Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Sunday, October 22, 2017
Thông tin giá điện
Mầm xanh thị trấn Cẩm Xuyên chung tay tiết kiệm điện
Chiều 13/12/2016, Điện lực Cẩm Xuyên phối hợp với Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Xuyên tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện”.
15/12/2016 13:54
Giá bán điện áp dụng từ 16/3/2015
Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/2/2015 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện.
13/03/2015 07:03
Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014.
Quy định về thực hiện giá bán điện
02/06/2014 10:08
Quyết định số 4887/QĐ-BCT quy định về giá bán điện
Giá bán điện từ 1/6/2014
02/06/2014 07:32