Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Wednesday, June 29, 2022

Giới thiệu về Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh được thành lập từ ngày tái lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1991, đến nay đã có 12 phòng ban công ty; 12 điện lực 2 phân xưởng trực thuộc và 01 Đội QLVH lưới điện cao thế.

Trải qua hơn 27 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh nhà và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD Tổng Công ty giao cho.  

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng  nhu cầu sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội và sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh nhà với mức tăng trưởng hàng năm trên 13%; ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa chi phí , cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và dịch vụ khách hàng, chỉ số độ hài lòng khách hàng năm 2017 đạt 8,2 điểm. Tích cực tham gia với địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới góp phần vào việc các xã về đích xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà; Bán điện trực tiếp đến 257/262 phường, xã, thị trấn với tổng số 427 000 khách hàng. Tham gia tốt các hoạt động an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, Công ty nhận phụng dưỡng suốt đời 3 mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê và Đức Thọ, xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng vv... Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là công tác khắc phục siêu bão số 10 năm 2017 được nhân dân, tỉnh nhà và Tổng Công ty ghi nhận đánh giá cao. Từ 9/7/2018 chính thức đưa Trung tâm điều khiển xa vào hoạt động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý:

   - Năm 2004: Công ty được tặng Huân chương lao động hạng Ba;

   - Năm 2009: Công ty tặng Huân chương lao động hạng Nhì;

   - Đặc biệt, năm 2014, Công ty được tặng Huân chương lao động hạng Nhất và Công đoàn Công ty được tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Năm 2017 vinh dự được UBND tỉnh vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu.

Đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO : 9001-2008.

Năm 2016: Được cấp Chứng nhận thực hành tốt 5S của viện Năng suất Việt Nam.

Ngoài ra hàng năm Công ty Điện lực Hà Tĩnh đều được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh Luôn giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh và Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm được tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh. 

Giới thiệu về Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh được thành lập từ ngày tái lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1991, đến nay đã có 12 phòng ban công ty; 12 điện lực 2 phân xưởng trực thuộc và 01 Đội QLVH lưới điện cao thế.

Trải qua hơn 27 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh nhà và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD Tổng Công ty giao cho.  

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng  nhu cầu sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội và sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh nhà với mức tăng trưởng hàng năm trên 13%; ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa chi phí , cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và dịch vụ khách hàng, chỉ số độ hài lòng khách hàng năm 2017 đạt 8,2 điểm. Tích cực tham gia với địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới góp phần vào việc các xã về đích xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà; Bán điện trực tiếp đến 257/262 phường, xã, thị trấn với tổng số 427 000 khách hàng. Tham gia tốt các hoạt động an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, Công ty nhận phụng dưỡng suốt đời 3 mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê và Đức Thọ, xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng vv... Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là công tác khắc phục siêu bão số 10 năm 2017 được nhân dân, tỉnh nhà và Tổng Công ty ghi nhận đánh giá cao. Từ 9/7/2018 chính thức đưa Trung tâm điều khiển xa vào hoạt động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý:

   - Năm 2004: Công ty được tặng Huân chương lao động hạng Ba;

   - Năm 2009: Công ty tặng Huân chương lao động hạng Nhì;

   - Đặc biệt, năm 2014, Công ty được tặng Huân chương lao động hạng Nhất và Công đoàn Công ty được tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Năm 2017 vinh dự được UBND tỉnh vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu.

Đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO : 9001-2008.

Năm 2016: Được cấp Chứng nhận thực hành tốt 5S của viện Năng suất Việt Nam.

Ngoài ra hàng năm Công ty Điện lực Hà Tĩnh đều được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh Luôn giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh và Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm được tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh.   

Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content
 
Bạn không thể xem bài viết này
 
 
Tin cùng thư mục :