Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Saturday, May 8, 2021
 
Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các xã huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
 
2019-08-29 16:24:05

 

PHỤ LỤC

Mẫu nội dung đăng tải thông tin dự án

 

DỰ ÁN: Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các xã huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019.

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Hà Tĩnh

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT

Công ty Điện lực Hà Tĩnh

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG DŨNG SƠN

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN - LAM SƠN

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Giai đoạn 1:

+ Xây dựng mới và cải tạo đường dây trung thế 22-35kV

+ Xây dựng mới và cải tạo đường dây hạ thế

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

  11.600.000 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Quý II/2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại:  0963.456.898;      Email: anhtuanctb@gmail.com

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :