Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Thursday, January 21, 2021
 
Điện lực Thạch Hà tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
2019-11-12 11:21:01

             Nhằm thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của CBCNV trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật cũng như cổ vũ, khuyến khích các tập thể, cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Điện lực Thạch Hà đã tích cực hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bằng các hoạt động như treo băng rôn, khẩu hiệu trước trụ sở đơn vị để tuyên truyền cổ động toàn thể CBCNV đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi CBCNV trong đơn vị Điện lực Thạch Hà.

Băng rôn khẩu hiệu được treo trước trụ sở đơn vị

Tiếp tục lồng ghép trong buổi sinh hoạt tập thể vào ngày đầu tháng, Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể CBCNV đơn vị mình về mục đích, ý nghĩa của “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Bên cạnh đó, yêu cầu tất cả nhân viên phải thực hiện đúng chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Mỗi CBCNV trong đơn vị phải tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của EVN, EVNNPC, PC Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện công việc.

 

Lãnh đạo đơn vị phổ biến sâu rộng trong buổi họp tập thể

Song song với việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước là công tác nêu gương khen thưởng kịp thời của Lãnh đạo đơn vị tới các nhân, tập thể có tấm gương điển hình trong  xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật. Cụ thể trong năm 2019, đội QLVH&KDTH số 3 được nhận giấy khen là tập thể  xuất sắc được Công ty Điện lực Hà Tĩnh trao tặng. Bên cạnh việc khen thưởng Lãnh đạo đơn vị còn lên án, đấu tranh với những hành vi phạm pháp luật, nhận thức chưa cao, tinh thần không tự giác, trong quá trình thực hiện công việc đang còn sử dụng các chất kích thích ảnh hưởng đến tham gia giao thông, tệ nạn xã hội..... Qua đó để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi CBCNV trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật, phát huy tinh thần gương mẫu chấp hành pháp luật, tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN, của EVNNPC và của PC Hà Tĩnh.

Để các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đảm bảo tính thường xuyên, liên tục đơn vị đã đề xuất tham mưu cho cấp trên tiếp tục thực hiện cấp phát, bổ sung sách Pháp luật cho “Tủ sách Pháp luật” tại đơn vị để mỗi CBCNV có thể tự tham khảo, nghiên cứu các tài liệu liên quan nhằm trang bị được đầy đủ hành trang, mang tính chuyên nghiệp là nhân viên Ngành điện cho mỗi CBCNV Điện lực Thạch Hà nói riêng và mỗi CBCNV trong Công ty Điện lực Hà Tĩnh nói chung.

Theo Phạm Việt – ĐLTH

 
Tin cùng thư mục :
Mục tiêu rõ ràng, giải pháp cụ thể - Công ty Điện lực Hà Tĩnh quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020 và Hội nghị người lao động cấp cơ sở năm 2021
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021 của Chi bộ Tổ chức - Văn phòng - Pháp chế
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Giảm thiểu số vụ vi phạm sử dụng điện trong năm 2020
Đóng điện thành công MBA T2 trạm 110kV Hương Sơn (E18.7) Hà Tĩnh
Công ty Điện lực Hà Tĩnh ấm áp tình người thợ Điện
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tri ân khách hàng