Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Wednesday, December 12, 2018
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 6
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Hương Sơn
1 7h0 : 06/01/201817h0 : 06/01/2018Khác : Tăng cường tiếp xúc , đấu nối lại cung DZ 0,2 và 0,4 KV ,cân đảo pha TBA 4 Sơn Kim 1TBA XBT Sơn Kim 1(Trạm 4)xom 3,2 : Xã Sơn Kim 1,Xã Sơn Kim 2279PA16HSĐiện lực Hương Sơn
2 5h30 : 06/01/201816h45 : 06/01/2018Khác : Dựng cột, lắp xà,kéo dâyMC972Xã Sơn Phúc, Mai, Thủy, Trung, Bằng, TT Phố Châu, Mỏ Đá, Bệnh Viện, Quý Gia : Hương Sơn ,Phường Trần Phú,Thị trấn Phố Châu,Xã Sơn Tiến,Xã Sơn Lễ,Xã Sơn Giang,Xã Sơn Hòa,Xã Sơn Ninh,Xã Sơn Châu,Xã Sơn Quang,Xã Sơn Trung,Xã Sơn Bằng,Xã Sơn Bình,Xã Sơn Thủy,Xã Sơn Phúc,Xã Sơn Mai,Thị trấn Vũ Quang,Xã Đức Lĩnh5962PA16HSĐiện lực Hương Sơn
Điện lực Thạch Hà
3 6h30 : 03/01/20189h30 : 03/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay dây chống sét ( Vị trí 1-4 TC ĐZ373E18.1, treo biển nhận diện trung thế ( vị trí 1-2; 13-18 TC ĐZ 373E18.1ĐZ 373E18.1Thành phố, xã thạch lâm,thạch điền,thạch hương ,namhuong,cẩm mỹ,cẩm thạch,cẩm duệ : Thạch hà ,Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Sơn,Xã Thạch Lưu,Xã Thạch Lâm,Xã Thạch Hương,Xã Nam Hương,Xã Thạch Điền4655PA16THĐiện lực Thạch Hà
4 7h30 : 02/01/201817h30 : 02/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay hộp công tơThạch Hà 4Khối 10 thị trấn thạch hà : Thị trấn Thạch Hà285PA16THĐiện lực Thạch Hà
5 7h30 : 02/01/201811h30 : 02/01/2018Sửa chữa thường xuyên : San tải hạ thế ( Đấu cung) Tại vị trí cột số N5 TBA Thạch Đỉnh 3 thuộc ĐZ 375E18.1Thạch Đỉnh 1Thạch đỉnh : Xã Thạch Đỉnh291PA16THĐiện lực Thạch Hà
6 7h30 : 02/01/201811h30 : 02/01/2018Sửa chữa thường xuyên : San tải hạ thế ( Tháo, đấu cung) Tại vị trí cột số 18 TBA Thạch Bàn 1 thuộc ĐZ 375E18.1Thạch bàn 1Xóm 1+2 Xã Thạch Bàn : Thạch hà ,Xã Thạch Bàn,Xã Thạch Đỉnh,Xã Phù Việt269PA16THĐiện lực Thạch Hà