Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Monday, September 21, 2020
 
Kết luận Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
 
21/07/2020 10:08

 

1. Công tác kinh doanh điện năng

- Điện nhận: 576,638 triệu kWh, tăng 3,2% so với cùng kỳ;

- Điện thương phẩm: 508,627 triệu kWh, tăng 3,24% so với cùng kỳ;

- Tỷ lệ tổn thất: 10,7%, cao hơn 2,55% so với kế hoạch năm Tổng công ty giao và giảm 0,12% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Tổn thất lưới điện trung, hạ thế: 10,24%, giảm 0,07% so với cùng kỳ;

+ Tổn thất lưới điện 110kV: 1,51% giảm 0,05% so với cùng kỳ;

+ Tính đến cuối tháng 6/2020 toàn Công ty còn tồn tại 9 TBA có TTĐN trên 10% tại Điện lực Hương Khê;

- Giá bán điện BQ: 1.806,79 đ/kWh, giảm 31,12 đ/kWh so với cùng kỳ;

- Tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 99,98%, dư nợ đến ngày 30/6/2020 là 18,912 tỷ đồng, trong đó các khoản thu được trừ theo quy định là 18,763 tỷ đồng. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không sử dụng tiền mặt đạt 32,25%/40% KH giao, tỷ lệ tiền thanh toán không dùng tiền mặt đạt 54,06%/90% KH giao;

- Công tác thay thế công tơ định kỳ: các Điện lực thực hiện thay thế định kỳ 63.820 công tơ, trong đó 53.036 công tơ 1 pha, đạt 101% kế hoạch Công ty giao và 5.784 công tơ 3 pha, đạt 93% kế hoạch Công ty giao 6 tháng đầu năm;

- Công tác chăm sóc khách hàng:

+ Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 14/14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, chỉ số tiếp cận điện năng đạt 4,11/5 ngày, giảm 0,89 ngày so với quy định;

+ Công ty đã gửi 4,3 triệu tin nhắn CSKH, cập nhật 39.861 tài khoản Zalo (đạt 91% kế hoạch) và 3.851 địa chỉ Email (đạt 117,2% kế hoạch);

+ Tiếp nhận, xử lý 17.145 yêu cầu từ tổng đài CSKH, 4.025 hồ sơ của khách hàng từ TTHCC;

- Công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng: chuẩn hóa sơ đồ 1 sợi, rà soát thông tin khách hàng tại 187 TBA, đạt 119,87% kế hoạch tháng (156 TBA), đạt 7,98% kế hoạch năm 2020 (2.344 TBA)

- Công tác KTGS và MBĐ: xử lý 1.224 vụ vi phạm SDĐ, hư hỏng đo đếm điện năng và vi phạm khác. Truy thu, bồi thường 432.297 kWh.

2. Công tác Quản lý kỹ thuật và An toàn lao động

2.1 Công tác QLKT

Trong 6 tháng tháng đầu năm, lưới điện trên toàn tỉnh vận hành ổn định, an toàn, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch bệnh, các hoạt động sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị - văn hóa của nhân dân.

- Thí nghiệm định kỳ 384 TBA, 566 vị trí ĐZ kết hợp vệ sinh 2.156 vị trí cột, 18 phễu cáp và 306 TBA; thay thế 584 sứ hỏng và 415 phụ kiện. Đấu nối 103 TBA, cân đảo pha tại 474 TBA phân phối, luân chuyển 159 MBA chống quá tải và xử lý non tải.

- Chỉnh trang 2.061,84km đường dây cao, trung áp (đạt tỷ lệ 79,17%); 1.935 TBA phân phối (đạt tỷ lệ 83,13%) và 1.316 vị trí cột hạ thế (đạt tỷ lệ 160%).

- Hiện nay Công ty có 197 TBA và 9.691 khách hàng có điện áp thấp vào giờ cao điểm tập trung tại Cẩm Xuyên, Can Lộc, Kỳ Anh, Thạch Hà, Lộc Hà.

- Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: đạt 12/12 chỉ số, trong đó chỉ số mất điện kế hoạch trước miễn trừ như sau: MAIFI: 0,627 lần; SAIDI: 1.089,549 phút; SAIFI: 5,427 lần.

- Tình hình sự cố: lưới điện xảy ra 256 sự cố, giảm 13,22% so cùng kỳ, trong đó có 177 sự cố vĩnh cửu, tăng 73,53%; 79 sự cố thoáng qua, giảm 59,07%;

- Công tác Sửa chữa hotline: phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Nghệ An xử lý khiếm khuyết lưới điện tại 3 vị trí trên trục chính đường dây 471E18.1.

- Công tác sáng kiến hợp lý hóa sản xuất: Hội đồng đã công nhận 4 sáng kiến trong số 12 sáng kiến các đơn vị gửi về, đăng ký 3 sáng kiến đề nghị TCT công nhận.

2.2. Công tác ATLĐ

- Phát hiện 13 vụ vi phạm quy trình quy định; khiển trách, phê bình 12 người, học lại Quy trình tại Công ty 10 người, cắt giảm thưởng an toàn điện 116 lượt người;

- Xử lý 18 vụ vi phạm khoảng cách pha đất, lũy kế xử lý 112/116 khoảng cột vi phạm khoảng cách pha đất (đạt 97%).

- Mặc dù đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chấn chỉnh ý thức người lao động nhưng trong tháng 6, tại Điện lực Nghi Xuân đã xảy ra 01 vụ tai nạn lao động. Nguyên nhân được Tổng công ty và Đoàn kiểm tra của Công ty đã có kết luận.

3. Công tác SCL và đầu tư xây dựng

3.1. Sửa chữa lớn

Năm 2020, Công ty được tạm giao 24 danh mục SCL với giá trị khái toán là 61,071 tỷ đồng. Đến hết tháng 6 năm 2020, giá trị hạch toán đạt 49,02/48,857 tỷ đồng Tổng công ty giao đầu năm.

3.2. Đầu tư xây dựng

Năm 2020, Công ty được giao 23 dự án ĐTXD với tổng mức đầu tư 162,170 tỷ đồng. Trong đó 12 dự án đã thi công hoàn thành, 03 dự án đang triển khai thi công, 02 dự án đang lựa chọn nhà thầu; 06 dự án đang thực hiện các bước khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Đặc biệt, 14 dự án chống quá tải mùa nắng nóng năm 2020 đã hoàn thành đóng điện 65/65 TBA, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao.

Công ty đã tiến hành giải ngân 45,747/kế hoạch 44,78 tỷ đồng, đạt 102,16% so với kế hoạch 6 tháng và đạt 34,9% so với kế hoạch năm Tổng công ty giao.

4. Công tác Tài chính kế toán, quản lý vật tư

- Lợi nhuận SXKD điện ước lỗ 266,307 tỷ đồng. Nếu tính bù giá 199,73 đ/1kWh điện mua thì lợi nhuận SXKD điện ước lỗ 151,796 tỷ đồng; lợi nhuận SXKD khác ước đạt 209,23 triệu đồng/kế hoạch Tổng công ty giao năm 2020 là 255 triệu đồng (đạt 82,05%).

- Nộp thuế 14,519 tỷ đồng. Đóng BHXH 10,398 tỷ đồng.

- Đến thời điểm 30/6/2020, giá trị tồn kho của Công ty là 8,346 tỷ đồng, giá trị vật tư chậm luân chuyển là 26 triệu đồng; giá trị vật tư mất, kém phẩm chất là 667 triệu đồng, đảm bảo định mức Tổng công ty giao

5. Công tác sử dụng lao động và quản trị doanh nghiệp

- Số lượng lao động thuộc Công ty đến thời điểm hiện tại là 756 người.

- Triển khai gần 1.500 lượt đào tạo, nâng cao tay nghề, chuyên môn cho CBCNV.

- Xây dựng và hoàn thiện 02 video với nội dung “Hoạt động VHDN tiêu biểu”.

42 lượt xem.
Các tin khác :
Thông tin cập nhật về tình hình khôi phục cung cấp điện, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 (NOUL) (21/09)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2020-2025) (21/09)
EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2020 (05/09)
EVN nổ lực tối đa để đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo (05/09)
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 07, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020 (24/08)
Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/ (10/08)
Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2020 (10/08)
EVN ủng hộ Thành phố Đà Nẵng 1 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; Ngành Điện miền Trung sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 (10/08)
Xuất hiện thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN trên internet và và mạng xã hội (10/08)
EVN tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà máy điện mặt trời phát điện vận hành thương mại (21/07)