Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Thursday, August 6, 2020
Văn bản pháp quy
Văn bản số 5339/EVNNPC-KT Ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện
Văn bản số 5339/EVNNPC-KT Ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện.
01/02/2016 15:07
Quyết định số 2312/QĐ-EVNNPC, ngày 24/7/2015
Quyết định về việc ban hành lần 3 "Quy định Quản lý vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa và xử lý sự cố Hệ thống cáp quang mạng VTDR Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
21/09/2015 16:06
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp.
07/05/2015 09:18
Quy định thông số không tải MBA phân phối
Tiêu chuẩn tổn hao máy biến áp phân phối trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
14/04/2015 07:14
Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện
Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện
13/03/2015 09:44
Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương về giá bán điện.
Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương về giá bán điện.
23/01/2015 10:17
Quy chế quản lý hoạt động Công nghệ Thông tin trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Quy chế quản lý hoạt động Công nghệ Thông tin trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
03/10/2014 17:00
Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán điện lẻ
10/04/2014 15:53
PCHT.CNTT/QĐ01
Quy trình quản lý vận hành, bảo dưỡng,sữa chữa và xử lý sự cố cáp quang
25/02/2014 07:18
Thông tư số 30/2013/TT-BCT
Quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.
03/01/2014 11:01
12