Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Monday, December 11, 2017
Báo cáo vận hành
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức huấn luyện phòng cháy chữa cháy năm 2014
Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho mỗi cán bộ trong Đội PCCC của Công ty. Đồng thời thực hiện Luật PCCC, Quy định về công tác PCCC trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và kế hoạch PCCC của đơn vị.
15/08/2014 11:00