Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Thursday, January 21, 2021
 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam
 
2020-11-09 16:37:02

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 2271/PCHT-TTBV&PC ngày 28/9/2020 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” cùng nhiều hoạt động với các hình thức phong phú, đa dạng theo chủ đề “Hoàn thành rà soát, xây dựng, thực hiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và việc tham gia xây dựng, thực thi pháp luật”.

Tại trụ sở Văn phòng Công ty và 12 đơn vị Điện lực thuộc đã thực hiện treo băng rôn tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam với khẩu hiệu “Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”; tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ để tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng Tủ sách pháp luật… Các hoạt động đã được diễn ra hết sức thiết thực, hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong đơn vị..

 

Điện lực Nghi Xuân thực hiện treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt nam 9-11 

Ngày Pháp luật Việt Nam tại Công ty đã được tổ chức thành công, tinh thần Ngày Pháp luật đã được lan tỏa sâu rộng đến với từng CBCNV và đã thực sự trở thành ngày hội toàn dân, là sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của đất nước.

 

CBCNV của khối Văn phòng Công ty trong một buổi sinh hoạt pháp luật định kỳ

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, các Quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNNPC có phạm vi áp dụng trong Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong các buổi sinh hoạt pháp luật định kỳ; cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bổ sung, hoàn thiện Tủ sách pháp luật…góp phần nâng cao chất lượng, hiệu qủa công việc và đưa pháp luật đi sâu vào trong đời sống của CBCNV./.

                                                      Mậu Hoài – Thanh Huyền: PCHT

 
Tin cùng thư mục :
Mục tiêu rõ ràng, giải pháp cụ thể - Công ty Điện lực Hà Tĩnh quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020 và Hội nghị người lao động cấp cơ sở năm 2021
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021 của Chi bộ Tổ chức - Văn phòng - Pháp chế
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Giảm thiểu số vụ vi phạm sử dụng điện trong năm 2020
Đóng điện thành công MBA T2 trạm 110kV Hương Sơn (E18.7) Hà Tĩnh
Công ty Điện lực Hà Tĩnh ấm áp tình người thợ Điện
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tri ân khách hàng