Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Tuesday, October 27, 2020
 
Chi bộ Tổ chức -Văn phòng - Pháp chế học tập chuyên đề : “Quán triệt và triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025"
 
09/09/2020 08:23

 

Vào lúc 15h ngày 07 tháng 9 năm 2020, Chi bộ Tổ chức -Văn phòng - Pháp chế thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 9.

Mở đầu buổi sinh hoạt Chi bộ, các Đảng viên trong Chi bộ đã được xem phim tư liệu về những giờ phút cuối đời của Bác Hồ.

 

            Các đ/c Đảng viên trong chi bộ xem phim tư liệu về Bác Hồ

Theo sự phân công của Chi ủy chi bộ, đồng chí Phó bí thư Chi ủy Phạm Tuấn Giao đã thông tin về các nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”; Các hoạt động đối nội, đối ngoại của Nhà nước và tình hình quốc tế trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Tiến Long đã triển khai những nội dung quan trọng như: Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, nhất là những vấn đề có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Thông tin đến đảng viên trong Chi bộ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và của Công ty Điện lực Hà Tĩnh 8 tháng đầu năm 2020 và định hướng thực hiện nhiệm 4 tháng còn lại của năm 2020. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng 8 và đề ra nhiệm vụ thực hiện công tác tháng 9 năm 2020.

 

Đ/c Nguyễn Tiến Long – Bí thư Chi bộ quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI

Sau khi kết thúc sinh hoạt Chi bộ định kỳ, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Quán triệt và triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”. Đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Tiến Long đã trình bày và quán triệt các nội dung: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025” và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025” đến các đảng viên trong chi bộ để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt chú trọng triển khai và thực hiện tốt các nội dung sau: (i) Quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, kế hoạch của Nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung lãnh đạo, giáo dục, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp trong Khối; (ii) Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, bám sát các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để phát động các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; (iii) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan vững mạnh, doanh nghiệp phát triển;(iv) Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp tổ chức tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội tại các cơ quan, doanh nghiệp; phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; lãnh đạo xây dựng lực lượng tự vệ, thường xuyên huấn luyện, đảm bảo an toàn hoạt động, tài sản, vật tư, tiền vốn của cơ quan, doanh nghiệp; (v) Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh để tăng cường chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; gắn kết quả tham gia xây  dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Đồng thời đồng chí Bí thư chi bộ cũng quán triệt và giao nhiệm vụ cho các Đảng viên trong Chi bộ phải có kế hoạch học tập, triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với nhiệm vụ được phân công tại đơn vị công tác.

 

 

Theo: Lê Đình Hưng –Đảng viên chi bộ TC-VP-PC

 

 

 

4219 lượt xem.
Các tin khác :
Điện lực Hương Khê: Mưa lũ diễn biến phúc tạp, hơn 2 700 khách hàng bị mất điện (19/10)
Nữ công nhân ngành Điện (18/10)
Phụ nữ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tỏa sáng đam mê (18/10)
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh soanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 (12/10)
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tổ chức Hội nghị công tác Đảng (12/10)
Chi bộ Điện lực Hương Sơn sinh hoạt chuyên đề: “Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng” (06/10)
PCHATINH tuyển dụng lao động năm 2020 (lần 02) (21/09)
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT ĐỊNH KỲ TẠI CHI BỘ ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ TĨNH (06/09)
Chi bộ Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh tổ chức họp định kỳ. (04/09)
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (12/02)