Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Saturday, May 8, 2021
 
Thông tin dự án đang triển khai
 
2019-08-29 16:24:34

 

PHỤ LỤC

Mẫu nội dung đăng tải thông tin dự án

 

DỰ ÁN: Xây dựng xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Thạch Linh(E18.1)cấp điện cho các xã Thạch Trung, Thạch Hà, Thạch Môn - Thành phố Hà Tĩnh và san tải cho ĐZ472E18.1

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Hà Tĩnh

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Thạch Linh, Thạch Trung, Thạch Hạ, Thạch Môn – Hà Tĩnh

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT

Công ty Điện lực Hà Tĩnh

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty TNHH Thành Mai

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và xây dựng Quang Trang

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Giai đoạn 1:

+ Xây dựng mới tuyến đường dây cáp ngầm 22kV

+ Xây dựng mới tuyến đường dây không 22kV.

+ Cải tạo tuyến đường dây không 22kV.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

  14.950.000 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Quý II/2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Thế Vũ

Điện thoại:  0986.789.765;      Email: thevu.ht@gmail.com

 

 
Tin cùng thư mục :