Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Monday, July 26, 2021
Thông tin đầu tư
Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các xã huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Xây dựng: 1,95km ĐZ 35kV + 2,5km Đz 22kV + 5 TBA 160 kVA - 35/0,4kV + 4 TBA 160 kVA - 22/0,4kV ; Xây dựng 4 km và cải tạo 6,1 km ĐZ 0.4kV.
29/08/2019 14:56
Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các xã huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Xây dựng: 4,1km ĐZ 35kV + 3,7km Đz 22kV + 6 TBA 160 kVA - 35/0,4kV + 1 TBA 250 kVA - 35/0,4kV + 2TBA 160 kVA - 10(22)/0,4kV ; Xây dựng 6,2 km và cải tạo 5,6km ĐZ 0.4kV.
29/08/2019 14:47
Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các xã huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Xây dựng: 4,75km ĐZ 35kV + 7 TBA 160 kVA - 35/0,4kV và cải tạo 7km Đz 35kV + xây dựng 9,9km và cải tạo 7,8km ĐZ 0,4kV
29/08/2019 14:45
Thông tin dự án đang triển khai
Thông tin dự án đang triển khai
29/08/2019 14:35