Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Wednesday, February 21, 2018
Báo cáo vận hành
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức huấn luyện phòng cháy chữa cháy năm 2014
Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho mỗi cán bộ trong Đội PCCC của Công ty. Đồng thời thực hiện Luật PCCC, Quy định về công tác PCCC trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và kế hoạch PCCC của đơn vị.
15/08/2014 11:00  

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : StephanieR07
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1074

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 35
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 35

Online Now Online Now: