Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Tuesday, June 2, 2020
 
Điện lực Thạch Hà tổ chức Lễ ký cam kết thực thi VHDN năm 2019 và Nêu gương hành động triển khai Chương trình OneNPC.
 
04/08/2019 15:24

 Thành thông lệ, các ngày đầu tháng, Điện lực Thạch Hà tổ chức chào cờ, chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có ngày sinh trong Tháng 8.

             

                                                    Tổ chức sinh hoạt tập thể cho CBCNV

Thực hiện theo Chỉ thị của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2019 và kế hoạch hoạt động phát triển Văn hóa doanh nghiệp năm 2019 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Điện lực Thạch Hà tổ chức Lễ ký cam kết  của cán bộ công nhân viên với Lãnh đạo Điện lực về việc thực thi VHDN và nêu gương hành động triển khai chương trình ONENPC năm 2019.

            

                      Thực hiện ký cam kết của CBCNv với Lãnh đạo Điện lực về thực thi VHDN

Toàn thể CBCNV Điện lực Thạch Hà cùng cam kết thực hiện Nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, chủ động đi đầu trong công tác triển khai nghiêm túc chương trình "Hành trình văn hóa EVNNPC" theo chỉ đạo của Lãnh đạo Điện lực/Công ty theo định hướng chung của EVNNPC: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả. Đẩy mạnh truyền thông VHDN với tinh thần chủ đạo "Vì một EVNNPC hợp lực - đoàn kết - thống nhất và không ngừng đổi mới".

            

                                                         Cùng gắn kết hợp lực.

Tăng cường gắn kết và hợp lực triển khai hiệu quả thực hiện phương châm "Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình" của chương trình ONENPC. Xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

                                          Theo: Phạm Thị Việt – Điện lực Thạch Hà.

501 lượt xem.
Các tin khác :