Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Friday, October 19, 2018
Thông tin giá điện
Quyết định quy định về giá bán điện từ 01/12/2017
Quy định về giá bán điện từ 01/12/2017
02/12/2017 08:53
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017
30/11/2017 18:45
Giá bán điện áp dụng từ 16/3/2015
Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/2/2015 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện.
13/03/2015 07:03
Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014.
Quy định về thực hiện giá bán điện
02/06/2014 10:08
Quyết định số 4887/QĐ-BCT quy định về giá bán điện
Giá bán điện từ 1/6/2014
02/06/2014 07:32