Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Thursday, October 6, 2022
Văn bản pháp quy
Thông tư Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại của Bộ Công Thương
Thông tư Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại của Bộ Công Thương
23/10/2020 15:00
Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện của Bộ Công Thương
Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện của Bộ Công Thương
23/10/2020 14:51
Văn bản số 5339/EVNNPC-KT Ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện
Văn bản số 5339/EVNNPC-KT Ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện.
01/02/2016 15:07
Quyết định số 2312/QĐ-EVNNPC, ngày 24/7/2015
Quyết định về việc ban hành lần 3 "Quy định Quản lý vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa và xử lý sự cố Hệ thống cáp quang mạng VTDR Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
21/09/2015 16:06
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp.
07/05/2015 09:18
Quy định thông số không tải MBA phân phối
Tiêu chuẩn tổn hao máy biến áp phân phối trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
14/04/2015 07:14
Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện
Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện
13/03/2015 09:44
Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương về giá bán điện.
Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương về giá bán điện.
23/01/2015 10:17
Quy chế quản lý hoạt động Công nghệ Thông tin trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Quy chế quản lý hoạt động Công nghệ Thông tin trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
03/10/2014 17:00
Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán điện lẻ
10/04/2014 15:53
12