Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Wednesday, December 12, 2018
 
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 
07/05/2013 16:00

  BỘ MÁY GIÚP VIỆC TẠI CÔNG TY

1. Văn phòng (P1): Tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền, quảng bá thương hiệu…; vệ sinh và bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong khu vực Nhà điều hành sản xuất của Công ty và khu vực Kho Công ty Điện lực.

2. Phòng Kế hoạch (P2): Tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng hàng năm, dài hạn; phát triển kinh doanh đa ngành nghề; quy hoạch và chiến lược phát triển của Công ty; quản lý xe máy và phương tiện vận tải.

3. Phòng Tổ chức Lao động (P3):  Tham mưu giúp Giám đốc Công ty Điện lực thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lao động tiền lương, chế độ bảo hộ lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiêp, thi đua khen thưởng, văn hoá doanh nghiệp, đổi mới doanh nghiệp trong Công ty; thực hiện theo dõi khám sức khoẻ, điều dưỡng…cho người lao động.

4. Phòng Kỹ thuật (P4):  Tham mưu giúp Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác kỷ thuật vận hành, sữa chữa hệ thống lưới điện, khoa học và công nghệ trong Công ty; khảo sát, thiết kế, cấp nguồn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi... và tổ chức nghiệm thu đưa các công trình mới vào vận hành.

5. Phòng Tài chính Kế toán (P5):  Tham mưu giúp Giám đốc công tác quản lý kinh tế tài chính, hạch toán kế toán của Công ty Điện lực.

6. Phòng Vật tư (P6): Tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác vật tư trong toàn Công ty.

7. Phòng Điều độ (P7):  Tham mưu giúp Giám đốc công tác quản lý, vận hành, điều hành lưới điện đảm bảo an toàn và có hiệu quả kinh tế do Công ty Điện lực Hà Tĩnh quản lý.

8. Phòng Quản lý xây dựng (P8): Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng. Tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của nhà nước và của EVN, NPC về công tác đầu tư xây dựng.

9. Phòng Kinh doanh điện năng (P9):  Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác kinh doanh điện năng và quản lý điện nông thôn, là đầu mối trong hoạt động kinh doanh điện năng tại Công ty, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh điện năng do NPC giao. Thay mặt Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức hoạt động kinh doanh điện năng trong toàn Công ty đúng pháp luật, tuân thủ đúng quy trình kinh doanh điện năng.

 

10. Phòng Công nghệ thông tin (P10):  Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác công nghệ thông tin tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng và lập trình các phần mềm phục vụ công tác quản lý trong Công ty. Chỉ đạo và trực tiếp quản lý mạng LAN, WAN trong Công ty.

11. Phòng  toàn (P11):  Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty về công tác an toàn lao động. Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy trình, quy phạm về an toàn lao động trong Công ty. Đề xuất Giám đốc Công ty các biện pháp, giải pháp để thực hiện an toàn tuyệt đối trong lao động, sản xuất. Là đầu mối theo dõi, đánh giá để đề xuất Giám đốc Công ty khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn lao động, kỷ luật đối với các đơn vị và cá nhân vi phạm

12. Phòng Thanh tra, Bảo vệ và Pháp chế (P12):  Tham mưu cho Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện các công việc liên quan đến công tác thanh tra, bảo vệ và pháp chế trong Công ty.

13. Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện (P16): Tham mưu cho Giám đốc Công ty và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán và sử dụng điện, công tác kiểm toán năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Phân xưởng Thí nghiệm điện

2. Phân Xưởng xây lắp điện
3. Điện lực Thành phố Hà Tĩnh

4. Điện lực Thạch Hà

5. Điện lực Can Lộc

6. Điện lực Hồng Lĩnh

7. Điện lực Đức Thọ

8. Điện lực Hương Sơn

9. Điện lực Nghi Xuân

10. Điện lực Hương Khê

11. Điện lực Lộc Hà

12. Điện lực Cẩm Xuyên

13. Điện lực Kỳ Anh

14. Điện lực Vũ Quang

 

 

6692 lượt xem.
Các tin khác :