Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Wednesday, June 29, 2022
Thông tin đầu tư
Thông tin dịch vụ bán đấu giá tài tài sản thanh lý đợt 3 năm 2021 – Lần 4
Thông tin dịch vụ bán đấu giá tài tài sản thanh lý đợt 3 năm 2021 – Lần 4
06/05/2022 09:55
Thông báo thông tin bán đấu giá tài sản thanh lý đợt 3 năm 2021
PCHATINH - Thông báo thông tin bán đấu giá tài sản thanh lý đợt 3 năm 2021
09/03/2022 14:22
Kết quả lựa chọn đơn vị: Cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2021 – Lần 2
Kết quả lựa chọn đơn vị: Cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2021 – Lần 2
23/02/2022 17:09
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý năm 2021 – Lần 2
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý năm 2021 – Lần 2
09/02/2022 14:27
THÔNG BÁO Thông tin dịch vụ bán đấu giá tài tài sản thanh lý đợt 3 năm 2021
THÔNG BÁO Thông tin dịch vụ bán đấu giá tài tài sản thanh lý đợt 3 năm 2021
24/12/2021 16:12
EVNNPC đảm bảo cấp điện cho Dự án tổ hợp sản xuất ô tô của Tập đoàn VinGroup tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh
Đó là cam kết của ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh và chủ đầu tư về việc cấp điện cho tổ hợp dự án tại Khu công nghiệp CN4,CN5 thuộc Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh.
05/11/2021 09:11
Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2021
Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2021
23/10/2021 18:32
PCHATINH Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
PCHATINH Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
27/08/2021 08:46
Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các xã huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Xây dựng: 1,95km ĐZ 35kV + 2,5km Đz 22kV + 5 TBA 160 kVA - 35/0,4kV + 4 TBA 160 kVA - 22/0,4kV ; Xây dựng 4 km và cải tạo 6,1 km ĐZ 0.4kV.
29/08/2019 14:56
Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các xã huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Xây dựng: 4,1km ĐZ 35kV + 3,7km Đz 22kV + 6 TBA 160 kVA - 35/0,4kV + 1 TBA 250 kVA - 35/0,4kV + 2TBA 160 kVA - 10(22)/0,4kV ; Xây dựng 6,2 km và cải tạo 5,6km ĐZ 0.4kV.
29/08/2019 14:47
12