kỳ Nam,Xã Kỳ Lạc8476PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
56 5h0 : 20/08/201716h0 : 20/08/2017Khác : Cắt điện phụ tải sau MC 371 Kỳ Khang, 371 Kỳ Thọ, 371 Kỳ Tiến, 371 Kỳ Tây giảm tải cấp hỗ trợ trung tâm KADao số 2 NR Kỳ Trung - Kỳ TâyKỳ tây;kỳ trung : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Xuân,Xã Kỳ Trung,Xã Kỳ Thọ,Xã Kỳ Tây,Xã Kỳ Hà2279PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
57 16h0 : 20/08/201716h30 : 20/08/2017Khác : Đấu cáp xuât tuyến ĐZ 373E18.3 sau khi có nguồn E18.3MC373E18.3TBA Thị Trấn 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8, 10, TT Y Tế, UBND Huyện, Huyện Ủy, Trường Thọ, : Kỳ Anh ,Thị trấn Kỳ Anh,Xã Kỳ Châu,Xã Kỳ Tân,Xã Kỳ Hưng,Xã Kỳ Trinh,Xã Kỳ Hoa3501PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
58 5h30 : 17/08/20176h15 : 17/08/2017Khác : Tháo cung nhánh rẽ vào TBA Mỏ đá Phú Nguyên Hải để loại ra khỏi vận hànhDao số 11 NR Khải HoàngKH Sau TBA : Xã Kỳ Thịnh2PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
59 7h0 : 16/08/201716h30 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây hạ thế khắc phục điểm xung yếuTBA Kỳ Trinh 4Thôn Tân Sơn xã Kỳ Trinh : Xã Kỳ Lợi,Xã Kỳ Trinh,Xã Kỳ Thịnh100PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
60 5h0 : 15/08/20176h0 : 15/08/2017Khác : Tháo cung nhánh rẽ vào các TBA Công ty giấy Việt Nhật để xử lý sự cố chập cháy hệ thống đo lường trung thếDao số 10 (DPL)Khu vực hậu cảng VA : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Lợi11PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
61 17h0 : 15/08/201717h45 : 15/08/2017Khác : Đấu cung nhánh rẽ vào các TBA Công ty giấy Việt NhậtDao số 10 (DPL)Khu vực hậu cảng VA : Kỳ Anh ,Xã Kỳ Lợi11PA16KAĐiện Lực Kỳ Anh
Điện lực Nghi xuân
62 5h0 : 18/08/20176h30 : 18/08/2017Khác : Đấu nối TBA một cột mới tại cột 3 NR XNK Miền TrungDPT 372-7/72 X.GiangSAU DPT31 : Tx Hà Tĩnh ,Nghi Xuân ,Phường Trần Phú,Huyện Nghi Xuân,Thị trấn Nghi Xuân,Thị trấn Xuân An,Xã Xuân Hội,Xã Xuân Trường,Xã Xuân Đan,Xã Xuân Phổ,Xã Xuân Hải,Xã Xuân Giang,Xã Tiên Điền,Xã Xuân Yên,Xã Xuân Mỹ,Xã Xuân Thành11292PA16NXĐiện lực Nghi xuân
63 5h0 : 18/08/20176h30 : 18/08/2017Khác : Đấu nối TBA một cột mới tại cột 3 NR XNK Miền TrungDPT 372-7/31 TT X.AnCAC K/HANG SAU DCL SO 9-372E15.7 : Huyện Nghi Xuân,Thị trấn Nghi Xuân,Thị trấn Xuân An,Xã Xuân Hải,Xã Xuân Giang1713PA16NXĐiện lực Nghi xuân
64 6h30 : 15/08/201711h30 : 15/08/2017Khác : Kéo dây xuất tuyến tăng cường lộ ra ĐZ 0.4kVXuân Yên 4Xuân yên 4 : Xã Xuân Yên283PA16NXĐiện lực Nghi xuân
65 14h0 : 15/08/201717h30 : 15/08/2017Khác : Kiểm tra cực tính, đo dòng cân đảo pha, kéo thêm dây XT, chỉnh trang, phát quang HL và xử lý các khiếm khuyết giảm tổn thất trên tuyến ĐZ 0.4kV .TBA XUÂN LAM 4Thôn 5-Xuân Lam : Xã Xuân Lam96PA16NXĐiện lực Nghi xuân
66 6h0 : 15/08/201710h30 : 15/08/2017Khác : Kiểm tra cực tính, đo dòng cân đảo pha, kéo thêm dây XT, chỉnh trang, phát quang HL và xử lý các khiếm khuyết giảm tổn thất trên tuyến ĐZ 0.4kV .TBA XUÂN LAM 4Thôn 5-Xuân Lam : Xã Xuân Lam96PA16NXĐiện lực Nghi xuân
67 14h30 : 15/08/201715h45 : 15/08/2017Khác : Thay công tơ tổng TBATBA Xuân LâmGỖ X/LÂM : Huyện Nghi Xuân1PA16NXĐiện lực Nghi xuân
68 9h30 : 15/08/201710h50 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBABQL XDCB Huyện (Trại nuôi bò X.Mỹ 2)BQL XDCB Huyện (Trại nuôi bò X.Mỹ 2) : Xã Xuân Mỹ1PA16NXĐiện lực Nghi xuân
69 7h50 : 15/08/20179h0 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBATBA Bưu Điện Nghi XuânTBA Bưu Điện Nghi Xuân : Thị trấn Nghi Xuân1PA16NXĐiện lực Nghi xuân
70 16h0 : 15/08/201717h30 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBATBA Lâm Đặc SảnThay công tổng định kỳ TBA Lâm Đặc Sản : Thị trấn Nghi Xuân1PA16NXĐiện lực Nghi xuân
71 6h0 : 15/08/20177h30 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBATTVH huyện Nghi Xuântram vh huyện : Huyện Nghi Xuân,Thị trấn Nghi Xuân4PA16NXĐiện lực Nghi xuân
Điện lực Thạch Hà
72 7h30 : 18/08/20179h0 : 18/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp đặt tụ bù hạ thếNam Thuongthôn nam thượng : Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Hải256PA16THĐiện lực Thạch Hà
73 7h30 : 18/08/201717h0 : 18/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển hộp công tơ sang lưới mớiThạch trị 1Thôn Hông Dinh, Thôn Bắc Dinh - xã Thạch Trị : Xã Thạch Trị229PA16THĐiện lực Thạch Hà
74 5h0 : 18/08/201717h0 : 18/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : SCL: Thay dây xà sứ phụ kiện trên ĐZmáy cắt 375Xã T-Khê, T-Hải, T-Bàn, T-Đĩnh : Thạch hà ,Phường Thạch Quý,Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Hải,Xã Thạch Bàn,Xã Thạch Đỉnh,Xã Thạch Khê,Xã Thạch Trị,Xã Thạch Lạc,Xã Thạch Vĩnh4798PA16THĐiện lực Thạch Hà
75 9h0 : 18/08/201710h30 : 18/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp đặt tụ bù hạ thếThạch Đài 5Thạch đài 5 : Xã Thạch Đài203PA16THĐiện lực Thạch Hà
76 7h0 : 16/08/20179h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù đường dây hạ thếThạch Hà 10thạch hà 10 : Thị trấn Thạch Hà51PA16THĐiện lực Thạch Hà
77 9h0 : 16/08/201710h30 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù đường dây hạ thếThạch Kênh 7Xóm thạch kênh 7 : Thạch hà ,Xã Thạch Kênh,Xã Thạch Liên133PA16THĐiện lực Thạch Hà
78 7h0 : 16/08/201711h30 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Ép cung lèo, buộc lại cổ sứThạch Sơn 3Thạch sơn : Xã Thạch Sơn251PA16THĐiện lực Thạch Hà
79 5h0 : 16/08/201711h30 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Đ/Lực Thành phố sữa chữaMC: 477 Thạch Thắng Sau Dao PT:109Xã Thạch Thắng ,Thạch Văn , Hội , Tri, Lạc : Thị trấn Thạch Hà,Xã Ngọc Sơn,Xã Thạch Hải,Xã Thạch Khê,Xã Thạch Long,Thạch hà ,Xã Thạch Trị,Xã Thạch Lạc,Xã Thạch Ngọc,Xã Tượng Sơn,Xã Thạch Văn,Xã Thạch Vĩnh,Xã Thạch Thắng,Xã Thạch Hội7168PA16THĐiện lực Thạch Hà
80 7h30 : 16/08/201717h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Bọc mu le cáp nguôn hộp công tơThạch Lâm 3Thạch lâm 3 : Xã Thạch Lâm224PA16THĐiện lực Thạch Hà
81 7h30 : 14/08/201711h30 : 14/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp đặt áp tô mát nhánh 3, đấu nối xuất tuyến, chuyển công tơ sang lưới mớiThạch Hội 3Xóm Thai, Xóm Thai - xã Thạch Hội : Xã Thạch Hội149PA16THĐiện lực Thạch Hà