Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Monday, December 11, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 79
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Can Lộc
1 7h30 : 14/12/201711h0 : 14/12/2017Khác : Buộc dây cổ sứ, Cân đảo pha Tại tuyến L1, L2 ĐZ Hạ áp Hồng Phong 1Hồng Phong 1Xóm Quần Ngọc và Xóm Thái Niên - xã Khánh Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Khánh Lộc376PA16CLĐiện lực Can Lộc
2 9h0 : 13/12/201710h0 : 13/12/2017Khác : Đổ dầu bổ sung MBAThiên Vượng.Xóm Trang Trại, Lâm Nghiệp xã Thiên Lộc : Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Thiên Lộc80PA16CLĐiện lực Can Lộc
3 7h0 : 13/12/20178h0 : 13/12/2017Khác : Đổ dầu bổ sung MBAHồng Thái 2Xóm Thái Hòa xã Vượng Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Vượng Lộc273PA16CLĐiện lực Can Lộc
4 7h0 : 13/12/201716h0 : 13/12/2017Khác : Buộc dây cổ sứ, Cân đảo phaTBA Sơn Lộc 5Xóm 10 (Đập Lã), Con Công - xã Sơn Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Xã Sơn Lộc179PA16CLĐiện lực Can Lộc
5 9h0 : 12/12/201710h0 : 12/12/2017Khác : Đổ dầu bổ sung MBATBA Nam SơnKhối 5 thị trấn Nghèn : Can Lộc ,Phường Trần Phú,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Tùng Lộc162PA16CLĐiện lực Can Lộc
6 7h0 : 12/12/20178h0 : 12/12/2017Khác : Đổ dầu bổ sung MBATiến Lộc 3Xóm Hồng Hà, Sơn Thịnh xã Tiến Lộc : Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Tiến Lộc214PA16CLĐiện lực Can Lộc
7 7h30 : 12/12/201711h0 : 12/12/2017Khác : Thay ATM nhánh L3, Thay cáp xuất tuyếnTBA Trung Lộc 5Xóm 1 ;2 3 - xã Trung Lộc : Can Lộc ,Huyện Can Lộc,Thị trấn Nghèn,Xã Khánh Lộc,Xã Trung Lộc427PA16CLĐiện lực Can Lộc
Điện Lực Cẩm Xuyên
8 17h0 : 12/12/201717h30 : 12/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung phục vụ dựng cột, lắp xà, sang dây lấy độ võng kết thúcDCL số 19 ĐZ 477E18.1Xã Cẩm Hòa; Cẩm Dương : Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Hòa,Xã Cẩm Dương,Xã Cẩm Bình,Xã Cẩm Quang,Xã Cẩm Nam,XÃ CẨM MỸ,Xã Cẩm Sơn,Xã Cẩm Lạc2727PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
9 5h30 : 12/12/20176h30 : 12/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung phục vụ Dựng cột, lắp xà, sang dây lấy độ võngDCL số 19 ĐZ 477E18.1Xã Cẩm Hòa; Cẩm Dương : Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Hòa,Xã Cẩm Dương,Xã Cẩm Bình,Xã Cẩm Quang,Xã Cẩm Nam,XÃ CẨM MỸ,Xã Cẩm Sơn,Xã Cẩm Lạc2727PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
10 5h30 : 12/12/201717h30 : 12/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột, lắp xà, sang dây lấy độ võngCung VT 62 sau dao số 19 ĐZ 477E18.1Xã Cẩm Hòa : Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Hòa,Xã Cẩm Nam,XÃ CẨM MỸ,Xã Cẩm Sơn,Xã Cẩm Lạc969PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
11 7h0 : 11/12/201711h0 : 11/12/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Thay tủ hạ thếTBA Cẩm Nam 5Thôn: Nam Yên - Cẩm Nam : Xã Cẩm Nam171PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
12 13h30 : 11/12/201717h0 : 11/12/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Thay tủ hạ thếTBA Thiên Cầm 2Thị Trấn Thiên Cầm : Thị trấn Cẩm Xuyên,Thị trấn Thiên Cầm14PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
13 13h30 : 11/12/201717h0 : 11/12/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Thay tủ hạ thếTBA Cẩm Nam 6Thôn: Tây Nguyên - Cẩm Nam : Xã Cẩm Nam127PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
14 7h0 : 11/12/201711h0 : 11/12/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Thay tủ hạ thếTBA Cẩm Dương 2Thôn Đông Vân, Trung Vân, Trung Đông : Thị trấn Cẩm Xuyên,Xã Cẩm Dương,Xã Cẩm Nam,Xã Cẩm Quan383PA16CXĐiện Lực Cẩm Xuyên
Điện lực Hương Khê
15 7h30 : 13/12/201716h0 : 13/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo đường dây 10kV nhánh rẽ TBA Thị Trấn 5 thuộc ĐZ 972-TGHK thuộc lộ ĐZ 22kV xuất tuyến 2Cung tại VT 01 NR TBA Thị Trấn 5Khối 3 Thị Trấn Hương Khê : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê70PA16HKĐiện lực Hương Khê
16 16h0 : 13/12/201717h0 : 13/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung972TGHKXã Gia Phố, Xã Hương Vĩnh, Phú Gia ,Hương Xuân : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê,Xã Phương Mỹ,Xã Hương Giang,Xã Lộc Yên,Xã Hương Long,Xã Phú Gia,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Hương Vĩnh,Xã Hương Xuân,Xã Hương Trạch,Thị trấn Thiên Cầm5889PA16HKĐiện lực Hương Khê
17 6h30 : 13/12/20177h30 : 13/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung972TGHKXã Gia Phố, Xã Hương Vĩnh, Phú Gia ,Hương Xuân : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê,Xã Phương Mỹ,Xã Hương Giang,Xã Lộc Yên,Xã Hương Long,Xã Phú Gia,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Hương Vĩnh,Xã Hương Xuân,Xã Hương Trạch,Thị trấn Thiên Cầm5889PA16HKĐiện lực Hương Khê
18 7h30 : 12/12/201716h30 : 12/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo đường dây 10kV nhánh rẽ TBA Thị Trấn 5 thuộc ĐZ 972-TGHK thuộc lộ ĐZ 22kV xuất tuyến 2Cung tại VT 01 NRẽ TBA Thị Trấn 5Khối 3 Thị Trấn Hương Khê : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê70PA16HKĐiện lực Hương Khê
19 14h0 : 12/12/201717h0 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ thế và cáp tổngHương Trạch 8Xóm Kim Sơn Xã Hương Trạch : Xã Hương Trạch63PA16HKĐiện lực Hương Khê
20 7h30 : 12/12/201710h30 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ thế và cáp tổngPhúc Trạch 6Xóm Nam Trung : Xã Phúc Trạch238PA16HKĐiện lực Hương Khê
21 6h30 : 12/12/20177h30 : 12/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo cung972TGHKXã Gia Phố, Xã Hương Vĩnh, Phú Gia ,Hương Xuân : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê,Xã Phương Mỹ,Xã Hương Giang,Xã Lộc Yên,Xã Hương Long,Xã Phú Gia,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Hương Vĩnh,Xã Hương Xuân,Xã Hương Trạch,Thị trấn Thiên Cầm5889PA16HKĐiện lực Hương Khê
22 16h0 : 12/12/201717h0 : 12/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu cung972TGHKXã Gia Phố, Xã Hương Vĩnh, Phú Gia ,Hương Xuân : Hương Khê ,Thị trấn Hương Khê,Xã Phương Mỹ,Xã Hương Giang,Xã Lộc Yên,Xã Hương Long,Xã Phú Gia,Xã Gia Phố,Xã Phú Phong,Xã Hương Đô,Xã Hương Vĩnh,Xã Hương Xuân,Xã Hương Trạch,Thị trấn Thiên Cầm5889PA16HKĐiện lực Hương Khê
23 14h0 : 09/12/201717h0 : 09/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ thế và cáp tổngPhú Hòa-H.XuânXóm 8 xóm 9 Hương Xuân : Xã Hương Xuân107PA16HKĐiện lực Hương Khê
24 7h30 : 09/12/201710h30 : 09/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ thế và cáp tổngVĩnh THủyXóm Vĩnh Thủy xã Hương Vĩnh : Hương Khê ,Xã Hương Vĩnh186PA16HKĐiện lực Hương Khê
Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh
25 13h30 : 16/12/201714h30 : 16/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm TBATây Hồng 5Khối 8 Bắc Hồng : Tx Hồng Lĩnh ,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng,Xã Thuận Lộc204PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
26 8h45 : 16/12/20179h45 : 16/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm TBATây Hồng 1TDP 5 phường Bắc Hồng : Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng228PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
27 7h30 : 16/12/20178h30 : 16/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBATây Hồng 4khối 7 phường đức thuận - thị xã Hồng Lĩnh : Tx Hồng Lĩnh ,Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng362PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
28 10h0 : 16/12/201711h0 : 16/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm TBATây Hồng 3TDP 8 phường Bắc Hồng : Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng259PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
29 14h45 : 16/12/201715h45 : 16/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm TBATây Hồng 6TDP7 - Phường Bắc Hồng : Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng86PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
30 14h45 : 14/12/201715h45 : 14/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBABắc Hồng 5Xóm 10; 11 Đức Thuận : Tx Hồng Lĩnh ,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng,Xã Đức Thuận235PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
31 8h45 : 14/12/20179h45 : 14/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBABắc Hồng 1TDP 3; 9 Phường Bắc Hồng : Tx Hồng Lĩnh ,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng,Xã Trung Lương267PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
32 16h0 : 14/12/201717h0 : 14/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBABắc Hồng 2TDP 1; 2 Phường Bắc Hồng; Xóm 11 Đức Thuận : Tx Hồng Lĩnh ,Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng159PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
33 13h30 : 14/12/201714h30 : 14/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBABắc Hồng 4Phường Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh : Tx Hồng Lĩnh ,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng,Xã Đức Thuận249PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
34 10h0 : 14/12/201711h0 : 14/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBABắc Hồng 3TDP 3; 9 - Phường Bắc Hồng; Cty TNHH Khánh Môn : Tx Hồng Lĩnh ,Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng248PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
35 7h30 : 14/12/20178h30 : 14/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBABắc Hồng 8phường bắc hồng : Tx Hồng Lĩnh ,Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng308PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
36 7h30 : 14/12/20178h30 : 14/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBABắc Hồng 8phường bắc hồng : Tx Hồng Lĩnh ,Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng308PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
37 7h30 : 13/12/20178h30 : 13/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBANam Hồng 6TDP 5 phường Nam Hồng : Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng98PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
38 13h30 : 13/12/201714h30 : 13/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBANam Hồng 4TDP 7 - Phường Đậu Liêu; TDP 8 - Phường Nam Hồng : Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng194PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
39 8h45 : 13/12/20179h45 : 13/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBANam Hồng 2TDP 5; 6 P.Nam Hồng : Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng,Xã Đậu Liêu268PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
40 10h0 : 13/12/201711h0 : 13/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBANam Hồng 3tổ 5 - nam hồng : Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng289PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
41 14h45 : 13/12/201715h45 : 13/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBANam Hồng 1TDP 4 P.Nam Hồng : Phường Nam Hồng219PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
42 16h0 : 13/12/201717h0 : 13/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBANam Hồng 5Khối 7, 8 phường Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh : Thị xã Hồng Lĩnh,Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng404PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
43 13h30 : 11/12/201717h0 : 11/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Di dời đường dây điện phục vụ thi công mương thoát nướcTuyến số 1---TBA Nam Hồng 2phường nam hồng : Phường Bắc Hồng,Phường Nam Hồng105PA16HLĐiện lực Thị xã Hồng Lĩnh
Điện lực TP Hà Tĩnh
44 7h0 : 12/12/20179h30 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra xử lý cung lèo DZ hạ thếThạch Hạ 3Xóm Thượng+Đông Đoài+Minh Yên-Thạch HẠ : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Xã Thạch Hạ307PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
45 5h30 : 12/12/20177h0 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Xóa phụ lục công trình DZ và TBA Cục Hải Quan tỉnh, lắp hotline, thanh cái phễu cáp ngầmDao cách ly số 5Thạch Môn;Thạch Hạ;Phường Nguyễn Du : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Nam Hà,Phường Bắc Hà,Phường Nguyễn Du,Xã Thạch Trung,Phường Thạch Quý,Xã Thạch Hạ,Xã Thạch Môn,Xã Thạch Tân,Xã Hộ Độ4314PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
46 15h30 : 12/12/201717h0 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra xử lý cung lèo DZ hạ thếThạch Trung 13thạch trung : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Xã Thạch Trung112PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
47 13h30 : 12/12/201715h30 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra xử lý cung lèo DZ hạ thếThạch Trung 5Thạch Trung : Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Xã Thạch Trung203PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
48 9h30 : 12/12/201711h30 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra xử lý cung lèo DZ hạ thếThạch Hạ 6liên nhật : 270PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
49 7h0 : 12/12/20179h30 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân pha san tải, bảo dưỡng cung lèo DZ 0.4kVTrần Phú 1Khối Phố 1+2 phường Trần Phú : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Thạch Linh359PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
50 9h30 : 12/12/201711h30 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân pha san tải, bảo dưỡng cung lèo DZ 0.4kVTrần Phú 3KP 1-P: Trần Phú : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Thạch Linh64PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
51 13h0 : 12/12/201717h0 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân pha san tải, bảo dưỡng cung lèo DZ 0.4kVTrần Phú 2Khối Phố 2 Trần Phú & KP 5 Nguyễn Du : Tx Hà Tĩnh ,Thành phố Hà Tĩnh,Phường Trần Phú,Phường Bắc Hà116PA16HTĐiện lực TP Hà Tĩnh
Điện lực Nghi xuân
52 6h0 : 15/12/201716h30 : 15/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Lau sứ, xử lý các khiếm khuyết trên ĐZ và các TBA;NR Quân Khu 4sau dao số 4 : Huyện Nghi Xuân2PA16NXĐiện lực Nghi xuân
53 6h0 : 15/12/201716h30 : 15/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Lau sứ, xử lý các khiếm khuyết trên ĐZ và các TBA;NR Xuân Lamcac k/hang x/lam 2,3,4 : Huyện Nghi Xuân,Thị trấn Nghi Xuân,Xã Xuân Lam470PA16NXĐiện lực Nghi xuân
54 6h0 : 15/12/201716h30 : 15/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Lau sứ, xử lý các khiếm khuyết trên ĐZ và các TBA;NR Sóng HồngThôn 2,3,5 X/Hồng : Phường Trần Phú,Huyện Nghi Xuân,Xã Xuân Mỹ,Xã Xuân Hồng,Xã Cương Gián778PA16NXĐiện lực Nghi xuân
55 7h0 : 13/12/201711h30 : 13/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra dòng, cân đảo pha, san tải, đấu nối cung lèo, chỉnh trang, phát quang HL và xử lý các khiếm khuyết giảm tổn thất trên tuyến ĐZ 0.4kV .Xuân Giang 1X/Giang 1 : Thị trấn Nghi Xuân,Xã Xuân Giang255PA16NXĐiện lực Nghi xuân
56 13h30 : 13/12/201717h0 : 13/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra dòng, cân đảo pha, san tải, đấu nối cung lèo, chỉnh trang, phát quang HL và xử lý các khiếm khuyết giảm tổn thất trên tuyến ĐZ 0.4kV .Xuân Giang 1X/Giang 1 : Thị trấn Nghi Xuân,Xã Xuân Giang255PA16NXĐiện lực Nghi xuân
57 13h30 : 12/12/201717h0 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra dòng, cân đảo pha, san tải, đấu nối cung lèo, chỉnh trang, phát quang HL và xử lý các khiếm khuyết giảm tổn thất trên tuyến ĐZ 0.4kV .TBA Xuân Trường 1CAC K/HANG DUNG DIEN TBA X/TRUONG 1 : Nghi Xuân ,Thị trấn Nghi Xuân,Xã Xuân Trường,Xã Xuân Đan508PA16NXĐiện lực Nghi xuân
58 13h30 : 12/12/201717h0 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra dòng, cân đảo pha, san tải, đấu nối cung lèo, chỉnh trang, phát quang HL và xử lý các khiếm khuyết giảm tổn thất trên tuyến ĐZ 0.4kV .Sóng Hồng 1K/HANG DUNG DIEN TBA S/HONG 1 : Xã Xuân Hồng281PA16NXĐiện lực Nghi xuân
Điện lực Thạch Hà
59 6h0 : 17/12/201716h30 : 17/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh lại cột nghiêng, thay dây néo, móng néo ( Khắc phục cơn bão số 10) Tại vị trí 25, 30, 31, 27, 28, 29 trục chính ĐZ 476E18.1RMU 02-476 E18.1thạch trung : Thạch hà ,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Kênh,Xã Thạch Sơn,Xã Thạch Long,Xã Thạch Văn,Xã Thạch Thắng2630PA16THĐiện lực Thạch Hà
60 6h30 : 17/12/201710h30 : 17/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh lại cột nghiêng ( Khắc phục cơn bão số 10) Taị vị trí cột số 4 NR TBA ApaTit thuộc ĐZ 476E18.1Dao pha Le 20 tại cột số 1 NR : TBA:APa títa pa tít : Xã Thạch Sơn83PA16THĐiện lực Thạch Hà
61 6h30 : 17/12/201711h30 : 17/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay CDCL TBA ( Khắc phục bão số 10) Tại TBA Bắc Phú 7 thuộc ĐZ 476E18.1RMU 02-476 E18.1thạch trung : Thạch hà ,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Kênh,Xã Thạch Sơn,Xã Thạch Long,Xã Thạch Văn,Xã Thạch Thắng2630PA16THĐiện lực Thạch Hà
62 6h0 : 16/12/201711h30 : 16/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay xà, sứ, phụ kiện, sang dây ( Khắc phục cơn bão số 10 )Dao PT Số 2 NR đi T/Lưu,T/ đàiXã Thạch Lưu, Thạch Đài, Thạch Xuân : Thạch hà ,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Long,Xã Thạch Trị,Xã Thạch Vĩnh,Xã Thạch Lưu,Xã Thạch Đài,Xã Thạch Xuân,Xã Thạch Điền4909PA16THĐiện lực Thạch Hà
63 6h0 : 16/12/201711h30 : 16/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay đổi phườn thức lưới điện phụ vụ Thay xà, sứ, phụ kiện, sang dây ( Khắc phục cơn bão số 10 )Dao PT 14 Tại cột 45 TCxã Thạch Thanh : Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Liên,Xã Phù Việt,Xã Thạch Tiến,Xã Thạch Thanh,Xã Thạch Lạc,Xã Thạch Vĩnh,Xã Kỳ Tiến1642PA16THĐiện lực Thạch Hà
64 11h0 : 14/12/201712h0 : 14/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế hệ thống cầu chì tự rời ( Khắc phục bão số 2) Tại TBA Hòa Bình thuộc ĐZ 474E18.1Dao số 3 NR Phù Việt 2phù việt : Xã Phù Việt524PA16THĐiện lực Thạch Hà
65 8h30 : 14/12/201710h30 : 14/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế hệ thống cầu chì tự rời ( Khắc phục bão số 2)Dao số 1 NR Phù Việtphù việt : Xã Thạch Liên,Xã Phù Việt,Xã Việt Xuyên,Xã Thạch Xuân337PA16THĐiện lực Thạch Hà
66 9h0 : 14/12/201710h30 : 14/12/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Lắp xà rẽ, đấu nối hệ thống đo lường trung thế TBA Gạch Thuận HoàngDao số 10 TCkhoi 12 : Thạch hà ,Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Bàn,Xã Thạch Kênh,Xã Thạch Sơn,Xã Thạch Liên,Xã Thạch Đỉnh,Xã Phù Việt,Xã Thạch Long,Xã Việt Xuyên,Xã Thạch Tiến,Xã Bắc Sơn,Xã Thạch Xuân5412PA16THĐiện lực Thạch Hà
67 6h30 : 14/12/20179h0 : 14/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo cáp ngầm, loại bỏ CD số 9 NR TBA Gạch Thuận HoàngDao số 10 TCkhoi 12 : Thạch hà ,Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Bàn,Xã Thạch Kênh,Xã Thạch Sơn,Xã Thạch Liên,Xã Thạch Đỉnh,Xã Phù Việt,Xã Thạch Long,Xã Việt Xuyên,Xã Thạch Tiến,Xã Bắc Sơn,Xã Thạch Xuân5412PA16THĐiện lực Thạch Hà
68 6h30 : 14/12/20178h0 : 14/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế hệ thống cầu chì tự rời, chống sét van ( Khắc phục bão số 2)TBA Bơm Cồn MôBơm Cồn Mô - xã Phù Việt : Thạch hà ,Thị trấn Thạch Hà3PA16THĐiện lực Thạch Hà
69 6h30 : 14/12/201710h30 : 14/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay xà, nâng dây dẫn ( Khắc phục cơn bão số 10) Tại vị trí cột 61A trục chính ĐZ 474E18.1Dao số 10 TCkhoi 12 : Thạch hà ,Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Bàn,Xã Thạch Kênh,Xã Thạch Sơn,Xã Thạch Liên,Xã Thạch Đỉnh,Xã Phù Việt,Xã Thạch Long,Xã Việt Xuyên,Xã Thạch Tiến,Xã Bắc Sơn,Xã Thạch Xuân5412PA16THĐiện lực Thạch Hà
70 6h30 : 14/12/201714h0 : 14/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ sinh sứ, ép cung lèo đường dây trung thếDao số 4 NR Thạch KênhXóm 8,10 ( Xã Thạch Kênh ) ( xã Thạch Liên) : Thạch hà ,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Bàn,Xã Thạch Kênh,Xã Thạch Sơn,Xã Thạch Liên,Xã Thạch Đỉnh1463PA16THĐiện lực Thạch Hà
71 7h30 : 13/12/201710h30 : 13/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay cầu chì tự rời TBA ( Khắc phục sự cố bão 10)Dao cách ly 1xã Thạch Hương : Thạch hà ,Xã Thạch Hương,Xã Nam Hương1284PA16THĐiện lực Thạch Hà
72 11h30 : 13/12/201712h30 : 13/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu cung NR TBA Thạch Điền 4 ( Khắc phục sự cố bão 10)M.C:371 Thạch LâmXã Thạch Lâm, Thạch Điền, Thạch Hương, Nam Hương, Thôn 1, 2, 5, 6-Cẩm Thạch, Thôn 5-Cẩm Duệ, Thôn 3, 4-Cẩm Mỹ : Thạch hà ,Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Sơn,Xã Thạch Lâm,Xã Thạch Hương,Xã Nam Hương,Xã Thạch Điền3610PA16THĐiện lực Thạch Hà
73 7h0 : 13/12/201711h0 : 13/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay xà, thay dây dẫn ( Khắc phục cơn bão số 10) Tại vị trí 8-9 NR TBA Thạch Điền 4 thuộc ĐZ 373E18.1Thạch Điền 4Xóm Hòa Hưng, Xóm Tân Đông - xã Thạch Điền : Xã Thạch Điền142PA16THĐiện lực Thạch Hà
74 6h30 : 13/12/201711h30 : 13/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột, lắp xà, sang dây ( Khắc phục cơn bão số 10)Dao số 10 NR : TBA Khe dâuNông trường Khe Dâu : Thạch hà 1PA16THĐiện lực Thạch Hà
75 5h30 : 13/12/20176h30 : 13/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo cung NR TBA Thạch Điền 4 ( Khắc phục sự cố bão 10)M.C:371 Thạch LâmXã Thạch Lâm, Thạch Điền, Thạch Hương, Nam Hương, Thôn 1, 2, 5, 6-Cẩm Thạch, Thôn 5-Cẩm Duệ, Thôn 3, 4-Cẩm Mỹ : Thạch hà ,Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Sơn,Xã Thạch Lâm,Xã Thạch Hương,Xã Nam Hương,Xã Thạch Điền3610PA16THĐiện lực Thạch Hà
76 6h30 : 12/12/201711h30 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dầm máy biến áp, thang trèo, sàn thao tác ( Khắc phục sự cố bão 10)Thạch Hải 4Xóm Liên Hải : Xã Thạch Hải167PA16THĐiện lực Thạch Hà
77 5h30 : 12/12/20176h30 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo cung NR TBA Thạch Hải 4 ( Khắc phục sự cố bão 10)Dao pha lẽ số 11, tại cột số 1 NR: T/Hảithạch hải .lê khôi : Thạch hà ,Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Hải,Xã Thạch Khê,Xã Thạch Trị1431PA16THĐiện lực Thạch Hà
78 6h30 : 12/12/201711h0 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh lại cột bị nghiêng ( Khắc phục sự cố bão 10)Dao phụ tải 10thạch lạc : Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Lạc935PA16THĐiện lực Thạch Hà
79 11h30 : 12/12/201712h30 : 12/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu cung NR TBA Thạch Hải 4 ( Khắc phục sự cố bão 10)Dao pha lẽ số 11, tại cột số 1 NR: T/Hảithạch hải .lê khôi : Thạch hà ,Huyện Thạch Hà,Thị trấn Thạch Hà,Xã Thạch Hải,Xã Thạch Khê,Xã Thạch Trị1431PA16THĐiện lực Thạch Hà