Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Wednesday, June 29, 2022
 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về quy chế dân chủ ở cơ sở
 
2022-04-24 07:34:50

Chiều 22/4/2022, Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu các đơn vị trực thuộc.

 

Đồng chí Nguyễn Phúc Phong – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

5 năm qua, việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở trong quản lý, điều hành; trong công tác cán bộ cũng như việc sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Đơn vị đã triển khai có hiệu quả quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của ngành; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Thời gian qua, cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy chế làm việc; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; thẳng thắn phê bình và tự phê bình; tham gia đóng góp ý kiến; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng nội bộ cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Long – UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết tại Hội nghị

Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ đã góp phần thay đổi phong cách, lề lối làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng đưa Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát triển bền vững. Lấy khách hàng làm trung tâm”, mỗi cán bộ, đảng viên luôn chú trọng đổi mới phong cách giao tiếp với khách hàng trên cơ cở giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền; không gây phiền hà, sách nhiễu khi thực thi nhiệm vụ, qua đó bồi đắp thêm niềm tin của Nhân dân đối với ngành điện.

 

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị cơ sở

Thực tiễn cho thấy, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở cũng góp phần phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia bàn bạc những công việc của Công ty, đơn vị; góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Từ đó, tạo khí thế phấn khởi, khích lệ người lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Phong – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Đảng ủy công ty tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 02 và các quan điểm, chủ trương về dân chủ, phát huy quyền làm chủ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của các tổ chức đoàn thể trong công ty, đơn vị. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty yêu cầu các phòng ban, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo của đơn vị. Tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và người lao động phát huy tối đa trách nhiệm, trí tuệ trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Công ty trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Những kết quả mà Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã gặt hái được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ/TU sẽ là tiền đề, nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục hoàn thành các mục tiêu về công tác xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ chuyên môn mà cấp trên giao phó. Theo đó, đề nghị mỗi phòng ban, đơn vị theo chức trách, nhiệm vụ được giao cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để tạo dựng mối đoàn kết, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Quỳnh Trâm – Văn phòng Công ty

                       

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Lộc Hà: Cảnh báo hóa đơn tiền điện tăng trong mùa nắng nóng 2022
Điện lực Nghi Xuân: Nỗ lực với mục tiêu đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng 2022
Điện lực Can Lộc: Đồng bộ nhiều giải pháp, hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng.
Điện lực Can Lộc đảm bảo cung cấp điện dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5
Điện lực Lộc Hà đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định mùa nắng nóng 2022
Nâng cao kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, quản lý an toàn, ứng cứu thông tin tại Điện lực thành phố Hà Tĩnh
Điện lực Hương Sơn tổ chức diễn tập “Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, quản lý an toàn, ứng cứu thông tin năm 2022”.
Điện lực Vũ Quang tổ chức diễn tập “Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, quản lý an toàn, ứng cứu thông tin năm 2022”.
Điện lực Kỳ Anh đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động
Đội QLVH LĐCT Hà Tĩnh sẵn sàng nhiều phương án cấp điện mùa nắng nóng năm 2022