Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Monday, June 26, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 51
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Can Lộc
1 5h0 : 27/06/201718h30 : 27/06/2017Khác : Do di dời cột điện vướng hành langTBA Hồng QuangXóm Minh Tiến, Liên Sơn, Tài Năng xã Tùng Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Tùng Lộc470PA16CLĐiện lực Can Lộc
2 17h15 : 27/06/201718h15 : 27/06/2017Khác : Đấu cung Tại cột 49 trục chính ĐZ 971E18.4MC971E18.4Xã Tùng Lộc, xã Phúc Lộc, xóm Đoàn Kết- xã Thiên Lộc, Khách hàng: Gạch Thiên Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Thuần Thiện,Xã Tùng Lộc,Xã Phú Lộc2685PA16CLĐiện lực Can Lộc
3 5h0 : 27/06/20176h30 : 27/06/2017Khác : Cắt cung, hạ dây tại cột 50 trục chính; Tháo cung tại cột 49 ĐZ 971E18.4 ( Tại cột 49, 50 trục chính ĐZ 971E18.4 )MC971E18.4Xã Tùng Lộc, xã Phúc Lộc, xóm Đoàn Kết- xã Thiên Lộc, Khách hàng: Gạch Thiên Lộc : Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Thuần Thiện,Xã Tùng Lộc,Xã Phú Lộc,Can Lộc 2685PA16CLĐiện lực Can Lộc
4 5h0 : 27/06/201718h30 : 27/06/2017Khác : Do di dời cột điện vướng hành langTBA Tân Quang 1Xóm Tân Quang 4, Tân Quang 5, Tân Thịnh xã Tùng Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Tùng Lộc426PA16CLĐiện lực Can Lộc
5 5h0 : 27/06/201718h30 : 27/06/2017Khác : Do di dời cột điện vướng hành langTBA Tân Quang 2Xóm Tân Quang 1,2,3 - xã Tùng Lộc : Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Tùng Lộc375PA16CLĐiện lực Can Lộc
6 5h0 : 27/06/201718h30 : 27/06/2017Khác : Do di dời cột điện vướng hành langTBA Tùng Lộc 7Xóm Ủy Ban (TBA UB xã Tùng Lộc) : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Tùng Lộc98PA16CLĐiện lực Can Lộc
Điện Lực Cẩm Xuyên
7 7h0 : 26/06/201717h30 : 26/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo cáp hạ ápNhánh số 1---TBA Cẩm Thịnh 3Thôn: 12-Cẩm Thịnh : Xã Cẩm Thịnh174PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
8 7h0 : 26/06/201717h30 : 26/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo cáp hạ ápNhánh số 1---TBA CAM MY 3Thôn:7.8 Cẩm Mỹ : XÃ CẨM MỸ65PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
Điện Lực Đức Thọ
9 6h0 : 30/06/201710h0 : 30/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha; Xử lý tiếp xúc cáp muyleĐức An 2Thôn Long Hòa - xã Đức An : Thị trấn Đức Thọ,Xã Đức Lập,Xã Đức An290PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
10 6h0 : 30/06/201710h0 : 30/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha; Xử lý tiếp xúc cáp muyleĐức An 3Thôn Long Sơn. Long Hòa -xả Đức An : Xã Đức Long,Xã Đức An139PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
11 4h30 : 29/06/20179h30 : 29/06/2017Sửa chữa thường xuyên : "Sửa chữa dao cách ly ĐZ trung thế;Lắp chống sét thông minh ĐZ trung thế"Dao phụ tải số 17xã Đức Quang xã Đức La xã Đức Vĩnh xã Yên Hồ xã Đức Nhân xã Đức Thịnh xã Thái Yên xã Đức Thanh xã Đức Thủy - thôn Hòa Binh xã bùi xá - xóm 4.5.6 xã Trung Lễ : Đức Thọ ,Huyện Đức Thọ,Thị trấn Đức Thọ,Xã Đức Quang,Xã Đức Vĩnh,Xã Đức La,Xã Yên Hồ,Xã Đức Nhân,Xã Bùi Xá,Xã Đức Thịnh,Xã Đức Thủy,Xã Thái Yên,Xã Trung Lễ,Xã Đức Long,Xã Đức Thanh,Xã Đức Lập8802PA16DTĐiện Lực Đức Thọ
Điện lực Hương Khê
12 7h0 : 01/07/201717h30 : 01/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển lưới đường dây cũ sang đường dây mớiThị Trấn 3(BV)Khối 10.11 TT Hương Khê : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê341PA16HKĐiện lực Hương Khê
13 5h30 : 28/06/201716h0 : 28/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột, lắp xà, sứ và sang dâyPhúc Đồng 1Khách hàng thuộc TBA Phúc Đồng 1 : Xã Phúc Đồng147PA16HKĐiện lực Hương Khê
14 4h30 : 28/06/20175h30 : 28/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung tại vị trí 185 (phía đi TBA Phúc Đồng 1) trục chính thuộc ĐZ 372Dao số 181KH Thuộc các TBA Phúc Đồng 1,4 Xóm 3,8 xã Hương Thủy,TBA chăn Nuôi Phúc Đồng : Huyện Hương Khê,Thị trấn Hương Khê,Xã Hà Linh,Xã Hương Thủy,Xã Phương Điền,Xã Phúc Đồng,Xã Hương Bình,Xã Phú Gia695PA16HKĐiện lực Hương Khê
15 5h0 : 27/06/20179h0 : 27/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Lắp xà rẽ, sứ, kéo dây khoảng đầu tuyến, đấu cung vào nhánh rẽ TBA mới972TGHKXã Gia Phố, Xã Hương Vĩnh, Phú Gia ,Hương Xuân : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê,Xã Phương Mỹ,Xã Hương Giang,Xã Lộc Yên,Xã Hương Long,Xã Phú Gia,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Hương Vĩnh,Xã Hương Xuân,Xã Hương Trạch,Thị trấn Thiên Cầm6057PA16HKĐiện lực Hương Khê
Điện lực Hương Sơn
16 7h0 : 28/06/201717h0 : 28/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Sang lưới chuyển hộp công tơTBA XBT Sơn Diệm 5Thôn 1 : Xã Sơn Diệm138PA16HSĐiện lực Hương Sơn
17 16h0 : 28/06/201718h0 : 28/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù trung thếDao 6 Cột 1 NR Sơn Bằng 6Xóm Cự Sơn, Phúc Lai : Hương Sơn ,Xã Sơn Bằng287PA16HSĐiện lực Hương Sơn
18 5h30 : 27/06/201711h0 : 27/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối công tơ từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây cũTBA XBT Sơn Quang 2thôn 2,3 : Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Quang122PA16HSĐiện lực Hương Sơn
19 14h0 : 27/06/201717h30 : 27/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối công tơ từ lưới cũ sang lưới mới và thu hồi dây cũTBA Sơn Quang 5Xóm 1 : Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Quang216PA16HSĐiện lực Hương Sơn
20 14h0 : 26/06/201717h30 : 26/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thu hồi dây cũ, chuyển hộp công tơ sang lưới mớiTBA XBT Sơn Lĩnh 4Xóm 4,5,6 : Hương Sơn ,Xã Sơn Lĩnh164PA16HSĐiện lực Hương Sơn
21 5h30 : 26/06/201717h30 : 26/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thu hồi dây cũ, chuyển hộp công tơ sang lưới mớiTBA XBT Sơn Lĩnh 1Thôn 1,2 : Xã Sơn Lĩnh170PA16HSĐiện lực Hương Sơn
Điện lực TP Hà Tĩnh
22 12h0 : 01/07/201713h0 : 01/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu cung cột 89, 91 ĐZ 472E18.1 (phục vụ di dời cột 90 ĐZ 472E18.1)Dao cách ly số 70phường Tân Giang;Nam Hà;Văn Yên : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nam Hà,Phường Bắc Hà,Phường Tân Giang,Phường Đại Nài,Phường Hà Huy Tập,Phường Thạch Quý,Phường Thạch Linh,Phường Văn Yên4518PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
23 4h0 : 01/07/20175h0 : 01/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo cung cột 89, 91 ĐZ 472E18.1 (phục vụ di dời cột 90 ĐZ 472E18.1)Dao cách ly số 70phường Tân Giang;Nam Hà;Văn Yên : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nam Hà,Phường Bắc Hà,Phường Tân Giang,Phường Đại Nài,Phường Hà Huy Tập,Phường Thạch Quý,Phường Thạch Linh,Phường Văn Yên4518PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
24 5h0 : 28/06/20176h0 : 28/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA trên 1 cột(TBA Nguyễn Công Trứ 2)Dao pha lẻ 6bắc hà, tân giang, UBND tỉnh, Tỉnh Ủy : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Bắc Hà,Phường Nguyễn Du,Phường Tân Giang,Phường Hà Huy Tập,Phường Thạch Quý,Phường Văn Yên1689PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
25 4h30 : 27/06/20175h30 : 27/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA trên 1 cột (TBA Thạch Linh 17 )ĐZ 477E18.1P.thạch Linh, Thạh Tân, Thạch Bình, Biên Phòng Tỉnh : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nam Hà,Phường Hà Huy Tập,Xã Thạch Trung,Phường Thạch Quý,Phường Thạch Linh,Xã Thạch Tân5303PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
26 5h45 : 27/06/20177h0 : 27/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA trên 1 cột (TBA Thạch Bình 8;9)DPT16Đại nài, Thạch Bình : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Bắc Hà,Phường Thạch Linh,Xã Thạch Bình1162PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
27 4h0 : 26/06/20176h0 : 26/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA treo trên 1 cột (TBA Thạch Linh 17)ĐZ 477E18.1P.thạch Linh, Thạh Tân, Thạch Bình, Biên Phòng Tỉnh : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nam Hà,Phường Hà Huy Tập,Xã Thạch Trung,Phường Thạch Quý,Phường Thạch Linh,Xã Thạch Tân5292PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
Điện lực Nghi xuân
28 5h30 : 30/06/201716h30 : 30/06/2017Khác : Lắp đặt hệ thống đo lường và đổi MBA 320kVA cũ sang MBA 630kVATBA BB Vinh 2TBA Cty nhựa bao bì Vinh(QK4)K/HANG BAO BI QUAN DOI TBA SỐ 1 : Huyện Nghi Xuân1PA16NXĐiện lực Nghi xuân
29 5h0 : 30/06/20175h30 : 30/06/2017Khác : Tách cung tại NR BB Vinh 2Dao số 8 VT 22.1DAO SO 8-LD372-E15.7 : Phường Trần Phú,Phường Đại Nài,Huyện Nghi Xuân,Thị trấn Nghi Xuân,Thị trấn Xuân An,Xã Xuân Hội,Xã Xuân Hải,Xã Xuân Giang,Xã Xuân Yên,Xã Xuân Mỹ,Xã Xuân Thành,Xã Xuân Hồng,Xã Cỗ Đạm,Xã Xuân Liên,Xã Xuân Lam,Xã Cương Gián13747PA16NXĐiện lực Nghi xuân
30 16h30 : 30/06/201717h30 : 30/06/2017Khác : Đấu cung NR BB Vinh 2Dao số 8 VT 22.1DAO SO 8-LD372-E15.7 : Phường Trần Phú,Phường Đại Nài,Huyện Nghi Xuân,Thị trấn Nghi Xuân,Thị trấn Xuân An,Xã Xuân Hội,Xã Xuân Hải,Xã Xuân Giang,Xã Xuân Yên,Xã Xuân Mỹ,Xã Xuân Thành,Xã Xuân Hồng,Xã Cỗ Đạm,Xã Xuân Liên,Xã Xuân Lam,Xã Cương Gián13749PA16NXĐiện lực Nghi xuân
31 14h0 : 29/06/201717h30 : 29/06/2017Khác : Kiểm tra dòng, cân đảo pha, san tải, đấu nối cung lèo, chỉnh trang, phát quang HL và xử lý các khiếm khuyết giảm tổn thất trên tuyến ĐZ 0.4kV .TBA XUÂN AN 13TBA Xuân An 13 : Thị trấn Xuân An223PA16NXĐiện lực Nghi xuân
32 6h0 : 29/06/201710h0 : 29/06/2017Khác : Kiểm tra dòng, cân đảo pha, san tải, đấu nối cung lèo, chỉnh trang, phát quang HL và xử lý các khiếm khuyết giảm tổn thất trên tuyến ĐZ 0.4kV .TBA Xuân An 3K/HANG TBA X/AN 3 : Phường Trần Phú,Thị trấn Xuân An,Xã Xuân Hội442PA16NXĐiện lực Nghi xuân
33 6h0 : 28/06/20178h0 : 28/06/2017Khác : Chuyển đổi MBA Ra Đa Xuân Song từ 31kVA lên 75kVATBA Ra Đa 525TBA RA ĐA : Huyện Nghi Xuân1PA16NXĐiện lực Nghi xuân
34 15h30 : 27/06/201716h30 : 27/06/2017Khác : Thay MBA 160kVA bằng MBA 250kVA nhằm phục vụ chống quá tải thuộc TBA Xuân Phổ 2TBA Xuân Phổ 2K/H TBA X/PHỔ 2 : Thị trấn Nghi Xuân,Xã Xuân Phổ267PA16NXĐiện lực Nghi xuân
35 7h0 : 27/06/20179h0 : 27/06/2017Khác : Điều chuyển MBA Xuân Phổ 1(160kVA)về thay TBA Tiên Điền 4TBA Xuân Phổ 1xã X/Phổ : Xã Xuân Phổ378PA16NXĐiện lực Nghi xuân
36 6h0 : 27/06/20178h0 : 27/06/2017Khác : Điều chuyển MBA Tiên Điền 4(250kVA)về thay TBA Xuân Phổ 1TBA Xuân Tiên 4Tiên Điền 4 : Xã Tiên Điền158PA16NXĐiện lực Nghi xuân
Điện lực Thạch Hà
37 5h0 : 27/06/20179h30 : 27/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp đặt chống sét thông minhDao phụ tải 4Thạch Văn, thạch trị : Thạch hà ,Thị trấn Thạch Hà,Xã Ngọc Sơn,Xã Thạch Hải,Xã Thạch Khê,Xã Thạch Long,Xã Thạch Trị,Xã Thạch Lạc,Xã Thạch Văn,Xã Thạch Hội4001PA16THĐiện lực Thạch Hà
38 5h0 : 27/06/20176h30 : 27/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : "Đấu nối TBA trên 1 cột (TBA Thạch Linh 17 )(Chỉ công tác khi trục chính 35-38 471E18.1 đã cấp điện)"MC477E18.1Xả Thạch Thắng , Thạch Văn ,Thạch Hội, Thạch TRị Thạch Lạc : Xã Thạch Lạc,Xã Thạch Ngọc,Xã Thạch Văn,Xã Thạch Thắng,Xã Thạch Hội,Thạch hà ,Thị trấn Thạch Hà,Xã Ngọc Sơn,Xã Thạch Hải,Xã Thạch Khê,Xã Thạch Long,Xã Thạch Trị7138PA16THĐiện lực Thạch Hà
39 5h0 : 27/06/201710h0 : 27/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay cáp tổng, hệ thống đinh xà TBADao số 8 NR đi TBA: mỏ đá T-Hải & Dao số 4Mỏ Đá Thạch Hải : Thạch hà ,Xã Thạch Hải10PA16THĐiện lực Thạch Hà
40 4h0 : 26/06/20176h0 : 26/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA treo trên 1 cột (TBA Thạch Linh 17)MC477E18.1Xả Thạch Thắng , Thạch Văn ,Thạch Hội, Thạch TRị Thạch Lạc : Thạch hà ,Thị trấn Thạch Hà,Xã Ngọc Sơn,Xã Thạch Hải,Xã Thạch Khê,Xã Thạch Long,Xã Thạch Trị,Xã Thạch Lạc,Xã Thạch Ngọc,Xã Thạch Văn,Xã Thạch Thắng,Xã Thạch Hội7138PA16THĐiện lực Thạch Hà
Điện lực Vũ Quang
41 5h0 : 01/07/201717h0 : 01/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột, lắp xà từ vị trí 04 đến vị trí 16 nhánh rẽ Đức Hương Đức Liên thuộc ĐZ 371 E18.2. 05:00 17:00 Từ vị trí 04 đến VT 16 NR Đức Hương- Đức Liên Cắt dao PT 03 thuộc Đz 371E18.2NR Đức Hương - Đức LiênTBA Đức Lạng 2 xã Đức Lạng huyện Đức Thọ; xã Đức Hương Đức Liên huyện Vũ Quang : Vũ Quang ,Xã Đức Lạng,Xã Đức Lĩnh,Xã Đức Hương,Xã Đức Bồng,Xã Đức Liên1432PA16VQĐiện lực Vũ Quang
42 5h0 : 30/06/201717h0 : 30/06/2017Sửa chữa thường xuyên : "Lắp xà từ vị trí 17 đến vị trí 29 nhánh rẽ Đức Hương Đức Liên thuộc ĐZ 371 E18.2" 05:00 17:00 Từ vị trí 17 đến VT 29 NR Đức Hương- Đức Liên Cắt dao PT 03 thuộc Đz 371E18.2NR Đức Hương - Đức LiênTBA Đức Lạng 2 xã Đức Lạng huyện Đức Thọ; xã Đức Hương Đức Liên huyện Vũ Quang : Vũ Quang ,Xã Đức Lạng,Xã Đức Lĩnh,Xã Đức Hương,Xã Đức Bồng,Xã Đức Liên1432PA16VQĐiện lực Vũ Quang
43 5h0 : 30/06/201717h30 : 30/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột, lắp xà từ vị trí 04 đến vị trí 16 nhánh rẽ Đức Hương Đức Liên thuộc ĐZ 371 E18.2. 05:00 17:30 Từ vị trí 04 đến VT 16 NR Đức Hương- Đức Liên Cắt dao PT 03 thuộc Đz 371E18.2NR Đức Hương - Đức LiênTBA Đức Lạng 2 xã Đức Lạng huyện Đức Thọ; xã Đức Hương Đức Liên huyện Vũ Quang : Vũ Quang ,Xã Đức Lạng,Xã Đức Lĩnh,Xã Đức Hương,Xã Đức Bồng,Xã Đức Liên1432PA16VQĐiện lực Vũ Quang
44 5h0 : 29/06/201717h30 : 29/06/2017Sửa chữa thường xuyên : "Lắp xà từ vị trí 17 đến vị trí 29 nhánh rẽ Đức Hương Đức Liên thuộc ĐZ 371 E18.2" 05:00 17:30 Từ vị trí 17 đến VT 29 NR Đức Hương- Đức Liên Cắt dao PT 03 thuộc Đz 371E18.2NR Đức Hương - Đức LiênTBA Đức Lạng 2 xã Đức Lạng huyện Đức Thọ; xã Đức Hương Đức Liên huyện Vũ Quang : Vũ Quang ,Xã Đức Lạng,Xã Đức Lĩnh,Xã Đức Hương,Xã Đức Bồng,Xã Đức Liên1432PA16VQĐiện lực Vũ Quang
45 8h0 : 28/06/201711h0 : 28/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Di dời vị trí 142-143 Đường dây 35kV 371E18.2 đoạn đi qua xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tĩnh Hà Tĩnh 08:00 11:00 Từ vị trí 142 đến vị trí 143 TC ĐZ 371E18.2 Cắt dao PT 06, dao PT 17 thuộc ĐZ 371E18.2 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại HùngCột số 138 Trục chínhXã Đức Bồng (TBA Đức Bồng 2,3,4,5,6) TBA Công ty Tùng Trường Sơn; TBA 320 kVA Ngàn Trươi; TBA Công Ty Thành Vinh : Thị trấn Vũ Quang,Xã Đức Lĩnh,Xã Đức Bồng575PA16VQĐiện lực Vũ Quang
46 17h0 : 28/06/201717h30 : 28/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu cung vị trí 31 nhánh rẽ Đức Hương Đức Liên thuộc ĐZ 371 E18.2. 17:00 17:30 Tại vị trí 31 NR Đức Hương- Đức Liên Cắt dao PT 03 thuộc Đz 371E18.2NR Đức Hương - Đức LiênTBA Đức Lạng 2 xã Đức Lạng huyện Đức Thọ; xã Đức Hương Đức Liên huyện Vũ Quang : Vũ Quang ,Xã Đức Lạng,Xã Đức Lĩnh,Xã Đức Hương,Xã Đức Bồng,Xã Đức Liên1432PA16VQĐiện lực Vũ Quang
47 5h0 : 28/06/20175h30 : 28/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo cung vị trí 31 nhánh rẽ Đức Hương Đức Liên thuộc ĐZ 371 E18.2. 05:00 05:30 Tại vị trí 31 NR Đức Hương- Đức Liên Cắt dao PT 03 thuộc Đz 371E18.2NR Đức Hương - Đức LiênTBA Đức Lạng 2 xã Đức Lạng huyện Đức Thọ; xã Đức Hương Đức Liên huyện Vũ Quang : Vũ Quang ,Xã Đức Lạng,Xã Đức Lĩnh,Xã Đức Hương,Xã Đức Bồng,Xã Đức Liên1432PA16VQĐiện lực Vũ Quang
48 5h0 : 27/06/20178h0 : 27/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Lắp đặt TBA trên 1 tại vị trí 22 NR DLL Vũ Quang- Hương Khê 05:00 08:00 Tại vị trí 22 NR DLL Vũ Quang- Hương Khê Cắt dao PT 15, Cắt dao liên lạc Vũ Quang- Hương KhêCột số 20 NR CDLL VQ - HKXã Hương Minh; Hương Thọ; khu tái định cư Hói Trung : Vũ Quang ,Thị trấn Vũ Quang,Xã Hương Minh,Xã Hương Thọ,Xã Hương Quang1574PA16VQĐiện lực Vũ Quang
49 5h0 : 27/06/20175h30 : 27/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo cung vị trí 51 nhánh rẽ Đức Hương Đức Liên thuộc ĐZ 371 E18.2. 05:00 05:30 Tại vị trí 51 NR Đức Hương- Đức Liên Cắt dao PT 03 thuộc Đz 371E18.2NR Đức Hương - Đức LiênTBA Đức Lạng 2 xã Đức Lạng huyện Đức Thọ; xã Đức Hương Đức Liên huyện Vũ Quang : Vũ Quang ,Xã Đức Lạng,Xã Đức Lĩnh,Xã Đức Hương,Xã Đức Bồng,Xã Đức Liên1432PA16VQĐiện lực Vũ Quang
50 17h0 : 27/06/201717h30 : 27/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu cung vị trí 51 nhánh rẽ Đức Hương Đức Liên thuộc ĐZ 371 E18.2. 17:00 17:30 Tại vị trí 51 NR Đức Hương- Đức Liên Cắt dao PT 03 thuộc Đz 371E18.2NR Đức Hương - Đức LiênTBA Đức Lạng 2 xã Đức Lạng huyện Đức Thọ; xã Đức Hương Đức Liên huyện Vũ Quang : Vũ Quang ,Xã Đức Lạng,Xã Đức Lĩnh,Xã Đức Hương,Xã Đức Bồng,Xã Đức Liên1432PA16VQĐiện lực Vũ Quang
51 5h40 : 27/06/201717h0 : 27/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp xà từ vị trí 52 đến vị trí 67 nhánh rẽ Đức Hương Đức Liên thuộc ĐZ 371 E18.2.NR Đức Hương - Đức LiênTBA Đức Lạng 2 xã Đức Lạng huyện Đức Thọ; xã Đức Hương Đức Liên huyện Vũ Quang : Vũ Quang ,Xã Đức Lạng,Xã Đức Lĩnh,Xã Đức Hương,Xã Đức Bồng,Xã Đức Liên1432PA16VQĐiện lực Vũ Quang