Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Thursday, October 6, 2022
 
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
 
2022-07-16 06:27:56

Chiều ngày 15/7 Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc Công ty, Ban chấp hành Chi bộ, Trưởng các phòng ban và các thành phần liên quan. Đồng chí Nguyễn Phúc Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh với quyết tâm cao đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác. Tiếp tục đổi mới, kịp thời đôn đốc, tăng cường các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và trở thành điểm sáng của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

 

Đồng chí Nguyễn Phúc Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị

Qua sơ kết, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện trong việc nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Công ty đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, tập trung triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy kịp thời.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Long – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh trình bày báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đảng ủy Công ty đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các Quy chế, Quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và của Công ty về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công  ty. 

  Đồng chí Trần Xuân Thông – UVBCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Điện lực Thành phố Hà Tĩnh phát biểu tham luận

Để đáp ứng yêu cầu của Đảng đối với sự nghiệp phát triển của ngành Điện, Đảng ủy Công ty đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, gắn với kiện toàn phát triển tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ.

 Với tổng số 394 đảng viên/782 lao động, trong 6 tháng đầu năm 2022 Đảng ủy đã bổ nhiệm mới 14 cán bộ, trong đó có 01 Phó giám đốc Công ty, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm 07 cán bộ, điều động luân chuyển nội bộ Công ty 23 CBCNV. Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo từng đối tượng. Phối hợp với Hội đồng Giáo dục QPAN Thành Phố Hà Tĩnh, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 149 cán bộ thuộc diện đối tượng 4 năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Trường Giang – Bí thư Chi bộ Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh phát biểu tham luận

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ từng bước được nâng cao, khắc phục được tồn tại hạn chế của những năm trước. Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Cấp ủy, của UBKT đồng thời chỉ đạo các Chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2022.  Đảng ủy đã thành lập Tổ kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác Đảng năm 2022 và tiến hành kiểm tra giám sát theo chương trình và kế hoạch của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Đồng chí Trần Đức Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, luôn nắm vững và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, ban hành một số nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo đơn vị; mọi chủ trương, biện pháp, quyết định vấn đề lớn quan trọng của Đảng bộ đều được thảo luận công khai, dân chủ, tập trung trí tuệ và quyết định theo đa số; thường xuyên thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình theo quy định; chấp hành nghiêm túc quy chế hoạt động và chương trình công tác của Đảng ủy đề ra; coi trọng và tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tại hội nghị, cán bộ đảng viên Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cùng nhau thảo luận về những thành tích và hạn chế còn tồn tại từ đó đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để hoạt động công tác Đảng ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phúc Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Phong - Bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh.Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm; tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, duy trì kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Triển khai khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên có hiệu quả. Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng và quy chế dân chủ tại cơ sở, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh thực thi Văn hóa doanh nghiệp gắn với việc thực hiện chủ đề năm của EVN “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả”. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ CNVC. Phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước.

6 tháng cuối năm, Đảng ủy tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Yêu cầu BCH Đảng ủy, chi ủy, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Công ty cùng đồng thuận, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần cùng Đảng bộ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng tỉnh nhà thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.  

 Nguyễn Thị Dinh - Văn phòng Đảng ủy

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Hà Tĩnh công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ
PC Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức thành công các Đại hội chi bộ trực thuộc
Bảo trì theo phương pháp CBM: Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện
PC Bình Định - PC Hà Tĩnh: Giao lưu thắt chặt nghĩa tình, đoàn kết
Cục điều tiết điện lực và Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc làm việc với PC Hà Tĩnh
Điện lực Vũ Quang tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện trong mùa nắng nóng
Đoàn công tác của lãnh đạo EVN dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)
Công ty Điện lực Hà Tĩnh sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022