Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Monday, July 26, 2021
KD Điện năng
Video Tuyên truyền tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769
Video Tuyên truyền tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769
07/12/2020 11:16
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tập huấn và triển khai công tác ghi chỉ số công tơ điện; theo dõi nợ tiền điện bằng máy tính bảng.
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện ngày một tốt hơn, đồng thời cải tiến hợp lý hóa sản xuất. Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo triển khai chương trình phát triển khách hàng mới, ghi chỉ số công tơ điện và chấm xóa, theo dõi nợ bằng máy tính bảng. Trước mắt Công ty đã trang bị cho mỗi điện lực trực thuộc từ 4 đến 6 máy tính bảng để triển khai thí điểm các khu vực thành phố, trung tâm huyện lỵ.
22/07/2014 16:43