Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Monday, September 21, 2020
 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ II NĂM 2020
 
15/07/2020 14:59

 

I. Công tác Quản lý kỹ thuật

1. Khối lượng quản lý vận hành

Khối lượng quản lý vận hành của Công ty đến thời điểm hiện tại là:

- Đường dây 110kV: 232,31 km.

- Đường dây trung thế: 2.989,68 km.

- Đường dây hạ thế: 6.914,72 km.

- Trạm biến áp: 3.317 trạm/3.349 máy/1.273,27 MVA.

2. Công suất sử dụng

- Công suất lớn nhất (PMax): 261,84 MW vào lúc 23h00 ngày 24/6, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất thấp nhất (PMin): 54,41 MW vào lúc 24h00 ngày 10/01, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019.

II. Công tác an toàn lao động, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN).

1.      Công tác an toàn lao động

Thực hiện kế hoạch được lập từ đầu năm, Công ty đã triển khai mua sắm, cấp phát các trang thiết bị, dụng cụ an toàn cho các đơn vị theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu SXKD. Kiểm tra công tác quản lý công cụ, dụng cụ an toàn tại đơn vị,

Tổ chức huấn luyện và sát hạch Quy trình An toàn điện cho các CBCNV; huấn luyện mạng lưới An toàn vệ sinh viên và Ban chấp hành Công đoàn; tổ chức hội nghị hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát các công việc trên lưới điện.

Qua kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 13 vụ vi phạm quy trình quy định, ban hành 07 văn bản chấn chỉnh các đơn vị; xử lý khiển trách, phê bình 12 người, học lại Quy trình tại Công ty 10 người, cắt giảm thưởng an toàn điện 116 lượt người.

Mặc dù đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chấn chỉnh ý thức người lao động nhưng trong tháng 6, tại Điện lực Nghi Xuân đã xảy ra 01 vụ tai nạn lao động. Nguyên nhân ban đầu được Tổng công ty xác định là đơn vị thực hiện xử lý sự cố không có phiếu công tác, không có Phương án tổ chức thi công và Biện pháp an toàn tại chỗ, không khai báo phiên làm việc trên phần mềm ECP; trực ca vận hành Điện lực và trực chính B18 không nắm rõ trên cột đang có hai nguồn điện.

2. Về công tác hành lang an toàn lưới điện

Trong nửa đầu năm 2020, Công ty đã xử lý 18 vụ vi phạm khoảng cách pha đất tồn tại từ lâu. Lũy kế đến nay đã xử lý 112/116 khoảng cột vi phạm khoảng cách pha đất (đạt 97%).

Công ty đã tổ chức kiểm tra, phúc tra Hành lang an toàn lưới điện tại 13 đơn vị, phát hiện một số đơn vị còn tồn tại cây vi phạm khoảng cách, cây ngoài hành lang chưa xử lý theo kế hoạch đã đăng ký với Công ty. Điện lực Hương Sơn và Điện lực Đức Thọ đã thực hiện tốt việc phát quang hành lang an toàn lưới điện. Cũng trong tháng 6, Công ty đã phối hợp Đài truyền hình Hà Tĩnh thực hiện phóng sự về an toàn điện trong dân.

3. Công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Để nâng cao khả năng tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai; rèn luyện kỹ năng chỉ huy, điều hành và tổ chức xử lý sự cố; ứng phó kịp thời với mọi tình huống, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, rút ngắn thời gian mất điện, Công ty đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố, quản lý an toàn năm 2020 tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân với sự tham gia của hơn 260 cán bộ, nhân viên 13 đơn vị trực thuộc.

Công tác lập phương án và chuẩn bị các nguồn lực ứng phó với thiên tai được thực hiện tốt với phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, rút ngắn tối đa thời gian mất điện nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn vì sự hài lòng của khách hàng.

III. Công tác Kinh doanh điện năng

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng số khách hàng là 448.326 với số lượng công tơ là 447.325 cái.

1. Điện thương phẩm

6 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt 508,672 triệu kWh, tăng 3,24% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 43,47% so với kế hoạch năm Tổng công ty giao. Các thành phần Công nghiệp xây dựng tăng 8,72%, Quản lý tiêu dùng tăng 3,75%, Nông lâm ngư nghiệp tăng 9,43%. Tuy nhiên, hai thành phần Thương nghiệp dịch vụ và Hoạt động khác giảm dẫn đến thương phẩm toàn Công ty chỉ tăng 3,24% so với cùng kỳ năm 2019.

2. Tổn thất điện năng

Lũy kế 6 tháng, tỷ lệ tổn thất toàn Công ty thực hiện 10,7%, giảm 0,12% so với cùng kỳ và cao hơn 2,55% so với kế hoạch năm Tổng công ty giao. Trong đó tổn thất lưới điện trung, hạ thế thực hiện 10,24%, giảm 0,07%; tổn thất lưới điện 110kV thực hiện 1,51% giảm 0,05%.

Đến thời điểm hiện tại, toàn Công ty còn tồn tại 9 TBA có tổn thất trên 10% chủ yếu tập trung tại Điện lực Hương Khê.

Hiện nay qua theo dõi số liệu các TBA có tổn thất từ 9-10% toàn Công ty có 90 TBA tập trung tại Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Khê. Đề nghị các đơn vị này tập trung kiểm soát công tác chốt chỉ số công tơ theo đúng lộ trình và kiểm soát số liệu sau khi ghi chỉ số, cũng như có các giải pháp tránh tình trạng tổn thất vượt trên 10%.

3. Giá bán điện bình quân

Lũy kế 06 tháng đầu năm 2020 giá bán điện bình quân đạt 1806,79 đ/kWh, giảm 31,12 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2019.

Đầu năm 2020 đến nay, Công ty có 2.516 khách hàng số hộ dùng chung và 4.102 khách hàng nhiều mục đích giá cần thực hiện kiểm tra. Thực hiện kiểm tra 4.213 khách hàng, đạt 147% kế hoạch giao, áp lại giá 448 khách hàng.

4. Tỷ lệ thu nộp tiền điện

Tỷ lệ thu nộp tiền điện tháng 6/2020 đạt 99,91%. Lũy kế 06 tháng đạt 99,98%.

Dư nợ tiền điện đến hết ngày 30/6/2020 là 18,912 tỷ đồng, trong đó các khoản được trừ theo quy định là 18,763 tỷ đồng.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán không sử dụng tiền mặt đạt 32,25%/KH giao là 40%, tỷ lệ tiền thanh toán không dùng tiền mặt đạt 54,06%/ KH giao là 90%.

5. Công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng

* Về chỉ tiêu dịch vụ khách hàng:

6 tháng đầu năm, Công ty đạt 14/14 chỉ tiêu, phát triển 28 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp. Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 4,11 ngày/5 ngày, giảm 0,89 ngày so với quy định.

* Về công tác CSKH

Từ đầu năm đến nay, Công ty đã tiếp nhận, xử lý 17.145 yêu cầu của khách hàng được chuyển về từ tổng đài CSKH 19006769. Trong đó có 264 phiếu tiếp nhận trễ (chiếm 1,54%) và 390 phiếu xử lý trễ (chiếm 2%). 6 tháng đầu năm, có 360 phiếu phản ánh chất lượng dịch vụ điện lực được gửi về các đơn vị, trong đó nhiều nhất là Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Nghi Xuân và Lộc Hà.

Công ty đã gửi 4,3 triệu tin nhắn SMS tới khách hàng trong 6 tháng đầu năm, cập nhật 39.861 tài khoản Zalo (đạt 91% kế hoạch) và 3.851 địa chỉ Email (đạt 117,2% kế hoạch).

Quầy giao dịch của Công ty tại các Trung tâm hành chính công đã tiếp nhận 4.025 hồ sơ của khách hàng. Trong đó, đã giải quyết 3.854 hồ sơ, trả lại 97 hồ sơ, 02 hồ sơ chờ bổ sung, các hồ sơ còn lại hiện nay đang giải quyết.

6. Công tác quản lý hệ thống đo đếm điện năng

Tính đến nay, toàn Công ty thực hiện thay thế 63.820 công tơ định kỳ. Trong đó:

+ 58.036 công tơ 1 pha (đạt 154% kế hoạch Tổng công ty giao 6 tháng và 101% kế hoạch Công ty giao 6 tháng năm 2020).

+ 5.784 công tơ 3 pha (đạt 117% kế hoạch Tổng công ty giao 6 tháng và 93% kế hoạch Công ty giao 6 tháng năm 2020).

7. Công tác tiết kiệm điện

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã tích cực thực hiện các hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Phối hợp đài phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh, báo Hà Tĩnh đăng các bản tin tuyên truyền khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

- Triển khai công tác tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 theo hình thức treo băng rôn, phát tờ rơi.

- Phát động chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện trên địa bàn toàn tỉnh.

- Giao chi phí cho các Điện lực để triển khai các chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn; làm việc với các cơ sở sử dụng điện trọng điểm tiết giảm công suất trong giờ cao điểm; tuyên truyền tiết kiệm điện trên các đài phát thanh địa phương; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội...

- Khuyến khích khách hàng sử dụng điện đầu tư lắp đặt các dự án điện mặt trời áp mái nhà. Đến thời điểm hiện nay, có 138 chủ đầu tư lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà ký hợp đồng với Công ty Điện lực Hà Tĩnh, với tổng công suất đăng ký lắp đặt là 7,45 MWp, sản lượng điện phát ra và bán lại cho Công ty đạt gần 2,4 triệu kWh.

8. Công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chuẩn hóa thông tin khách hàng để phục vụ công tác quản lý, điều hành, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình số hóa, Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc chuẩn hóa thông tin khách hàng, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên và giao chỉ tiêu cho các đơn vị triển khai hoàn thành theo 02 giai đoạn.

Trong tháng 6, toàn Công ty đang tập trung thực hiện chuẩn hóa sơ đồ 1 sợi, rà soát thông tin khách hàng tại 187 TBA, đạt 119,87% kế hoạch tháng (156 TBA), đạt 7,98% kế hoạch năm 2020 (2.344 TBA).

* Đánh giá:

- Trong phương án chuẩn hóa thông tin khách hàng chưa có quy định đánh số cột, chuẩn hóa lưới dành riêng cho lưới điện mang tính đặc thù như tại Thành phố Hà Tĩnh cũng như chưa thống nhất chuẩn hóa số hòm hộp công tơ nên việc triển khai thực hiện còn gặp khó khăn.

9. Công tác Kiểm tra, giám sát mua bán điện

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Công ty đã kiểm tra 81.986 lượt khách hàng, đạt 117,1% kế hoạch 6 tháng Tổng công ty giao. Phát hiện và xử lý 1.224 trường hợp vi phạm sử dụng điện, hư hỏng đo đếm điện năng và vi phạm khác. Truy thu, bồi thường 432.297 kWh sản lượng điện (đạt 43,23% kế hoạch 6 tháng Tổng công ty giao), góp phần giảm tổn thất lưới điện trung hạ thế 0,08%, với tổng số tiền 945,835 triệu đồng (đạt 56,30% với kế hoạch 6 tháng Tổng công ty giao).

Đoàn kiểm tra công tác Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tồn tại và chi đạo khắc phục tại 6 Điện lực trực thuộc. Đồng thời kiểm tra công tác phúc tra ghi chỉ số tại 12 Điện lực theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty.

IV. Công tác Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn tài sản cố định

1. Công tác Đầu tư xây dựng

Năm 2020, Công ty Điện lực Hà Tĩnh được Tổng công ty giao 23 dự án ĐTXD với tổng mức đầu tư 162,170 tỷ đồng. Trong đó 12 dự án đã thi công hoàn thành, 03 dự án đang triển khai thi công, 02 dự án đang lựa chọn nhà thầu; 06 dự án đang thực hiện các bước khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Đặc biệt, 14 dự án chống quá tải mùa nắng nóng năm 2020 đã hoàn thành đóng điện 65/65 TBA, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao.

Công ty đã giải ngân 45,747/kế hoạch 44,78 tỷ đồng, đạt 102,16% so với kế hoạch 6 tháng và đạt 34,9% so với kế hoạch năm Tổng công ty giao.

2. Công tác Sửa chữa lớn

Năm 2020, Công ty được tạm giao 24 danh mục SCL với giá trị khái toán là 61,071 tỷ đồng.

- Đối với 21 danh mục SCL lưới điện Trung hạ áp: Quyết toán 21/21 danh mục.

- Đối với 03 danh mục SCL lưới điện 110kV: Quyết toán 01 danh mục, đang thi công 02 danh mục.

Lũy kế đến hết tháng 6 năm 2020, giá trị hạch toán đạt 49,02/48,857 tỷ đồng Tổng công ty giao đầu năm.

V. Công tác tài chính kế toán, quản lý vật tư

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Công tác Tài chính kế toán chấp hành nghiêm túc các hướng dẫn về chính sách chế độ của Nhà nước cũng như của ngành; thực hiện đầy đủ kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước về nộp thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nộp thuế 14,519 tỷ đồng/kế hoạch của UBND tỉnh giao 49,62 tỷ đồng (29,26% theo kế hoạch); Đóng BHXH tháng 6 là 2,06 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng 10,398 (nộp 100% phát sinh).

Chi phí biến động của Công ty trong tháng 6 là 9,51 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đầu năm là 51,405 tỷ đồng/kế hoạch 117,272 tỷ đồng (chiếm 43,83%). Công ty đã phân bổ 8 tỷ đồng để các đơn vị trực thuộc chủ động trong công tác SXKD, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài chính kế toán nói riêng và các hoạt động khác nói chung của các đơn vị.

6 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh được Tổng Công ty đánh giá là 01 trong 2 đơn vị đứng đầu Tổng Công ty về công tác thu nộp tiền điện và được khen thưởng tại QĐ 1690/QĐ-EVNNPC ngày 08/7/2020.

Kết quả lợi nhuận SXKD điện lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 ước lỗ 266,307 tỷ đồng. Nếu tính bù giá 199,73 đ/1kWh điện mua thì lợi nhuận SXKD điện ước lỗ 151,796 tỷ đồng; lợi nhuận SXKD khác ước đạt 209,23 triệu đồng/kế hoạch Tổng công ty giao năm 2020 là 255 triệu đồng (đạt 82,05%).

2. Công tác quản lý vật tư

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị (VTTB) phục vụ sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế Quản lý vật tư của ngành. Theo dõi, bám sát kế hoạch phân bổ VTTB của Tổng công ty và kế hoạch SXKD của Công ty, nhờ đó đã thực hiện phân bổ, cấp phát VTTB đúng tiến độ, phù hợp nhu cầu của các đơn vị.

Đến thời điểm 30/6/2020, giá trị tồn kho của Công ty là 8,346 tỷ đồng, giá trị vật tư chậm luân chuyển là 26 triệu đồng; giá trị vật tư mất, kém phẩm chất là 667 triệu đồng, đảm bảo định mức Tổng công ty giao.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh TCT Điện lực miền Bắc

Điện thoại: 02393 855 356

Địa chỉ: số 06 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh

 Website: http://pchatinh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 lượt xem.
Các tin khác :
Thông tin cập nhật về tình hình khôi phục cung cấp điện, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 (NOUL) (21/09)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2020-2025) (21/09)
EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2020 (05/09)
EVN nổ lực tối đa để đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo (05/09)
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 07, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020 (24/08)
Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/ (10/08)
Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2020 (10/08)
EVN ủng hộ Thành phố Đà Nẵng 1 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; Ngành Điện miền Trung sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 (10/08)
Xuất hiện thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN trên internet và và mạng xã hội (10/08)
EVN tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà máy điện mặt trời phát điện vận hành thương mại (21/07)