Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Wednesday, June 29, 2022
 
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 
2018-12-14 09:32:29

 

 

 BỘ MÁY GIÚP VIỆC TẠI CÔNG TY

I. KHỐI PHÒNG BAN CÔNG TY

1.Văn Phòng Công ty:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ; phối hợp với thường trực trang Website Công ty để thực hiện thông tin tuyên truyền, quảng bá thương hiệu…; vệ sinh và bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong khu vực Nhà điều hành sản xuất của Công ty và khu vực Kho Công ty.

2. Phòng Kế hoạch Vật tư:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng hàng năm, ngắn hạn, dài hạn; phát triển kinh doanh đa ngành nghề; quy hoạch và chiến lược phát triển của Công ty; quản lý xe máy và phương tiện vận tải; công tác vật tư trong toàn Công ty.

3. Phòng Tổ chức và Nhân sự:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lao động tiền lương, chế độ trang phục làm việc, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiêp, thi đua khen thưởng, văn hoá doanh nghiệp, đổi mới doanh nghiệp; công tác y tế và vệ sinh lao động trong Công ty.

 

4. Phòng Kỷ thuật:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các công việc liên quan đến công tác kỷ thuật vận hành, sữa chữa hệ thống lưới điện, khoa học và công nghệ trong Công ty; khảo sát, thiết kế, lập và phối hợp lập phương án... và tổ chức nghiệm thu đưa các công trình mới vào vận hành.

5. Phòng Tài chính Kế toán:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác quản lý kinh tế tài chính, hạch toán kế toán trong toàn Công ty và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn chi phí giá thành sản xuất kinh doanh được Tổng công ty giao.

6. Trung tâm điều khiển xa:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành lưới điện thuộc quyền điều khiển vận hành an toàn, liên tục, ổn định, đảm bảo chất lượng điện năng và có hiệu quả kinh tế.

Thực hiện các nhiệm vụ của cấp Điều độ lưới điện phân phối theo quy định tại Thông tư 40/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ Công thương Quy định Quy trình Hệ thống điện Quốc gia;

Giám sát tình trạng vận hành và thực hiện thao tác điều khiển xa tại các TBA không người trực thuộc địa bàn quản lý theo lệnh của cấp điều độ có quyền điều khiển;

Chỉ đạo/yêu cầu các tổ thao tác lưu động thực hiện thao tác, công tác;

Quản lý vận hành hệ thống SCADA, các máy tính chuyên dụng và các hệ thống thiêt bị phụ trợ khác liên quan; giám sát tình trạng vận hành và đầu mối phối hợp xử lý sự cố các thiết bị SCADA, hệ thống VTDR…..

 

7. Phòng Quản lý đầu tư:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện xuyên suốt các công việc liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng từ quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư đưa dự án vào khai thác sử dụng trong toàn Công ty.

8. Phòng Kinh doanh:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác kinh doanh điện năng, dịch vụ và phát triển khách hàng; công tác điện nông thôn; công tác tiết kiệm điện.

9. Phòng Công nghệ thông tin:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý, điều hành, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

10. Phòng An toàn:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các công việc liên quan đến công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và hành lang lưới điện cao áp của Công ty.

11. Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; công tác bảo vệ nội bộ; công tác thực hiện quy chế dân chủ; công tác pháp chế; những vấn đề liên quan đến pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty; bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Công ty; Công tác An ninh, Quốc phòng.

13. Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán và sử dụng điện năng trong toàn Công ty; kiểm tra các khách hàng sử dụng điện về công tác kiêm toán năng lượng, sử dụng năng lượng (điện) tiết kiệm và hiệu quả.

II- CÁC PHÂN XƯỞNG

1. Phân xưởng thí nghiệm điện:

Là đơn vị phục vụ phụ trợ có chức năng xử lý sự cố các thiết bị điện, thí nghiệm, chỉnh định hệ thống bảo vệ lưới và thiết bị điện để đảm bảo vận hành an toàn và kinh tế; sửa chữa máy biến áp, kiểm định, quản lý các thiết bị thí nghiệm, kiểm định, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn.

2. Phân xưởng xây lắp điện:

Là đơn vị phục vụ phụ trợ có chức năng :

Thực hiện sửa chữa, xây dựng cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 kV (các công trình sữa chữa lớn, xây dựng cơ bản và các công trình khác) được Giám đốc Công ty giao; Thực hiện gia công cơ khí; tư vấn, thiết kế; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Công ty giao.

Các Điện lực:

Các Điện lực là những đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, có trụ sở đóng tại địa bàn các Huyện, Thị xã, Thành phố trong tỉnh có chức năng quản lý vận hành lưới điện, thiết bị điện, kinh doanh điện năng và các hoạt động kinh doanh khác (theo phân cấp) trên địa bàn được giao quản lý; tham gia công tác quy hoạch và phát triển lưới điện trên địa bàn.

1.     Điện lực TP Hà Tĩnh

2.     Điện lực TX Hồng Lĩnh

3.     Điện lực Kỳ Anh

4.     Điện lực Cẩm Xuyên

5.     Điện lực Thạch Hà

6.     Điện lực Can lộc

7.     Điện lực Lộc Hà

8.     Điện lực Nghi Xuân

9.     Điện lực Đức Thọ

10.   Điện lực Hương Sơn

11.   Điện lực Hương Khê

12.   Điện lực Vũ Quang

 

III- CÁC ĐIỆN LỰC VÀ ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ.

là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, quản lý vận hành lưới điện 110 kV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tham gia công tác quy hoạch và phát triển lưới điện trên địa bàn.

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Lộc Hà: Cảnh báo hóa đơn tiền điện tăng trong mùa nắng nóng 2022
Điện lực Nghi Xuân: Nỗ lực với mục tiêu đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng 2022
Điện lực Can Lộc: Đồng bộ nhiều giải pháp, hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng.
Điện lực Can Lộc đảm bảo cung cấp điện dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5
Công ty Điện lực Hà Tĩnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về quy chế dân chủ ở cơ sở
Điện lực Lộc Hà đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định mùa nắng nóng 2022
Nâng cao kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, quản lý an toàn, ứng cứu thông tin tại Điện lực thành phố Hà Tĩnh
Điện lực Hương Sơn tổ chức diễn tập “Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, quản lý an toàn, ứng cứu thông tin năm 2022”.
Điện lực Vũ Quang tổ chức diễn tập “Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, quản lý an toàn, ứng cứu thông tin năm 2022”.
Điện lực Kỳ Anh đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động