Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Tuesday, October 27, 2020
 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY.
 
27/08/2020 10:40

 

Thực hiện công văn số 22-KH/ĐUK ngày 01/7/2020 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, chiều ngày 26/8/2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

(Đồng chí Nguyễn Phúc Phong- Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty khai mạc Hội nghị)

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Long, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn Công ty quán triệt nội dung học tập gồm 8 chuyên đề đó là: Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

 

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn Công ty  quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh   

Tiếp đó, các đảng viên cũng được quán triệt thực hiện kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 07/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết và các văn bản liên quan, thảo luận dự thảo chương trình hành động triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết.

 

Thông qua đợt học tập, quán triệt cán bộ, đảng viên, người lao động  trong toàn Công ty nắm vững những nội dung cơ bản của Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên môn từ đó tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân và thực hiện chương trình hành động của cá nhân thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, việc học tập, quán triệt các nội dung trên cũng góp phần tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là công tác đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                     

                                       Minh Hào: TC&NS

 

4827 lượt xem.
Các tin khác :
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo an toàn lao động trong mùa mưa lũ (25/10)
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt (25/10)
Công đoàn và Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc chung tay ủng hộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt (24/10)
Tập huấn chế độ kế toán, chính sách thuế và hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm 2020 (23/10)
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Nỗ lực cấp điện trở lại cho bà con nhân dân sau mưa lũ (22/10)
Điện lực Thành phố Hà Tĩnh: Tập trung mọi nguồn lực khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện sau mưa, lũ (22/10)
Tình hình lưới điện Công ty Điện lực Hà Tĩnh đến 13 giờ ngày 19/10 (19/10)
Điện lực Vũ Quang với công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ (19/10)
Điện lực Cẩm Xuyên: Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện mùa mưa bão và cách thức phòng ngừa (19/10)
Điện lực Thành phố Hà Tĩnh: Đảm bảo cấp điện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng Bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (16/10)